Zamyšlení

Zamyšlení

Zamyšlení

(222 článků)

 
22.03.2024 09:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Půst, pokání

Půst, pokání

Pokání je, když sladíme své povinnosti k Bohu, k sobě, k našim drahým a k lidem kolem nás. Pokání je, když se s láskou modlíme každý den za potřebné. Pokání je, když vždy s láskou jednáme s našimi nejbližšími i ostatními lidmi... Celý článek...

21.03.2024, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Co může přinášet lidský život?

Co může přinášet lidský život?

Co může přinášet lidský život? Život je darem - přijmi jej! Život je krásný - obdivuj jej! Život je starost - postav se mu čelem! Život je boj - vybojuj si jej! Život je radost - zpívej o něm!  Celý článek...

19.02.2024, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Půst jako prostředek lásky k bližním

Půst jako prostředek lásky k bližním

Opravdový půst není tedy záležitostí těla, ani jen duše, nýbrž i srdce. Půst vede k milosrdenství. K lásce k bližnímu. Dobře postit se nemohu tehdy, je-li moje pozornost obrácena jen k sobě samému. Je-li mi můj půst, moje postní úsilí přednější, než blíženská láska. To by totiž znamenalo, že mi na srdci leží jen vlastní zdokonalení, že půst je pro mě jen výkonem, jímž chci sobě a druhým dokázat svou hodnotu. Opravdová láska k bližním, milosrdenství, však především odvrací můj pohled od sebe sama k bližnímu. Půst se tak může a má stát prostředkem lásky k bližním.  Celý článek...

11.02.2024 10:00, autor: Eva Zálešáková, kategorie: Zamyšlení
Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje

Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje

Světový den nemocných

Nemocné navštěvovati je jedním ze skutků milosrdenství. Projev lásky k bližnímu, kterým křesťan naplňuje Ježíšovo učení „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Když se koncem roku 1989 vrátil do Hradce Králové z vyhnanství v Trmicích arcibiskup Karel Otčenášek, uvědomoval si, jak důležitou pastorační aktivitou je starost o nemocné. Tak se zrodily Dopisy nemocným, které posléze vznikaly v pracovně bývalého generálního vikáře Josefa Sochy. Celý článek...

07.01.2024, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Svěř svou cestu Hospodinu!

Svěř svou cestu Hospodinu!

Každá činnost může být povoláním, i když obsahuje těžkosti života. Bůh má s každým z nás své plány, ovšem je třeba se rozhodovat podle jeho poznané vůle. Máme se i v novém roce rozhodnout pro to, co jsme opravdu promysleli, přijali a co v nás zapustilo kořeny. To, co se nás z Božího slova hluboce dotklo, si dobře zapamatujme a podle toho žijme. Znovu se k tomu vracejme, aby v nás posílil vnitřní člověk. Tak se staneme spolupracovníky tvůrčí Boží moci. Celý článek...

13.12.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Nevšední přání

Nevšední přání

Dnes ráno jsem našla ve svém telefonu nevšední přání: "Od srdce k srdci. Pokud nejsou Vánoce v srdci, pod stromečkem je nenajdeme." Vehnalo mi to slzy do očí a úlek do srdce... Snad mi Bůh pomůže, abych byla Jeho milovanou dcerou, kterou si vysnil. Kéž dokážu šířit kolem sebe to, co moji drazí potřebují, co u mne hledají. Celý článek...

12.12.2023 16:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Čas k zamyšlení

Čas k zamyšlení

Advent je nejen dobou příprav na oslavu dějinné události Narození Páně, ale i dobou k zamyšlení nad sebou, nad svým životem, nad vztahy v rodině, k bližním a k Bohu. K tomu potřebujeme trochu odvahy být sami, ztišit se a podívat se, jak nás vede víra a zda je oním světlem, které prozařuje občasné temnoty našeho srdce a připravuje nás na to, abychom svým jednáním pomáhali bližním a byli vůči nim pravdiví, ochotně jim pomáhali řešit malé i větší denní problémy a nenahrazovali tyto někdy náročné povinnosti nákupem sebevětších hmotných věcí. Celý článek...

04.12.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Ježíši, Králi nebes a země...

Ježíši, Králi nebes a země...

Máme za sebou svátek Krista - Krále a již nám začal advent. Vzpomínám, jak na onen svátek se v našich kostelích vždycky zpívala jedna z nejznámějších a pro tento den nejvhodnějších písní, kterou bylo možno najít ve všech vydáních kancionálů, i v těch, které se snad používaly ještě v době c. k. monarchie: Ježíši Králi nebes a země... Celý článek...

29.11.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
A neuveď nás v pokušení...

A neuveď nás v pokušení...

K tomu, co dnes svěřuji webovým stránkám našeho "Simeona", by mi asi mnozí plným právem řekli, "že se pouštím na tenký led", když se jako laik osměluji mluvit do toho, co je výhradně věcí na slovo vzatých a teologicky i lingvisticky fundovaných a zodpovědných odborníků.  Celý článek...

16.11.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Nejsme sami, s námi je Bůh!

Nejsme sami, s námi je Bůh!

Snad budete souhlasit, že my senioři to ve svém životě nemáme vždy lehké: tu a tam něco zabolí, ne vždy nás okolí, blízké či vzdálené, ohleduplně chápe - ostatně má své názory odlišné od našich, a tak se můžeme cítit osamělí a hrozí nám pocit naprosté zbytečnosti atd. V takové chvíli je nanejvýš nutné přivolat na pomoc svou víru v Pána, který apoštoly i každého z nás ujišťuje: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20) Celý článek...

29.09.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Pozdrav P. Miloslava Fialy účastníkům diecézního setkání seniorů v Hradci Králové

Pozdrav P. Miloslava Fialy účastníkům diecézního setkání seniorů v Hradci Králové

Sestry a bratři, všechny vás zdravím a prosím Pána, aby vás naplnil radostí z tohoto diecézního setkání. Neboť on je zde s vámi, aby vás posiloval, upevnil vaši víru, dal vám potřebnou naději a pomohl upevnit vaše vzájemné vztahy doma i ve společnosti. Celý článek...

14.09.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Slovo na den

Slovo na den

Při pohledu na zamračené tváře lidí, na odpadky v ulicích, na počárané zdi a korupční skandály nás napadá, že s lidmi není něco v pořádku: chybí jim vnitřní řád, ale kde ho vzít? Stará pravidla někteří odhodili jako zbytečné přežitky, a uvedené jevy jsou výsledkem vnitřního neklidu a povrchnosti. Moudrý Augustin sice napsal, že „lidské srdce je nepokojné, dokud nespočine v Bohu“. Ale většina lidí to odmítá...  Celý článek...

30.05.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Dvě aktuální zajímavosti

Dvě aktuální zajímavosti

Navštívili jsme zajímavou dvojjazyčnou (česko-německou) výstavu v malé galerii františkánského kláštera při pražském chrámu Panny Marie Sněžné nazvanou "I když mě pravda zničí" ("Und wenn die Warheit mich vernichtet") o životě a smrti slezského kněze německého původu Richarda Henkese, uznávaného jako "stavitele mostů mezi Čechy a Němci"; kněze, který svůj životní běh ukončil v nacistickém koncentračním táboře Dachau v únoru roku 1945... Celý článek...

29.05.2023 12:20, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Buďme aktivními seniory!

Buďme aktivními seniory!

Vyšší věk nemusí znamenat konec vší činnosti. Může naopak užívat svých zkušeností a znalostí, a plnohodnotně prožívat dny a léta životního podzimu. Spisovatel Aldous Huxley píše bratrovi Juliánovi: „Je tvrdé, když se člověk cítí starý. Věřím, že my oba patříme ke šťastné menšině lidí, kteří si uchovávají duševní otevřenost a pružnost mládí a užívají plody svých zkušeností.“ Je proto žádoucí být otevřeni pro všechno, co nám ve zjevení dává dobrotivý Bůh, a přijímat i to kladné, co nám poskytuje dnešní doba. Velkou pomocí je modlitba, jak ji viděl arský farář Jan Maria Vianney: „Modlitba působí, že čas plyne rychle a tak příjemně, že ani nepozorujeme jeho trvání. Celý článek...

02.05.2023, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Abychom nezapomněli!

Abychom nezapomněli!

Znovu jsem se začetla do knihy Leo Žídka  "Psáno před popravou". O Janu Bulovi, Miladě Horákové ... Paměti  národa. Leo Žídek, předseda ostravské pobočky Konfederace politických vězňů, vězeň A 016449, narozen 8. 9. 1932. Odsouzen 1952 na 8 let. Byl chycen při přechodu hranic, dostal Jáchymov, propuštěn 1960. Říká: "Listopad 1989 byl omyl, na svobodu a budování demokracie jsme nebyli zralí. Vliv obou totalit (protektorátu a komunismu) byl takový, že jsme svobodu nemohli řádně pochopit a realizovat." Celý článek...

01.05.2023, kategorie: Zamyšlení
Video: Májový pozdrav P. Jana Rybáře (natočeno v roce 2019)

Video: Májový pozdrav P. Jana Rybáře (natočeno v roce 2019)

Přinášíme video s krátkým májovým zamyšlením P. Jana Rybáře SJ natočené v roce 2019 v Trutnově. Vzpomínáme a děkujeme za jeho život! Celý článek...

16.04.2023, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Zamyšlení
Video: Miloslav Fiala: Pravý smysl Velikonoc a křesťanství

Video: Miloslav Fiala: Pravý smysl Velikonoc a křesťanství

Přinášíme exkluzivní video s velikonočním zamyšlením legendy české katolické církve P. Ing. Miloslava Fialy s názvem "Pravý smysl Velikonoc a křesťanství". Celý článek...

24.03.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Životní odkaz velkého umělce

Životní odkaz velkého umělce

Od jednoho kamaráda mi přišel e-mail s údajným předsmrtným poselstvím jednoho našeho vynikajícího zpěváka, na nějž budeme ještě dlouho s nostalgií vzpomínat - s připojeným dovětkem odesílatele: "To by si měl přečíst každý: i náš konec jednou přijde, pouze nevíme KDY". Věříme, že to jediné, co pro každého z nás bude po celou věčnost skutečně důležité, bude to, jak jsme před Božím soudem za své činy obstáli... Celý článek...

07.03.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Píseň Otče můj: Dialog mezi Tvůrcem Hospodinem a jeho tvorem

Píseň Otče můj: Dialog mezi Tvůrcem Hospodinem a jeho tvorem

Obsahuje video/audio

Milí čtenáři Simeona, již vícekrát mi e-mail přinesl krásnou zpívanou meditaci, či spíš jakýsi dialog mezi Tvůrcem Hospodinem a jeho tvorem; možná jste ji již také kdysi od někoho dostali a vyslechli: ano, mám na mysli to úžasné vyznání křesťanských písničkářů Marcela a Jiřího Zmožkových - tu píseň, která mne vždycky jaksi "dostane do kolen".. Celý článek...

25.01.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Stáří, čas radosti a naděje

Stáří, čas radosti a naděje

Léta ubíhají, přátelé, a nám přibývají na kůži vrásky, ale to není tak zlé. Horší by byly přibývající vrásky na duši. Psychologové nám radí, abychom tomu zabránili určitou konstruktivní strategií: pěstovat aktivity, které odpovídají našim možnostem, neuzavírat se, ale předávat zkušenosti a radit lidem kolem nás, neztrácet radost ze života, ale vidět nové cíle a možnosti. Celý článek...

13.01.2023, kategorie: Zamyšlení
Prezidentské volby: Volme srdcem

Prezidentské volby: Volme srdcem

Milí čtenáři Simeona, když si někdo vybírá svou budoucí životní partnerku, pak, je-li aspoň trochu rozumný, jistě nebude koukat jen na to, aby splňovala obecné parametry "standartní krásy", ale lidově řečeno spíš na to, aby měla všech pět "pé". My si teď sice nehledáme životní družku či druha, ale už za pár dní budeme přistupovat k volebním urnám, abychom nejen pro sebe, ale pro celý náš národ vybrali toho nejlepšího partnera na příštích pět let... Celý článek...

08.01.2023 18:55, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Leží vám na srdci světový mír?

Leží vám na srdci světový mír?

Svátek Křtu Páně

Byli jsme pokřtěni a dostali jsme velkou milost. Svým životem o ní vyprávějme a zjevujme Boží dobrotu. Přejme lidem, aby to, co máme, měli také oni. Matka Tereza řekla: „Leží Vám na srdci světový mír? Snažte se o mír ve své rodině!" Celý článek...

30.12.2022, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Vánoční čas roku dvoutisícího dva a dvacátého se již bohužel chýlí ke konci

Vánoční čas roku dvoutisícího dva a dvacátého se již bohužel chýlí ke konci

Všichni dnes potřebujeme především nějakou naději. Přeji vám, milí čtenáři Simeona, aby vás tyto už skoro končící vánoční svátky nabily pozitivní energií a zanechaly nejen krásnou vzpomínku, ale také to  "Slunce v duši" - tak jak to kdysi při televizních předpovědích počasí přával posluchačům meteorolog pan Zakopčaník!   Celý článek...

22.04.2022, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Kristus vítězí!

Kristus vítězí!

Mezi velikonočními blahopřáními jsem letos dostal i velikonoční kresbu neznámého autora: uprostřed ohromné haldy obyčejných pohlednic s obrázky kuřátek, zajíčků a další různé "havěti" a kraslic, která má oslavovat nástup jara, se zdvihá jediná ruka držící skutečný symbol těchto svátků: velikonoční svíci (paškál), symbolizující zmrtvýchvstalého Krista - Vykupitele. Celý článek...

18.04.2022, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Velikonoční zamyšlení P. Miloslava Fialy

Velikonoční zamyšlení P. Miloslava Fialy

Životní cesta každého z nás nebývá jednoduchá, žijeme v dosti složité době: na evropském východě zuří válka a umírají nevinní, inflační křivka stoupá a všechno se zdražuje, někdo nebo něco nás zklame, takže nás ze všeho rozbolí hlava… Ale nic nového pod sluncem, praví jedno úsloví: v podobné, ba horší situaci se ocitli před léty dva Mistrovi učedníci, když prchali z místa svého těžkého zklamání... Celý článek...

14.01.2022 16:15, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Vzpomínka na P. Jana Rybáře v den výročí jeho úmrtí

Vzpomínka na P. Jana Rybáře v den výročí jeho úmrtí

Nezapomenutelného P. Jana Rybáře si  Pán povolal do věčného života právě před rokem - dne 14. ledna 2021. Ne každému byly jeho statečné, otevřené, progresivní a pevné zásady vždy milé; pro svou upřímnou a neoblomnou věrnost víře byl za totality opakovaně vězněn. Nikdy (ani tehdy v žaláři) se totiž nebál říci nahlas, co považoval za správné a důležité. Vždycky měl co říci a uměl duchovně poradit a pomoci - v každé situaci, ke každému problému, duchovnímu i lidskému... Celý článek...

17.12.2021, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Slovo seniora k Vánocům

Slovo seniora k Vánocům

Přišel, aby s námi spoluprožíval náš život s jeho nevypočitatelnou pestrostí a proměnlivostí. Aby se radoval s těmi, kdo mají radost, a plakal s těmi, kdo pláčou. Aby pobýval i s námi seniory. Přišel jako pravé světlo do našich temnot a pološera. Jasem svého příchodu porazil smrt, nejistotu a váhání, a přinesl pravdu, jistotu a naději. Přišel, aby nás posílil, a přišel k nám jako k vlastním, k dětem svého Otce, dokonce bez ohledu na to, zda ho někdo přijme. Přišel a zůstává s námi. Radujme se z toho. Všem vám přeji radostné a klidné Vánoce! Celý článek...

03.12.2021, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Trochu smutné předvánoční zamyšlení pro 65+

Trochu smutné předvánoční zamyšlení pro 65+

Jaké letos budou vlastně vánoce? A budou vůbec? Nezavřou kostely? (Půlnoční nám, pravda, zprostředkuje televize). Sejdeme se letos pohromadě v rodinách? A kolik míst u stolu zůstane prázdných? Jak asi bude vonět purpura a františky přes respirátory? Vlastně – těšíme se vůbec letos na Ježíška? A cože nám to asi nadělí? Celý článek...

15.11.2021, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Máme v srdci skrytý poklad

Máme v srdci skrytý poklad

Prožívejme své dny s přesvědčením, že nejsme sami, ale že v sobě skrýváme tajemnou vnitřní sílu, božího Ducha, věrného, i když skrytého průvodce našich dnů. Potvrzují to i slova papeže Františka z těchto dnů: „Duch svatý nám přináší svobodu, která nás přivádí ke zralosti, a pomáhá nám, abychom kráčeli životem ve svobodě a pravé radosti.“ Celý článek...

08.11.2021 14:30, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Video: Dušičky jsou víc než jen lidová zbožnost

Video: Dušičky jsou víc než jen lidová zbožnost

Krátké zamyšlení P. Jana Rybáře SJ o měsíci listopadu, dušičkách, lidové zbožnosti a životě člověka na cestě k Bohu (natočeno v Janských Lázních, listopad 2018).
Celý článek...

22.03.2021 13:40, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Jak se modlí evropští katolíci

Jak se modlí evropští katolíci

Pro zajímavost jsem si našel na internetu, jak se v současnosti v těch nejrozšířenějších evropských jazycích lidé modlí nejvýznamnější modlitby "Otče náš", "Zdrávas" a "Sláva Otci"; myslím, že to pro nás může být docela zajímavé zjištění... Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
07.03.2021 16:50, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Papež František v Iráku - slova povzbuzení i pro nás

Papež František v Iráku - slova povzbuzení i pro nás

Sledujeme statečného papeže Františka na návštěvě v Iráku a tečou nám slzy. Sotva chodí, do schodů si nechává pomoci. Jeho statečnost se ale přenáší na nás... Celý článek...

16.01.2021 18:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Odešel, máme ho rádi...

Odešel, máme ho rádi...

P. Jan Rybář odešel Domů, k tomu, kterého celý život tolik miloval. Odešel, který miloval tolik i nás. Slova chybí, naše duše se chvějí v rose. Vzpomínáme na jeho přátelství, na jeho doteky. Na rybáře našich duší - sítí Jeho Pravdy, slovem života, příkladem lásky. Celý článek...

14.01.2021 18:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení
Konečně jsem to, Bože, pochopila

Konečně jsem to, Bože, pochopila

Některá místa ve Starém zákoně jsou plná krve. Bůh je vyobrazen tak, že jde z něho strach. Ano, Bůh je odleskem tvrdého života člověka tehdejší doby. Našich představ. Proto přišel na svět Ježíš - Mesijáš. Aby opravil náš pohled na Boha, svého Otce. Celý článek...

09.01.2021 20:50, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Abnormalita Boží

Abnormalita Boží

A je v pořádku, abychom my, učedníci Kristovi, žili jen pro blahobyt, dobré jídlo a pití, pro svou práci a zábavu a nic víc? V Katolickém týdeníku o tom pěkně píše Kateřina Lachmanová: "Jako křesťané bychom měli mít na 'nenormální doby'  docela slušnou průpravu..." Celý článek...

07.12.2020 17:30, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Spát - nebo bdít?

Spát - nebo bdít?

Když jsem pobýval za dávných časů v klášteře, dostávali jsme každý večer téma pro ranní rozjímání. Obvykle jen několik vět z Nového zákona, často pouze jen jednu větu. Bylo nám zdůrazněno, že evangelium je to nejcennější z Bible a že Kristus Pán také citoval ze Starého zákona obvykle jen jedinou větu, kterou vybral z jinak nezajímavého textu, aby upozornil věnovat pozornost každé větě z Bible. Celý článek...

06.12.2020 10:50, autor: Biskup Jan Vokál, kategorie: Zamyšlení
Adventní zamyšlení biskupa Jana Vokála

Adventní zamyšlení biskupa Jana Vokála

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu a Pán nás navštíví o Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, ale využijme ji moudře k ještě důkladnější přípravě na shledání s naším Vykupitelem. Celý článek...

28.11.2020 18:50, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Adventní myšlenka P. Jana Rybáře

Adventní myšlenka P. Jana Rybáře

Člověk je nekonečně toužící a pořád mu něco chybí. Stále po něčem prahne a není uspokojen. Augustin řekl, že nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Pánu. My víme, co lidem chybí. Oni to netuší. Nám to však nechybí. Celý článek...

21.11.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
"Anno Domini"

"Anno Domini"

"Léta Páně" - tak je v Hekrově Slovníku cizích slov vysvětlen latinský termín ze starých nápisů a zápisů. Dnes je to "rok našeho letopočtu". Kristus se vytratil z evropského povědomí; jen křesťané vědí, že naše roky se počítají od jeho narození. Ale jeho stopy jsou všude tam, kde je co hodnotného... Celý článek...

24.10.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Bez Kříže

Bez Kříže

Těžiště života mých předků bylo u Krista. Přesněji  -  u Krista ukřižovaného. V našem domě, hned v předsíni, visel kříž s Kristovým tělem, dobrých jeden a půl metru vysoký. Každý hned věděl, kdo tu bydlí a co je zač... Celý článek...

16.08.2020 11:20, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Proč ctíme a milujeme Marii, Matku Kristovu

Proč ctíme a milujeme Marii, Matku Kristovu

Panna Maria se stala doslova první Kristovou posluchačkou, učednicí a vyznavačkou, neboť - jak praví Písmo - od samého počátku naslouchala slovům svého Syna a "uchovávala je věrně ve svém srdci". Sám Kristus totiž prohlásil: "Každý, kdo slyší slova Boží a zachovává je, ten je mou matkou, ti jsou mými bratry a sestrami!" Maria jako první ze všech přijala plně Kristova slova za svá a takto dokonale splnila Boží vůli a naplnila svou úlohu fyzické i duchovní matky. Celý článek...

30.07.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Člověk míní, Pán Bůh mění

Člověk míní, Pán Bůh mění

Tento výrazný nadpis článku v Katolickém týdeníku mne nadzvedl. Ono přísloví jsem od dětství slýchal z úst pokorných věřících čistého srdce a nikdo si s tím hlavu nelámal.  Ale dnes vám řekne třináctiletá Marta, proč Bůh mění někdy něco, ale nezměnil např. hlas Hitlera ve chrapot? Kolika hrůzám by se zabránilo! Celý článek...

13.07.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Zajímá nás řád hmotný nebo duchovní?

Zajímá nás řád hmotný nebo duchovní?

Rádi navštěvujeme zvláště o dovolených poutní místa. Tam se totiž kdysi nějak konkrétně projevilo Nebe. Někdo byl zázračně uzdraven, zachráněn, obohacen zjevením nebo poslán do světa s poselstvím. Rádi bychom, aby se to stalo i v těchto bezbožných časech jako důkaz Nadpřirozena. Ale Bůh je jakoby skoupý na zázraky... Celý článek...

07.07.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Ruah

Ruah

V den Letnic se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr. (Skut 2,2). To je charakteristika Svatodušní neděle. Vítr! Teprve teď můžeme pochopit, proč Ježíš nikdy neužíval  ten náš uklidňující termín "Duch  svatý", ale vzrušující RUAH  -  vítr, vichřice (aramejsky). Při vichru se člověk soustředí na bezpečí svého života a vše ostatní jde bokem... Celý článek...

01.07.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Buď - anebo…

Buď - anebo…

"Zástupná smrt (Ježíšova) není dnešním lidem příliš srozumitelná". (KT 20/20 str. 10). Buď totiž věříme ve vyhnání z ráje, nebo věříme Ježíšovu obrazu Otce (Lukáš 15, 11-24). Vyhnání z ráje není historický fakt, ale nadčasový symbol situace, v níž se nachází lidstvo. Celý článek...

24.06.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Kostel nikdy nezavřený

Kostel nikdy nezavřený

Skončila karanténa, otevřely se kostely a tu kdosi řekl, že teď konečně můžeme Bohu splatit své dluhy. My ale nejsme pohani, kteří dluží svým bůžkům. My jsme křesťané, kteří Bohu děkují. Jak to výstižně řekl Václav Havel: "Život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí". Celý článek...

06.06.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Bůh JE radost!

Bůh JE radost!

Poslední týden ignaciánských exercicií se zaměřuje na radost. Tedy nekončí se láskou, nýbrž radostí. To je vrchol u člověka, protože je to ovšem vrchol i u Boha. Celý článek...

31.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Letnice

Letnice

Bůh stvořil člověka a měl z něho radost (Gen 1,31). Pak jen trpělivě čekal, až přijde čas, až ho člověk pozná natolik, že i člověk bude mít z Boha radost. Letnice - to je právě radost z Boha, radost z Krista, radost z Krista v nás. Celý článek...

23.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Trojmocný máj

Trojmocný máj

Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)

Naše vláda uvolňuje činnosti, uvolní i kostely. Stále je dost otázek, stanovisek, nejistot a starostí. Špičková americká psychiatra paní Alegriová nabízí několik strategií, jak docílit klidné mysli, jak zachovat lidskou důstojnost, víru v lepší dny, jak se nenechat ovládnout úzkostí a hněvem. Náš psycholog pan Pařízek radí, jak se nezhroutit, jak přežít. Jak se zbavit strachu. Jak nahradit ztrátu životních jistot, narušenou důvěru ve smysl života: popovídat si, vyjít do přírody, pořídit si domácího mazlíčka. Milá paní Alegriová, milý pane Pařízku, my vám děkujeme, ale máme lepší rady. Celý článek...

15.05.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Křesťanská média citlivě a trpělivě přinášejí slova povzbuzení

Křesťanská média citlivě a trpělivě přinášejí slova povzbuzení

Milí čtenáři  seniorského webu www.Simeon.cz! Věřím, že naprostá většina z vás jsou zároveň také posluchači křesťanských médií: mám na mysli především Radio Proglas a Televizi Noe, které pro vás soustavně - zvlášť v současné době pandemie - citlivě a trpělivě přinášejí slova povzbuzení, útěchu v opuštěnosti, ve starostech a v utrpení všeho druhu, poukazují na krásné příklady hodné následování a v neposlední řadě neúnavně dodávají útěchu z přítomnosti Boží každodenním přenosem bohoslužeb, homilií a modliteb a redakčních rozhovorů s lidmi, kteří mají co říci. Celý článek...

02.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Žena „par excellence“

Žena „par excellence“

Taková je v literatuře, taková je v umění, taková je i v Bibli. Stvořena podle obrazu, podle podoby Boha (Gen 1,27). V Bohu je tedy ženství, něžnost, mateřství. Syn nestvořený, který se zrodil z Otce, recitujeme každou neděli. Ovšem - ženství je víc než mužství, mateřství je víc než otcovství, protože je bezprostředně účastno stvoření. I v Bohu je tedy víc ženství než mužství, mateřství víc než otcovství, milí kazatelé… Celý článek...

28.04.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Tehdy i dnes

Tehdy i dnes

Zločinec se prý rád vrací na místo činu, ale člověk zklamaný prchá odtud, kde byly jeho naděje pohřbeny. To byl i případ Ježíšových učedníků z Emauz. To je případ Ježíšových učedníků i dnes. Celý článek...

13.04.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Na co čekáme?

Na co čekáme?

Vážení a milí, věříte ve zmrtvýchvstání? Ano, řeknete, a i když vyznáváme neděli co neděli že "s nadějí očekáváme příchod našeho Pána", jsme rádi, že to ještě nenastalo, že je to ještě vzdáleno. Jsme jako Marta: vím, že bratr  "vstane při vzkříšení v  poslední den" (Jan 11,24), tedy až potom, někdy, až jednou... Copak to není strašné, čekat na budoucí život? Celý článek...

10.04.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Křížová cesta s Karlem Voplakalem

Křížová cesta s Karlem Voplakalem

Osobní meditace Ing. Karla Voplakala, CSc. ke křížové cestě pronesené 4. dubna 2014 v bělohorském kostele. Celý článek...

09.04.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Den s výjimečnou atmosférou

Den s výjimečnou atmosférou

Milí čtenáři a čtenářky Simeona! Již zítra máme Velký pátek - den připomínky Kristova krutého umučení a nepředstavitelného utrpení při umírání na kříži. Tento den má výjimečnou atmosféru podtrženou půstem od masa a postem újmy, četbou pašijí, pobožností křížové cesty a účastí na večerní velkopáteční bohoslužbě spojené s uctíváním svatého kříže - tentokrát však pouze prostřednictvím medií. Celý článek...

26.03.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Karanténa aneb jak je dobře být křesťanem

Karanténa aneb jak je dobře být křesťanem

Sedíme sami doma a přemýšlíme proč to všechno, co nás to přepadlo. Dříve by lidé řekli, že virus je trest Boží. Dnes víme, že Bůh netrestá. Nebo nám bleskne hlavou - to máme za to, že stále víc peněz dáváme na zbrojení místo na mírové účely. Ale co když je lidstvo nemocné a vzpírá se léčit se evangeliem?! Celý článek...

11.03.2020, autor: Aleš Opatrný, Vira.cz, kategorie: Zamyšlení
Koronavirus, epidemie a ... křesťan

Koronavirus, epidemie a ... křesťan

Ač se nám do toho nechce, uvědomíme si plněji křehkost a zranitelnost naší civilizace i naší osoby; ač se nám do toho nechce, omezíme bezbřehé fascinované sledování zpravodajství a vyhradíme si více času na četbu bible, modlitbu a přebývání s Bohem; celou záležitost epidemie i s jejími důsledky se budeme snažit využít k prohloubení naší víry a důvěry, abychom se opět o něco přiblížili k jistotě víry, kterou tak povzbudivě předkládá apoštol Pavel v Listě Římanům... Celý článek...

20.02.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Alláh je na tom líp?

Alláh je na tom líp?

Při debatách v Albeřicích padla otázka: proč nazýváme Boha v našich modlitbách nejčastěji "všemohoucí" nebo "věčný"? Když islám má pro Alláha 99 atributů? Celý článek...

13.02.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Věda a víra nejsou v rozporu

Věda a víra nejsou v rozporu

Dostal jsem několik dotazů na můj článeček "Teilhard stále v zákazu." Tento vědec, mystik, geolog a paleontolog (1881-1955), člen jezuitského řádu, je znám pro svůj koncept  Vesmíru jako zacílené evoluce, směřující k bodu Omega (Apok. 22,13), který rozmanitost světa aktivně spojuje a přitahuje. Jedná se o originální syntézu biblické představy Stvoření i konce světa s tím, co víme  díky moderní vědě o evoluci. Celý článek...

11.02.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Zamyšlení nad "Poselstvím Sv. Otce Františka k 28. světovému dni nemocných"

Zamyšlení nad "Poselstvím Sv. Otce Františka k 28. světovému dni nemocných"

Na začátek tohoto „zamyšlení“ trocha teorie – Světový den nemocných se slaví, lépe, připomíná, už od r. 1993, jeho zavedení bylo iniciativou papeže Jana Pavla II., a stanoveno na den Panny Marie Lurdské. (11.2.) Toto datum má své opodstatnění, svoji logiku, když vezmeme v úvahu, že již déle než 150 let se k tomuto promodlenému místu pod Pyrenejemi vztahují naděje i naplněná uzdravení mnohých nemocných. Celý článek...

21.01.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Teologie pro život!

Teologie pro život!

Čtu někdy velmi zajímavé věty: "My františkáni říkáme, že vtělení je již vykoupením". Nebo: "Božské věci jsou přístupné jen přes symboly", nebo "Bůh dovoluje stvoření, aby vytvářelo samo sebe". Takových vět mám vypsáno několik desítek. Každá z nich by mohla vydat na knihu, nebo aspoň na hluboký článek. Celý článek...

13.01.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Už máme za sebou i svátek svatých Tří králů

Už máme za sebou i svátek svatých Tří králů

Nejhezčí a nejmilejší svátky roku - Vánoce jsou prakticky za námi. Co je krásné, na co se těšíváme, to obvykle nemá dlouhého trvání; uteče to jako voda… Za mých mladých časů se vánoce ještě psávaly s malým „v“- podle pravopisného pravidla, že když jde o dva a více svátečních dni, není důvod pro velké písmeno; inu, co v gramatice platívalo dříve, dnes už často neplatí (jak se kdysi říkávalo: „Po staru se žít nedá!“- protože prý platí: „Změna je život!“). Ovšem bez ohledu na nějaká dočasně platná pravidla - Vánoce, svátky Kristova narození si přece jen to velké písmeno „V“ zaslouží. Celý článek...

19.12.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Teilhard stále v zákazu!

Teilhard stále v zákazu!

Náš Bůh není samotář. "Miliony jsou jeho sloužících, miliardy před ním stojících." (Dan 7,10 Bible 21). Veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst (Ap 7,9). Oni zasahují pozitivně i do našich životů. Stačí číst evangelia. Pak jsou ale duchové, které Ježíš nazývá anděly padlými. To nás může zajímat, protože i oni zasahují do našich životů, ale negativně. Celý článek...

06.12.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Osmý prosinec

Osmý prosinec

"Já jsem počata bez poskvrny" - řekla Matka Ježíšova roku 1858 při svém zjevení v Lurdech. Tohle ovšem už slavili v 9. století v Cařihradě, u nás to slavíváme 8. prosince. Většině lidí není jasné oč jde, protože se kazatelé obávají říci naplno, že je to oslava manželského tělesného spojení Mariiných rodičů, a to spojení bez poskvrny dědičného hříchu. (Dědičný hřích je hřích vzdoru člověka vůči Bohu). Celý článek...

01.12.2019 19:15, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Advent je poselství všem lidem dobré vůle

Advent je poselství všem lidem dobré vůle

Advent je poselství všem lidem dobré vůle, že my křesťané známe pravdu o smyslu dějin vesmíru a dějin lidstva. Ti, kteří neberou v potaz Krista, nikdy nedojdou k žádnému závěru. Celý článek...

04.11.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Jan Baptista nebo Kristitel?

Jan Baptista nebo Kristitel?

Od jména "Kristus" pochází název "křesťan" - christianus… Od jména  "křesťan" pochází název obřadu - křest, t. j. stát se  křesťanem. Ten obřad se děje  ponořením nebo politím vodou. Ve vodě totiž vznikl první život; ve vodě, v lůně matky, se stále odehrává stvoření člověka. Proto je voda nejen symbolem života, ale i symbolem daru života absolutního, Božského: člověk je navždy ponořen do Krista. Celý článek...

24.10.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Eutanázie? Je třeba bít na poplach!

Eutanázie? Je třeba bít na poplach!

Dění v poslanecké sněmovně je pro většinu společnosti něčím tak vzdáleným, jako, co já vím, život obyvatel na Novém Zélandu. Ovšem, zatímco zákony Nového Zélandu se nás v ničem nedotýkají, zákony schválené v Poslanecké sněmovně zasahují - a to mnohdy citelně, do našeho života. A i když nejsme poslanci, máme možnost, a dost dobře možná i povinnost, se k nim vyjadřovat... Celý článek...

22.10.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Oběť jedna a jediná

Oběť jedna a jediná

V katolickém kalendáři najdeme v každém měsíci roku mariánský svátek. V listopadu je to "Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě" jak je přikázáno v Exodu 13,2.  Donedávna se tomu říkalo "Obětování Panny Marie". My katolíci totiž  stále rádi něco nebo někoho obětujeme (hlavně ne sebe). Je víc než zajímavé, že Ježíš toto slovo NIKDY nevyslovil: oběť, obětovat… Celý článek...

26.09.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Jaké to dětství!

Jaké to dětství!

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu vydává neohroženě historik UK profesor Václav Chaloupecký  "Svatováclavský sborník" o základech naší státnosti. Celý článek...

19.07.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Moje "korunka"

Moje "korunka"

Velká zrnka růžence: "Děkuji ti, něžná Moci, která jsi nás povýšila k Absolutnu ode dne Zvěstování až po dnešní den Eucharistie." ... Celý článek...

10.07.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Putujte do Křešova!

Putujte do Křešova!

Je to jen 8 kilometrů od přechodu do Polska v obci Královec u Trutnova. Celých 700 let  tam  je uctívaná ikona Matky Ježíšovy, zvaná Laskavá. Má totiž takové oči: laskavé, vážné až smutné (možná se tak dívá jenom na mne). Celý článek...

24.05.2019 12:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Nikdo nikdy neobohatil Evropu víc než křesťanství

Nikdo nikdy neobohatil Evropu víc než křesťanství

Aby se Evropa nestala klubem egoistů, doporučuji volit čtyřicet bez jedné a nemusíte mít výčitky svědomí, že jste volili špatně. Nikdo nikdy neobohatil Evropu víc než křesťanství. Celý článek...

30.04.2019 20:20, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Udělejte jí radost!

Udělejte jí radost!

Komu? No přece Ježíšově Matce, a to nejen v  máji, ale vždycky, když jdete ke Stolu jejího Syna... ...Kristův stůl, prostřený pro nás, je přáním Matky nás, lidí: jezte a pijte ŽIVOT! Udělejte jí radost! Celý článek...

17.04.2019, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Příroda sama objímá ukřižovaného Spasitele

Příroda sama objímá ukřižovaného Spasitele

V dávno zrušeném libockém hřbitůvku se zachoval jediný starý litinový kříž: zachoval se proto, že je stále více vrostlý do kmene stromu - a strom jej nevydá. Obraz tohoto pozvolna mizejícího kříže lze chápat a meditovat z různých aspektů... Celý článek...

21.03.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Proč, Bože, proč?

Proč, Bože, proč?

Vysoký věk, obdaření majetkem a dětmi - to byl ideál starozákonních Hebreů. Divíte se? Vždyť je to ideál i dnes, to dá rozum. Umře-li mladý rodič čtyř dětí, ptáme se Boha: proč? To se přece nesmí stát! Celý článek...

19.03.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Čím mne inspiruje sv. Josef?

Čím mne inspiruje sv. Josef?

Svoji úvahu o sv. Josefovi si dovolím uvést osobní vzpomínkou. Jsem z generace, kde, co do počtu, převládala dvě křestní jména – Josef a Marie. A já jako malý jsem si říkal, že „nikdy nebudu mít syna Josefa“ – vždyť každý druhý kluk byl Pepík, Pepa, Jožka apod. Jenomže, čas utíká rychle a rychle se mění i móda, která se nevyhýbá ani křestním jménům. Dnes už na Josefa skoro nenarazíme – a je to škoda. Protože, v jakési nevypočitatelné úměře, se spolu s jeho jménem vytrácí i to, co sv. Josef reprezentoval. A já, jak stárnu, mám postavu tohoto světce par excellence stále více na mysli, je mi čím dál bližší a více a více mne oslovuje. Celý článek...

19.02.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
„Nekamenujte proroky!“

„Nekamenujte proroky!“

V církvi máme kromě biskupů a teologů také proroky. Omylem jsou pokládáni za věštce budoucnosti. Kdepak, jde o přítomnost! O ní rokujeme, ale prorokovat - to je jiná věc. Proroctví je aplikace evangelia do konkrétních přítomných poměrů. Celý článek...

28.01.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - VII. (poslední) část

Úbytě duchovního života - VII. (poslední) část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

Myslíte, že Bůh odpouští úplně a nežádá žádnou satisfakci? Ano, je to tak. A co to znamená potom zadostiučinění a za co Kristus platil za nás - to jsou texty hlavně u sv. apoštola Pavla. Mě to moudří pánové učili takto: Krista nám dal Bůh ne proto, že je nekonečně uražen a Kristus platí svou krví. To je vlastně blud. To pochopí jen člověk, který zná klacek. Ale Krista nám dal Bůh proto, abychom neměli před Bohem komplex méněcennosti. Celý článek...

18.01.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Poznání srdcem

Poznání srdcem

My jsme zvyklí podpírat svou katolickou víru argumenty z Bible, z církevní nauky a praxe, nebo zejména z patristiky. Jenže to na dnešního člověka neplatí. On staví jen na zkušenosti svého osobního života a proto naše poselství o Kristu musí být srozumitelné jeho životním otázkám. Celý článek...

10.01.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
My víme víc!

My víme víc!

Nový rok - co s tím? řekne si po Silvestru skeptik. Žádný konec, žádný začátek, život jde dál. Odkud a kam? My věřící chápeme svět, lidstvo, události i lidskou zkušenost daleko hlouběji než nevěřící. Víme toho daleko víc... Celý článek...

22.12.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Marné volání

Marné volání

Umřel poslední farník jedné mé bývalé farnosti, 65 roků, kamarád 40 let. Hned nato se v neděli četlo ve 3 čteních celkem 10x "Radujte se!" Může se jeho žena radovat? Ano, může! Ona je totiž křesťanka. Celý článek...

21.12.2018, autor: Anna Matoušková, kategorie: Zamyšlení
Cesta do města a z města

Cesta do města a z města

Dovolila jsem si rozprostřít mozaiku úvah s dalšími mnohými nepopsanými odbočkami myšlenek, které mě vedly jenom k díkům. Rozhodně nejsem sama, kdo pociťují v bilanci roku a možná života, úžas nad dary, které jsme obdrželi a ve své hloubce a šíři pozemského putování obdivujeme. Přitom to není vše... Celý článek...

03.12.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Geneze Vánoc

Geneze Vánoc

Chcete genezi Vánoc? To znamená, jak a kdy vznikly? Já jsem pedant a tak začnu od nuly... Celý článek...

27.11.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - VI. část

Úbytě duchovního života - VI. část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

...Když někdo má někoho rád, tak bez něho nemůže být. A to je ta úžasná věc, na které má stát náš duchovní život a ze kterého se máme radovat jak vstaneme. Že na nás někdo dnem i nocí myslí, a že bez nás nemůže být. Celý článek...

15.11.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Pan Nikdo

Pan Nikdo

Svatému Martinovi se prý zjevil ďábel jako král a říká: Já jsem Kristus! Martin na to: A kde máš rány? Bratře, sestro, i křesťan musí mít rány! Jednou z nich je naše malost. Celý článek...

09.11.2018, kategorie: Zamyšlení
Listopadové pozdravení P. Jana Rybáře

Listopadové pozdravení P. Jana Rybáře

Přinášíme videopozdrav P. Jana Rybáře SJ z Janských Lázní. Celý článek...

31.10.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - V. část

Úbytě duchovního života - V. část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

Musíme také dávat pozor na fráze – musel Kristus umřít? Chtěl Bůh, aby umřel? Poslal ho proto na svět nebo by byl Bůh raději, kdyby ho všichni přijali a naplnili jeho vůli? Celý článek...

27.08.2018, kategorie: Zamyšlení
Videopozdrav P. Jana Rybáře

Videopozdrav P. Jana Rybáře

Videopozdrav P. Jana Rybáře se zamyšlením nejen k výročí okupace v roce 1968. Celý článek...

11.08.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Horko k zalknutí

Horko k zalknutí

Říkal mi jednou na chalupě v Žacléři pan primář Pšenička, že 80% nemocí těla má na svědomí nemocná duše. Lékaři se snaží přijít tomu na kloub. - Vesmír je "tělo lidstva". Začíná nás trápit víc a víc. Je to analogické s výše řečeným. Celý článek...

26.07.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Jak rozmnožit dny dovolené

Jak rozmnožit dny dovolené

Dnešní svět je stále ve stresu. Kristus v evangeliu vyzývá apoštoly k odpočinku. Pro nás je i každá neděle kousek dovolené, dává nám vnitřní klid. Je to doba, kdy jsme alespoň na hodinu vysvobozeni z dopadu všech přístrojů moderní techniky. Jsme vnitřně sami, a přesto jsme ve společenství. Každá neděle tedy rozmnožuje dny dovolené... Celý článek...

08.06.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Osoba má tvář

Osoba má tvář

Církev vyznává jednoho Boha ve třech osobách. To je ústřední tajemství víry. (KKKC 44-48). Už od dětství se mi slovo "osoba" jaksi nelíbí, je anonymní. Ale osoba, ta má přece tvář! A to něco znamená. Celý článek...

31.05.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Vteřinové "Boží Tělo"

Vteřinové "Boží Tělo"

Malou slavnost Těla a Krve Páně si můžete připravit při každém přijímání: nastavíte  knězi levou dlaň, on na ni položí Chléb Boží - někde je možnost namočit si Hostii do kalicha -  a vy se během tohoto krátkého obřadu klaníte, vítáte a radujete. Celý článek...

28.05.2018, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Stopy na pobřeží

Stopy na pobřeží

Starý člověk se ohlédl po svém dlouhém životě a ten se mu jevil jako stezka, vinoucí se po mořském břehu. Místy byl písek hladký a měkký, jiná místa však byla pokryta oblázky; byly tam však i skály, do nichž bije příboj, i místa posetá ostrými úlomky ulit škeblí a mořskými ježky. Mohl vidět dva páry otisků nohou sledujících onu stezku... Celý článek...

25.05.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Pokus o srozumitelnost

Pokus o srozumitelnost

Nejdůležitější slova katolického učení  jsou tato: ospravedlnění, milost posvěcující - habituální - milost tzv. první. Bohužel, slova pro dnešního člověka naprosto nesrozumitelná. Ostatně i katechismus (KKKC 432) tvrdí, že to přesahuje schopnosti rozumu  a síly člověka, že se to vymyká naší zkušenosti. K čemu tedy ta slova jsou? Celý článek...

03.05.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Svatodušní

Svatodušní

Bůh stvořil člověka a má z něho radost (Gen 1;31). Pak Bůh trpělivě čekal, až přijde čas a člověk ho pozná - a pak bude mít i člověk radost! To je chvíle Letnic Celý článek...

16.04.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Přímluvkyně

Přímluvkyně

Toto neobvyklé české slovo, známé z mariánských kázání, chci dát do opačné souvislosti. Maria se přimlouvá u každého z nás: kéž je můj Syn středem vašeho života! Celý článek...

23.03.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Christos voskres!

Christos voskres!

Každou neděli k nám chodí do kostela pravoslavná sestra a já už čekám na její velikonoční pozdrav Christos voskres! A radostně odpovím Voistinnu voskres! To je poselství křesťanů skomírajícímu světu. Celý článek...

21.02.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Mimozemšťané

Mimozemšťané

Tato stvoření žijí bez závislosti na hmotě, tedy i na prostoru a čase. Nezachytí je žádný zvědavý přístroj, nasměrovaný do vesmíru v očekávání, zda se někdo odtud ozve. My křesťané ale o nich dobře víme z Knihy knih, z Bible. Celý článek...

25.01.2018, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Několik slov k prezidentské volbě

Několik slov k prezidentské volbě

Už zítra opět přistoupíme k volebním urnám; máme opět možnost rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat naše vnitřní národní i mezistátní politika. A nemylme se, že nezáleží na jednom každém hlasu, že výsledek je už předem určen, že stejně už nic neovlivníme. Celý článek...

20.01.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Patronka konvertitů

Patronka konvertitů

Moje prateta (nar. 1864) si ráda představovala Pannu Marii, ana se klaní Ježíškovi spícímu v postýlce a uctívá ho i kadidlem. Slavný malíř Quido Reni (1575-1642) si zase Marii představoval, jak vyplácí svého neposlušného synka na holou; namaloval to a mnozí se nad tím dodnes pohoršují. Kdo z těchto dvou se nejvíce přiblížil pravdě? Celý článek...

17.01.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Právě teď máme historickou příležitost. Využijme ji!

Právě teď máme historickou příležitost. Využijme ji!

Slova P. Jana Rybáře SJ k druhému kolu prezidentských voleb

Už před sto lety vyzdvihoval Sir Bruce Lockhart náš národ jako nejpřednější v Evropě a považoval jej za národ kulturní, moudrý, pokojný, na vysoké úrovni ducha, pracovitý a otevřený dobru. Celý článek...

11.01.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Slova P. Jana Rybáře k nadcházejícím prezidentským volbám

Slova P. Jana Rybáře k nadcházejícím prezidentským volbám

Prosté duše všemu uvěří, lehce skočí na špek. Moudří lidé přemýšlí, hodnotí a volí zodpovědně... Celý článek...

08.01.2018, autor: ​Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Minulost a současnost

Minulost a současnost

Pražský arcibiskup Josef kardinál Beran, exulant z vůle bolševiků, zemřel v Římě a byl poctěn papežem Pavlem VI., který nařídil pohřbít jeho tělo do hrobky papežů. To se nikdy nikomu nestalo. Nyní bude jeho tělo převezeno do Prahy... Celý článek...

20.12.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Četl jsem v novinách…

Četl jsem v novinách…

Četl jsem myšlenku k Novému roku: "Dnes začíná  zbytek tvého života." Tristní věta, ale hned dobrá rada: "Koukej s tím člověče něco udělat!" Celý článek...

19.12.2017, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Každé omezení je zároveň i darem

Každé omezení je zároveň i darem

...Nemoc nám ukazuje, jak jsme snadno zranitelní, slabí a tím závislí na pomoci druhých. Zdravý člověk bere naopak svůj stav jako naprostou samozřejmost, protože se domnívá, že mu jeho tělo patří, že ho naprosto ovládá, a podle toho se také chová. Můžeme to pozorovat všude kolem sebe. Naše víra nás ale vede k pravdivému poznání, že každé omezení je zároveň i darem... Celý článek...

06.12.2017, autor: Ludmila Dittertová, kategorie: Zamyšlení
Veď mě do hlubokého ticha, kde Tě budu tušit

Veď mě do hlubokého ticha, kde Tě budu tušit

Začala adventní doba a přála bych si, prožít tento čas asi tak, jako když jsem byla malé dítě. Avšak poslední dobou šlo vše jakoby mimo mě. Nenašla jsem chvíli, abych se opravdu ztišila a dokázala se skutečně těšit a upřímně radovat. Vím, že nelze vrátit zpět neopakovatelné pocity z dětství, ale prosím Bože, probuď ve mně touhu po Tobě, po světle, teple, lásce, čistotě, bezpečí, vánočně provoněném domově a tom, co žádné oko nespatřilo a co nikdy nevstoupilo do žádného lidského srdce. Celý článek...

03.12.2017 18:30, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Adventní přání P. Jana Rybáře

Adventní přání P. Jana Rybáře

Jsme rádi, že církevní rok začíná jindy než nový rok občanský. Na Silvestra a Nový rok je neklid a hluk, zatímco církevní rok začíná pro nás v pohodě a v klidu... Celý článek...

30.11.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Kristova církev

Kristova církev

Kristova církev je... Církev, která zve. Církev otevřených dveří. Hřejivá, mateřská církev. Církev porozumění a soucitu, přemýšlení a radosti. Církev, která se směje s lidmi a která pláče s lidmi. Církev, které není nic cizí a která neodsuzuje. Lidská církev, církev pro nás. Celý článek...

17.11.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Boží inkognito

Boží inkognito

Chystáme dárky k Vánocům a už se těšíme, jakou radost a překvapení  někomu způsobí. Možná pocítíme i vděčnost od obdarovaných. Lidé, kteří dávají na charitu, nemohou čekat vděčnost, ale hřeje jim u srdce to, že někomu pomůžou. Celý článek...

25.10.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Zeď, nebo prázdnota

Zeď, nebo prázdnota

Je mi líto filozofů, reformátorů, státníků i politiků, kteří se úporně brání i pouhé hypotéze absolutna a tak narážejí v posledku na zeď nebo prázdnotu. Celý článek...

05.10.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Do nebe volající...

Do nebe volající...

Není to tak dávno, co prohlásil jeden pán v biretu s ohromnou bambulí, že musíme počkat na příštího papeže, který církev vrátí do správných kolejí. Jenže mezitím zřejmě došla trpělivost, papež František stále žije, a tak ho 62 katolických osobností obžalovalo z kacířství. Celý článek...

28.09.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Naléhavá prosba

Naléhavá prosba

Je potěšitelné, že se katolíci začali sdružovat, že jim nestačí jen plnit nedělní povinnost. Pod různými názvy nebo i bez názvu se společně setkávají, modlí se, povzbuzují a informují. Vhodnou náplní těchto setkání mohou být konstituce II. Vatikánského sněmu. Je mimo diskuzi, že se od dob seslání Ducha svatého nesešli na takové úrovni a v takovém počtu biskupové z celého světa (2500). Celý článek...

18.08.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Konec dovolených!

Konec dovolených!

Jedni je využili k tomu, aby zapomněli na šedivé pracovní dny, jiní k osvěžení těla, ke sportu, další k obohacenu duše: navštěvují cizí země, hory, památky a zajímavosti. Mne více poutají kempy ekologů, starajících se o osud přírody, o planetu. Celý článek...

08.08.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - IV. část

Úbytě duchovního života - IV. část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

Musíme se učit Pána Boha přijímat nově. Třeba základní pravda víry – BŮH JE NEJVÝŠ SPRAVEDLIVÝ – já nevím, jestli je to pravda. Myslím si, že by tam mělo stát BŮH JE NEJVÝŠ MILOSRDNÝ A SPRAVEDLIVÝ JEN KDYŽ CHCEŠ – když chceš od něj odejít, On ti nebrání – v tom je spravedlivý – nebere život nikomu, kdo jde k věčnému zatracení. Dostali jsme život, stejně jako otec když dával synovi (marnotratnému) – tady to máš, dělej si s tím, co chceš – a on šel a rozházel peníze s holkama. Celý článek...

25.07.2017 19:40, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Sektambice

Sektambice

Papež František hodnotil nedávno klérus. Jsou i takoví, řekl, kteří dosáhli svěcení a libují si, že mají zajištěno živobytí a požívají úctu lidí. Tím však končí jejich "pastorační úsilí". Ale někteří jsou přece jen ambiciózní. Celý článek...

11.07.2017, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Slunce v duši

Slunce v duši

Před několika dny jsem dostal pěkný e-mail, jehož mottem byl citát pocházející z pera známého německého psychologa benediktina Anselma Grűna. „ZAČÁTEK LÉTA: Dovol letošnímu letnímu slunci, aby proniklo hluboko do tvého srdce - aby ses pak, až přijde i temnější čas, rozpomenul na sluneční svit. - Dovol, aby v Tobě rostla radost ze života - aby Tě toto Tvé vnitřní slunce doprovázelo i temnými obdobími roku“. Celý článek...

15.06.2017, autor: ​Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
V létě putujeme…

V létě putujeme…

Na našem poutním místě, kdysi tak drahém Boženě Němcové, se podává soška Panny Marie poutníkům k uctění. Hodný pan farář vybízí lidi k úkloně. Jako kněz šel jsem první. Šla i jedna babička, ale sama. Vnouček, čerstvý maturant, který ji přivezl, zůstal sedět v lavici. Je to pro něho nepochopitelné, dětinské… Celý článek...

29.05.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Končí to Srdcem…

Končí to Srdcem…

Když při eucharistické Hostině rozdávám Kristův Chléb a věřící člověk se ho dotýká, napadá mne, co by na to řekl Mojžíš. Dle tradice slyšel Hospodina: "Kdokoli se dotkne hory (Sinaj), musí zemřít... bude ukamenován nebo zastřelen."(Ex 19,12 a 13). Celý článek...

29.04.2017, autor: Ján Majerník, kategorie: Zamyšlení
Audio: Homilie Jána Majerníka o závisti

Audio: Homilie Jána Majerníka o závisti

Doporučujeme

Homilie známého biblisty a zkušeného průvodce na poutních zájezdech po celém světě Mons. Dr. Jána Majerníka o nebezpečí závisti. Délka: 9 min. Celý článek...

19.04.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Eucharistie a Maria

Eucharistie a Maria

Ptala se mne zbožná duše, zda je Panna Maria více radostná než bolestná. Pravda je, že je uctívána ponejvíce jako bolestná, ba sedmibolestná. Je to tím, že západní křesťanství častěji znázorňuje jejího Syna jako umírajícího než jako zmrtvýchvstalého. Celý článek...

23.03.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Poučení z Indie

Poučení z Indie

Paní z Charity se vrátila z Indie a promítala seniorům obrázky z tamních katolických farností. Co je zvláště zaujalo? Celý článek...

23.02.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Přijde zázrak, nebo zklamání?

Přijde zázrak, nebo zklamání?

Slyšel jsem o prosebné ofenzívě za uzdravení pana kardinála Vlka. Ano, za uzdravení, ačkoli  se jedná o nevyléčitelnou nemoc a 85 let věku. To jsou prosby o zázrak! Celý článek...

08.02.2017, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Sedmý únor v kalendáři

Sedmý únor v kalendáři

Na sedmý únorový den připadá svátek Veroniky. Toto jméno je u nás velice oblíbené; svědčí o tom to, jaká je frekvence jeho používání, kolika novorozeným holčičkám vyberou rodiče právě toto jméno, kolik žen i dívek slyší na jméno Verunka. Není nic výjimečného, když se v jedné třídě či na jednom pracovišti náhodou sejde i několik stejnojmenných osob najednou. Nejznámější a patrně první známá nositelka tohoto jména je ovšem právě ta biblická Veronika... Celý článek...

30.01.2017, autor: sv. Pavel z Tarsu, kategorie: Zamyšlení
Láska je nejvyšším darem

Láska je nejvyšším darem

Sv. Pavel z Tarsu a jeho známý text o lásce z Prvního listu Korintským nabízíme nyní k přečtení všem, kteří si chtějí osvěžit postoj k tomu pravému a nejzásadnějšímu smyslu života, který nám zde na Zemi přísluší.  Celý článek...

29.01.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Zamyšlení
Každý může být „blahoslavený“

Každý může být „blahoslavený“

Každý může být „blahoslavený“, (v originálu makarios, což lze přeložit jako blažený, šťastný) avšak jen potud, pokud se stane opravdu tím, kým je. Milovaným Božím dítětem, které zdaleka není dokonalé a bezchybné, ale které má srdce, rozum a cit, na správném místě. Kdo nelpí na své ctižádosti, slávě, na úspěchu, na majetku. Celý článek...

23.01.2017, autor: Iris Herman, kategorie: Zamyšlení
Pravda o pravdě

Pravda o pravdě

Ono někde ty životní pravdy máme v hlavě uloženy. Jako data na CD. Jen si to třeba ani neuvědomujeme, protože máme mysl zahlcenou. A po přečtení článku – nám ta pravda naběhne, jako když vložíš do mechaniky počítače to správné CD. „Je lépe zapálit svíčku, nežli sedět po tmě.“ (přísloví z východu) Celý článek...

20.01.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Početí láskyplná

Početí láskyplná

Nedávno jsem napsal, že se musíme znovu učit dát víře hluboký tělesný výraz. K tomu dnes doporučuji četbu Písně písní z Bible, tak jak je tam napsána, bez komentářů a výkladů pobožných autorů. Lidem pak, kterým nestačí Bible, ať postačí Zjevení lurdské: Maria počatá bez poskvrny. Celý článek...

18.01.2017, autor: Iris Herman, kategorie: Zamyšlení
Těžké být rodičem

Těžké být rodičem

Nevím, kde jsou ty doby, kdy si děti hrály venku – ve skupinkách, nepotřebovaly žádné playstationy, X-boxy, počítače, facebooky, televizi. Dnes valná část dětí sedí u televizí či u počítačů, hrají počítačové bojové hry, sledují filmy, které obsahují násilí. Jak potom mají vnímat ten svět? Celý článek...

09.01.2017, autor: Přeložil Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Změň své myšlení!

Změň své myšlení!

Je obrovským štěstím dělat ostatní šťastnými - bez ohledu na vaši vlastní situaci. Sdílený žal je polovičním zármutkem, ale štěstí, je-li sdíleno, je dvojnásobné.  Celý článek...

05.01.2017, autor: Jan Rybář (2012), kategorie: Zamyšlení
Jsme jednička

Jsme jednička

V lednu se modlíme za jednotu křesťanů. Před 2. vatikánským koncilem se to jmenovalo „unionizmus“: římskokatolická církev je jedinou cestou ke spáse. Všichni ostatní žijí v bludu, mají odložit své falešné mylné náboženství a podrobit se papeži. Koncil však nastolil „ekumenizmus“. Celý článek...

29.12.2016, autor: Iris Herman, kategorie: Zamyšlení
Dostala jsem takovou otázku – Proč musí láska vyprchat?

Dostala jsem takovou otázku – Proč musí láska vyprchat?

Když vám jí položí malé dítě, ve stylu – Tatínku proč už nemáš rád maminku? Tak se nad tím člověk moc nezamýšlí. Odpověď pro děti je tak nějak automatická, zjednodušená. Malému dítěti stačí říct – rodiče se přestali mít rádi, to se někdy stává. Ale když vám tuto otázku položí dospělý člověk, který to vnímá v odlišné úrovni než dítě – tak od vás přinejmenším očekává váš názor (váš úhel pohledu na dané téma), který tak nějak trochu rozeberete. Je potřeba se nad tím pozastavit. Celý článek...

21.12.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Ozvěna Vánoc

Ozvěna Vánoc

Vánoce máme už jen ve vzpomínkách. My se na ně ale můžeme podívat "shora", z výše dvou tisíc let. Víme, jak to s Ježíšem dopadlo, víme, jak to s Ježíšem dopadá dnes. Je tam hodně shodného. Tehdy ho většina lidí zavrhla; chtěli  IHNED vytoužené království. A co dnes? Celý článek...

30.11.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Advent vesmíru

Advent vesmíru

Dne 17. prosince se čte v evangeliu "rodokmen" Pána Ježíše. Není to bádání po předcích, jak to děláme my. Zde se hlásá Kristus jako hlavní hrdina dějin, jako ten, v němž nejen dějiny Izraele, ale dějiny celého Stvoření dosáhnou svého cíle. Celý článek...

25.10.2016 11:40, autor: ​Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
K návštěvě kardinála Burkeho v Praze

K návštěvě kardinála Burkeho v Praze

Jeho způsob chování možno posoudit na základě tzv. "Paktu z katakomb" 16. 11. 1965 několika set biskupů na koncilu, týkající se zřeknutí bohatství, pompéznosti a ceremonií při výkonu biskupského úřadu. Celý článek...

22.10.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Výlet pana Broučka do 15. století - aneb pan kardinál Burke v Praze

Výlet pana Broučka do 15. století - aneb pan kardinál Burke v Praze

Myslel jsem si, že ho pomlouvají - ale pan kardinál Burke měl v Praze v kostele na Strahově opravdu "entrée" v rudé sedmimetrové  vlečce, nesené klerikem! Celý článek...

11.10.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Dvojí katolictví

Dvojí katolictví

Měl jsem rád jednu maminku, která neděli co neděli vedla do kostela manžela a svá dvě děvčátka. Rád jsem ji měl proto, že snad jediná nosila v den Páně klobouk a lodičky, nikoliv rifle a botasky. Přitom v matrice stálo u jejího jména: bez vyznání Celý článek...

07.10.2016, kategorie: Zamyšlení
Zamyšlení P. Jana Rybáře SJ ke krajským volbám 2016

Zamyšlení P. Jana Rybáře SJ ke krajským volbám 2016

Ptal jsem se kamaráda, proč volil jistého zastupitele. Je to přece náš člověk, odpověděl mi. A odkud to víš, že je to náš člověk? No, on to říká! Ach, kolik kandidátů toto říká! Ale my hledíme na to, jak žijí, co dokázali, jakou mají rodinu, jaké mají manželství. Celý článek...

30.09.2016, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Slova Ing. Karla Voplakala, CSc. k nadcházejícím volbám

Slova Ing. Karla Voplakala, CSc. k nadcházejícím volbám

Nikdy bych nevolil jiný politický subjekt než KDU-ČSL. Ptáte se proč? V lidové straně kandidují lidé, kterým se dá věřit, kteří nemluví do větru: neklamou líbivými hesly a neslibují věci nesplnitelné, ale stojí pevně za tradičními  principy křesťanské morálky. Celý článek...

22.09.2016, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Zamyšlení
Proč fandím domácím hospicům?

Proč fandím domácím hospicům?

Ve svém mladém věku jsem měla příležitost poznat blíže činnost hospice a jeho význam pro nevyléčitelně nemocného člověka, i jeho rodinu. Stalo se tak díky zákeřné nemoci, s níž byla konfrontována moje babička. Celý článek...

19.09.2016, autor: Jan Rybář (2016), kategorie: Zamyšlení
Vykoupení nebo vyvolení?

Vykoupení nebo vyvolení?

(Eucharistie 3.)

Zbožnému člověku je dobře na kolenou. Je si tam jistý, nemusí myslet. (Také je lehčeji ovladatelný.) Nemá odvahu vstát a jít Kristu do náruče. Vždyť je hříšník, musí být pokorný! Převládá v něm totiž  nedůvěra až strach. Proto mu stačí Boží slitování, odpuštění. To je právě hlavní téma  "tradiční mše". Celý článek...

06.09.2016, autor: Jan Rybář (2016), kategorie: Zamyšlení
Není lehčí být adventistou?

Není lehčí být adventistou?

Sedíme na terase v Krkonoších s rekreanty katolíky. Je letní teplý večer.  Když pozvedneme zrak,  vidíme scenerii  lesů a hor, kdesi v pozadí Sněžka.  Měli bychom chválit Pána  za  to, že tvoříme  společenství, nejsme navzájem "cizinci", žijeme v zemi bez tajfunů, zemětřesení a tsunami... Celý článek...

01.09.2016, autor: Jan Rybář (2016), kategorie: Zamyšlení
Předmluva ke knize Veroniky Čepelkové "Stáří jako inspirace k aktivitě"

Předmluva ke knize Veroniky Čepelkové "Stáří jako inspirace k aktivitě"

P. Jan Rybář SJ napsal předmluvu ke knize Veroniky Čepelkové "Stáří jako inspirace k aktivitě". Tento text nyní zveřejňujeme i zde. Celý článek...

30.08.2016, autor: Jan Rybář (2013), kategorie: Zamyšlení
Ty si tatínka držíš...

Ty si tatínka držíš...

Výtah jede pomalu dolů. Ještě nastupují rodiče s pětiletým synkem. „Ty si tatínka držíš, aby ti neutek“ říká starší paní. Chlapcovy krásné oči zvednou se k paní: „Tatínek s námi nebydlí a já nevím proč…“ V kabině trapné ticho, otec odjíždí. Celý článek...

25.08.2016, autor: Jan Rybář (2016), kategorie: Zamyšlení
Eucharistie je děkování

Eucharistie je děkování

V katolických kostelích najdeme obvykle tyto tři symboly: písmeno „M“ (Maria), kříž a kalich. „M“ znamená Zvěstování, tím vše veliké v lidstvu začalo a od toho se všechno odvíjí. Celý článek...

08.08.2016, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Zamyšlení
Vraťme seniorům místo, které jim náleží

Vraťme seniorům místo, které jim náleží

Současná společnost někdy pohlíží na seniory jako na lidi neužitečné nebo jako na obtížné břemeno. Tento pohled je ovšem zcela mylný. Ačkoli jsou se stářím často viditelně spojeny aspekty křehkosti, závislosti a nezřídka i určitého lpění na minulosti, je starší generace pro dnešní společnost přínosem především díky své moudrosti a zkušenosti života. Celý článek...

13.07.2016, autor: Jan Rybář (1999), kategorie: Zamyšlení
Pěknou dovolenou!

Pěknou dovolenou!

V Bibli je psáno: Všechno má určitou chvíli, všechno má svůj čas: je čas budovat i čas bořit. Je čas plakat i čas smát se. Je čas boje i čas pokoje. Můžeme doplnit: Je čas práce a učení, je čas prázdnin a dovolených. Čas bez práce, čas bez školy. Celý článek...

08.07.2016, autor: Jan Rybář (1996), kategorie: Zamyšlení
Dovolená s anděly

Dovolená s anděly

Málokdy mívám zajímavé sny. Ale tento snad zajímavý je. Zazvonili u dveří podivní lidé. Prý pocházejí z planety mimo naši sluneční soustavu. Jsou poprvé na naší Zemi. Tu máš, řekl jsem si. Měl jsem tušení, že ještě někde ve vesmíru žijí lidské bytosti! Celý článek...

01.07.2016, autor: Jan Rybář (1997), kategorie: Zamyšlení
Maturita jako zázrak

Maturita jako zázrak

Sedíte v čekárně vyhlášeného lékaře – specialisty. Čekáte dlouho, až na Vás konečně přijde řada.  Konečně se otevírají dveře a sestra oznámí: „Dnes už nikdo nebude ošetřen, pan doktor musel k rychle k mimořádnému případu.“ Budete mít v této chvíli, kdy jste plně soustředěni na vlastní obtíže, pochopení pro mimořádný případ? Celý článek...

28.06.2016, autor: Jan Rybář (1996), kategorie: Zamyšlení
Co bylo - není?

Co bylo - není?

Vytoužená chvíle roku je tady – stala se přítomností: dovolená, prázdniny, léto, koupaliště, bágl, chata, dálky. Kdo by teď četl „hlubokomyslné“ úvahy o RZ? Navíc od starého člověka? Vždyť staří lidé mluví vždycky o tom, co bylo! Celý článek...

02.06.2016 13:30, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Poutníkům

Poutníkům

Už od středověku putovali křesťané rádi, zvláště do Svaté země, do Říma, do Loreta. Je nějaký rozdíl mezi středověkými poutníky a dnešními? Možná je. Celý článek...

28.04.2016 14:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Konec světa

Konec světa

Zájemce o studium práv  dostal u přijímaček otázku: dokázal byste krátce podat dějiny křesťanství? Otec studenta si mně stěžoval, že tím chtějí asi redukovat počet uchazečů. Vy, čtenáři, byste to dokázali bez přípravy... Celý článek...

25.04.2016, autor: ​Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení
Jsme povoláni Bohem

Jsme povoláni Bohem

Ježíš Kristus = pravý + nový Mojžíš – vede nás na poušti – víc než starý Mojžíš – v noci, kdy byl zrazen a přesto děkoval Otci, zvedá k němu ruce – kříž – pravý kněz – proto příklad pro nás – Žid 5,7-9 – my stojíme často s prázdnýma rukama, On je plní svou milostí a nadějí. Celý článek...

30.03.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Český  táta - učitel církve?

Český táta - učitel církve?

Tatínek Jiří poučuje při mši své dítě: teď, přitom co říká  pan farář, skočí Ježíšek do chlebíčka a do kalicha! Tatínek Ivan to říká jinak: Pán Ježíš přijímá při mši jako první z nás. O tom, co jsme dali na oltář totiž říká: "Je to moje! Vydávám to vám, je to pro vás! Vy mne potřebujete jako chléb!" Celý článek...

25.03.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Velikonoční přání P. Jana Rybáře SJ

Velikonoční přání P. Jana Rybáře SJ

Posílám velikonoční přání křesťanské naděje ve Zmrtvýchvstání nás všech, kteří sice ještě nemáme božskou plnost života, ale máme nemsrtelnou duši, která nechápe, že by měl člověk naprosto zaniknout aniž by dostal odpovědď na tajemství, proč a jak se tu objevil. Celý článek...

19.03.2016 16:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Genialita průměru

Genialita průměru

Včera jsem četl pomluvu, že kancléřka Merkelová byla "informátorkou StaSi", to jest: udavačkou za komunistické éry. Nejneoblíbenějším člověkem v Rusku je pan Gorbačov, jediný lidský zjev zvláště v posledním století dějin Ruska. A co u nás? Celý článek...

17.03.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - III. část

Úbytě duchovního života - III. část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

Dále je málo radosti. Lidi plně duchovní a svatí byli plni dobré nálady a humoru. I když trpěli měli jistou dávku humoru ... Terezie Najmanová – tekla jí krev z Kristových ran na rukou a na nohou a na čele. Říkali jí – ženská jedna, to jste si vsugerovala, že vám to tak vytrysklo. A ona řekla – tak si zkuste vsugerovat, že jste vůl, jestli vám narostou rohy. Ta měla být už dávno svatá – my pořád svatořečíme mnichy a preláty a poustevníky a zapomněli jsme na ryzí selské lidi, jako byla ona. Celý článek...

12.03.2016 11:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - II. část

Úbytě duchovního života - II. část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

Mít duchovního přítele je velmi důležitý prvek duchovního života. To si mohou říkat třeba manželé nebo i kněží. Panna Maria po zvěstování neměla s kým promluvit, ale věděla, že tam v horách bude moci s Alžbětou mluvit – , neváhala absolvovat dlouhou cestu tam. A my se stydíme. Celý článek...

09.03.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Úbytě duchovního života - I. část

Úbytě duchovního života - I. část

Přepis přednášky, kterou P. Jan Rybář SJ přednesl v roce 2001 na Akademických týdnech

Dnes nemůžeme mluvit jen o tom, že jsou úbytě duchovního života. Naopak spousta lidí touží po duchovním životě, touží po mystice. Ale nejde to tak, že někomu zaplatí a myslí si, že se během 2 hodin dostanou pod jeho vedením do mystického stavu. Být mystikem, to je celoživotní úkol. Stejně jako se nemůžeme za 2 hodiny stát dobrým tatínkem – to je výchova od narození – tak i mystika to je stav, náročný, celoživotní úkol. Celý článek...

04.03.2016, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Indická bajka o starém žebrákovi

Indická bajka o starém žebrákovi

Dnes ráno jsme měli silný zážitek: v břevnovském klášteře probíhaly v uplynulém týdnu duchovní cvičení pro řeholníky. Vedl je starý kněz - více než devadesátiletý františkán P. Benedikt Holota OFM z komunity u chrámu Panny Marie Sněžné. Při mši svaté míval v tyto dny kázání nejen pro řeholníky, jimž dával exercicie, ale i pro laické návštěvníky chrámu. Při tom dnešním, posledním, vyprávěl jednu indickou bajku, která jej prý už v mládí oslovila a po celý svůj dlouhý život ji vždycky měl na paměti. Celý článek...

18.02.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Přátelům

Přátelům

Dnes je slovo "Bůh" zatemněno, převráceno, pokřiveno. Ježíš jako živoucí obraz Boha je lidmi odmítnut. Ale každý člověk má v sobě prostor pro "něco", co ho přesahuje. Celý článek...

04.02.2016 19:50, kategorie: Zamyšlení
Balada o zbožném dítěti

Balada o zbožném dítěti

Když hojivá noc na nebi stála a když šakalové mlčeli a když dítě konečně klid našlo, aby důvěřivě v postýlce leželo, tu večerní modlitbu vyslovilo jako všichni dobří a hodní, tu večerní modlitbu vyslovilo a hlady nemohlo spát. Celý článek...

29.01.2016, autor: ​Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Pakt z katakomb

Pakt z katakomb

Budu psát o zjevení. Nejprve o lurdském; to začalo v únoru 1858. Maria tam řekla důležitou pravdu o sobě, která se podstatně týká nás všech. Je to její jediné zjevení ze všech, co znám, přímo se vztahující k evangeliu, ba k centru evangelia: ke Zvěstování. Celý článek...

31.12.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Jména Boží

Jména Boží

Malý Matyáš, 5 roků: Taťák říkal, že Bůh je, ale že to můžeme jen věřit. Nevíš, jestli "bucha" někdo viděl? Odpověděl jsem, že Boha viděl jen Pán Ježíš. Debata pokračovala. Celý článek...

25.12.2015 12:30, autor: Simeon.cz, kategorie: Zamyšlení
Video: Zamyšlení P. Jana Rybáře SJ nejen pro vánoční čas

Video: Zamyšlení P. Jana Rybáře SJ nejen pro vánoční čas

Zamyšlení známého kněze a jezuity Jana Rybáře nejen pro vánoční čas. Celý článek...

23.12.2015 22:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení
Psáno den před Štědrým dnem

Psáno den před Štědrým dnem

Adventní čas se nachýlil a už zítra nastává ten den „D“ - patrně pro každého ten nejvýjimečnější den roku, který má většina z nás už od svých nejmladších let spojený s tajuplným očekáváním, s nadílkou - a u nás starších i s nesplnitelnou touhou být opět dětmi  a mít znovu při sobě jako spolehlivou ochranu naše dávno zesnulé rodiče i prarodiče, kteří nás měli rádi… Celý článek...

12.12.2015 10:45, autor: Simeon.cz, kategorie: Zamyšlení
Video: Adventní zamyšlení a přání P. Jana Rybáře SJ

Video: Adventní zamyšlení a přání P. Jana Rybáře SJ

Adventní zamyšlení a přání oblíbeného kněze a jezuity Jana Rybáře. Celý článek...

16.11.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Moje osobní Krédo

Moje osobní Krédo

Věřím, že většina lidí žasne nad světem, který poznává. Věřím, že jen citlivý člověk přijme zprávu: Neznámý Autor vesmíru a lidstva chce být nazýván Otcem. Celý článek...

11.11.2015 17:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Ten pohled!

Ten pohled!

Četl jsem, jak světový tisk hodnotí výsledek synody o rodině v Římě. (CIG 44). Ale jak ji hodnotí papež? Stačí se jen podívat do jeho tváře, zkřivené hněvem. Ani nemusíme číst, co řekl v promluvě na závěr synody... Celý článek...

15.10.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
Hvězda naděje

Hvězda naděje

Báseň "Hvězda naděje" od P. Františka Kliky z knihy básní "Sváteční meditace". Celý článek...

02.10.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
Malý dar

Malý dar

Sváteční meditace od P. Františka Kliky s názvem "Malý dar". Celý článek...

28.09.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Za lepším životem

Za lepším životem

V dobách protektorátu, kdy nám Hitler odměřil stravu dle potravinových lístků, mně maminka vyprávěla, že za 1. světové války viděla zoufalé ženy, které vzaly útokem sklady mouky a brambor, aby nasytily hladové děti. A tak se divím, že desetitisíce imigrantů z Asie i Afriky, kteří zaplavili Evropu, nezaútočí na supermarkety a přepychové hotely. Vždyť oni u nás hledají lepší život! Celý článek...

01.09.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
In memoriam Jiří Šindler

In memoriam Jiří Šindler

Zemřel Jiří Šindler, akademický malíř a grafik, ve věku 93 let. Umělec a katolický křesťan. Čekal jsem v našem tisku nekrolog; asi jsem nenašel. Celý článek...

27.08.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Jde o život!

Jde o život!

Ano, ale jde o život věčný! – Řekl mi kdosi: pořád rozebíráte tu eucharistii, že je to Ježíšův tělesný dotek, že posvěcený Chléb se vydává pro nás denně jako strava ducha, že Krev se prolévá z našich kalichů jako Víno radosti z Těla oslaveného do Těla mystického atd. Ale mezitím se ve světě dějí hrozné věci... Celý článek...

26.08.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
Dobrá vůle

Dobrá vůle

Přečtěte si báseň "Dobrá vůle" z knihy "Sváteční meditace", kterou napsal P. František Klika. Celý článek...

14.08.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
O míru

O míru

Jednou se mě při náboženství zeptalo jedno děvčátko ze druhé třídy, jestli dobro vítězí jen v pohádkách.  Nejen dětem, ale i dospělým se jeví víra ve všemohoucího Boha jako pohádka, ve srovnání s realitou světa, plného násilí, zla a válek. Celý článek...

08.07.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Oslovit svět – oslovit církev

Oslovit svět – oslovit církev

Úvodník, který vyšel v bulletinu Jezuité na téma 2 roky pontifikátu papeže Františka

Kardinál Roncalli překvapil svět tím, že si po zvolení papežem vzal pokorně jméno nehodného papeže ze středověku. Kardinál Bergoglio překvapil zase tím, že si zvolil jméno chudáka Božího, svatého Františka. Celý článek...

26.06.2015, autor: Jan Linhart, kategorie: Zamyšlení
Bez pokoje není mír...

Bez pokoje není mír...

Písemná verze přednášky, která zazněla na diecézním setkání seniorů 20. 6. 2015 v Hradci Králové

Žijeme v době, kdy se bojíme války, konfliktů – taky asi cítíte tak rozjitřenou, nervózní atmosféru, bojíme se možná Ruska, Íránu, tzv. Islámského státu a jeho teroristů a to jistě do určité míry oprávněně. Ale je dobré pro nás Evropany vědět jednu důležitou věc... Celý článek...

18.06.2015 15:30, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Prapor nad Hradem

Prapor nad Hradem

Jsem důchodce, a přece se těším na prázdniny. To sem do Krkonoš přijedou lidé „ze světa“ a jeden se diví, kolik je u nás hledajících i nalézajících, kolik lidí ze živých farností na liturgické úrovni. Jakou já mám radost, když někdo při převzetí posvěceného Chleba řekne: prosím také o Kalich! Celý článek...

10.06.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
Zrnko písku

Zrnko písku

Přečtěte si báseň "Zrnko písku" z knihy "Sváteční meditace", kterou napsal P. František Klika. Celý článek...

20.05.2015, autor: Emil Korba, překlad Mária Tvrdá, kategorie: Zamyšlení
Aby naše duše byly bílé

Aby naše duše byly bílé

Jak jsi od nás vzdálená, ty opravdivá hvězdo lásky! Přimlouváš se k nám jako mince ztracená v koříncích sedmikrásky! Celý článek...

04.05.2015 15:00, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
Vzkříšení

Vzkříšení

Přečtěte si báseň "Vzkříšení" od P. Františka Kliky. Celý článek...

29.04.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Národní eucharistický kongres (3. část)

Národní eucharistický kongres (3. část)

Říká se, že nepohlazené a nepolíbené dítě bude jednou člověkem problematickým. Jinými slovy: dítě potřebuje lásku, sebedarování rodičů. Takto jsme stvořeni Bohem, tak to i naplňujeme. Jenže my jsme také děti Boží! A jako takoví potřebujeme i jeho dotek. Celý článek...

02.04.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Národní eucharistický kongres (2. část)

Národní eucharistický kongres (2. část)

Lidský život je tuze složitý: výchova, vzdělávání, manželství, děti, rodina, majetek, zaměstnání, střecha nad hlavou, jídlo a pití, zdraví, politika, kariéra, strach, nemoci, nenávist, křivda, smrt… Celý článek...

02.03.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Národní eucharistický kongres (1. část)

Národní eucharistický kongres (1. část)

Dodnes se neumíme zbavit starověké zátěže slova „oběť“: něco za něco. Láska tak přece nepočítá! Domnívám se proto, že by nám (všem) velice prospělo, osvobodit se na dlouhou dobu od slova „oběť“. Celý článek...

28.02.2015, autor: Bohumil Kolář, kategorie: Zamyšlení
Pohled plný lásky

Pohled plný lásky

Dívejme se laskavě na všechny lidi. I když mají chyby. Máme je také. I za ty, kteří se nám zdají nejhorší, se modleme. Všichni jsou naši bratři a sestry. Se všemi jednejme vlídně. Neubližujme jim ani pomluvou nebo nactiutrháním. Odpouštějme, proto se modlíme: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Pomáhejme dle svých sil a možností těm, kteří potřebují pomoc, dělejme druhým radost... Celý článek...

06.02.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Kapitulum

Kapitulum

Žijeme přípravou Národního eucharistického kongresu. Zvláště my kněží se máme připravit a přesvědčit věřící, že to bereme vážně tak, jako když se přede mší vyznáváme, abychom ji pak sloužili čistí. Celý článek...

02.02.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení
Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

Pravda je krásná jednoduchá, čistá a pouze jedna, máš jistotu že se nezrodila v lidské hlavě, stala se člověkem, chudičce narozená ve studené jeskyni žila z práce vlastních rukou. Celý článek...

16.01.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Tovaryšstvo Ježíšovo (přepis přednášky Jana Rybáře z roku 1996)

Tovaryšstvo Ježíšovo (přepis přednášky Jana Rybáře z roku 1996)

Jsou tři stupně pokory – podle duchovní cesty svatého Ignáce. První, že mám Krista Pána natolik rád, že se varuju těžkého hříchu. To je stupeň, na kterém bychom chtěli všichni stát. A určitě se snažíme abychom ten první stupeň si zachovali, ten je nutný. Protože když mám přítele a chovám se k němu netaktně, hrubě, otočím se zády k jeho přáním, tak to přátelství visí na niti. Visí na trpělivosti toho druhého. Celý článek...

06.01.2015, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Pastýři to mají snažší

Pastýři to mají snažší

Čtu knihu, velkou jako cihla: „Intelektuál ve dvacátém století“. Chudáci, mají to ti intelektuálové složité; nezávidím jim. Více dostali, více se od nich žádá. Je jich potřeba. Vzdělanců houfně přibývá a my, prostí pastýři, neumíme na vše správně odpovědět. Oni pak jdou mimo nás… Celý článek...

01.01.2015, autor: Andrea Novotná, kategorie: Zamyšlení
Naslouchat tichu

Naslouchat tichu

Šla jsem dnes lehce zasněženou polní pěšinou. Protože bujaré oslavy nemám moc v lásce, ani konec roku pro mě není pádným důvodem k umělému kýčovitému veselí. Šla jsem tedy tiše přírodou, nechala se šlehat do tváří zimním vzduchem a poslouchala ticho. Jen ten, kdo šel někdy zimní krajinou, ví, jak zní takové zimní ticho. Nikde nikdo, nikde nic. Krása. Jen ticho, příroda a člověk. Celý článek...

08.12.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
„Anděl Páně“ třikrát denně

„Anděl Páně“ třikrát denně

Vzdělaní lidé, i když nevěří v Kristovo božství, slaví také Advent a Vánoce. Vědí, že je to předěl v oblasti etiky; že po starověkých systémech je to nová morálka, postavená na dokonalém vztahu k jakémukoli bližnímu. Celý článek...

22.11.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Znovu ticho a dusno

Znovu ticho a dusno

Už ani muk! Tak končila moje maminka diskusi se mnou vždycky, když jsem trval na svém. S rodiči přece mohou diskutovat pouze dospělí potomci! – Už ani muk! slyším také v české církvi. Celý článek...

11.11.2014, autor: Luboš Nágl, kategorie: Zamyšlení
Kostel je místem modlitby (někdy)

Kostel je místem modlitby (někdy)

Léto je u nás čas zušlechťování. Děti mají prázdniny, my dovolenou a tak můžeme společně zušlechťovat. Loni to byla fasáda, letos jsou tedy na řadě lidé. Pojali jsme vznešenou myšlenku. Zušlechtíme dětskou duši, upevníme dědictví otců. Vezmeme děti do Prahy a ukážeme jim trojici duchovních a architektonických klenotů české historie. Celý článek...

18.10.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Bez citu a taktu

Bez citu a taktu

„Cesty víry“ se dne 14. 9. 2014 věnovaly eucharistickému zázraku ve středověkém Orvietu. Pro české publikum silná káva. Navíc – bez citu a taktu. Čekal jsem reakci povolaných. Když žádná nebyla, ozývám se tedy já. (Role, opominuté hercem, se ujímá ochotník. Takto berte, prosím, všechno, co píšu.) Celý článek...

12.10.2014, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Zamyšlení
Buďme úspěšní!

Buďme úspěšní!

O úspěchu mluvíme, přejeme si ho, dosahujeme jej. Ano, pokračujme, jděme dál, buďme úspěšní! Celý článek...

19.09.2014, autor: P. Jan Rybář SJ, kategorie: Zamyšlení
Dělají šaty člověka?

Dělají šaty člověka?

Václav Vacek, „to je ten kněz, v němž by kněze nikdo nepoznal ani podle oděvu, ani podle toho, co říká“ – to je nářek katolíka, který ví o povinnosti katolického kněze nosit kleriku nebo aspoň černý oblek s kolárkem. Co na to apoštol Pavel? „Ježíš Kristus…nelpěl na své vznešenosti…sám sebe se zřekl…stal se JEDNÍM Z LIDÍ. Celý článek...

13.08.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Jak pravil Hamlet…

Jak pravil Hamlet…

Co se to děje na východní Ukrajině? Křesťané proti křesťanům! Co se to děje na Blízkém východě? Sunnité proti šiitům, na Dálném zase buddhisté proti moslemům – a všichni proti křesťanům… Celý článek...

03.07.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Mariánským poutníkům

Mariánským poutníkům

Dřívější barokní náplň poutí by se mohla změnit na postmoderní. Nakladatelství Refugium vydalo brožurku „Akafist“, nejslavnější mariánský hymnus Církve, o tisíc let starší  než Loretánské litanie. Bude vám sloužit do smrti ke kontemplativní modlitbě a neuvěřitelně umocní váš vztah k Ježíšově Matce. Celý článek...

28.05.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Naše nejstarší Škola

Naše nejstarší Škola

Líbí se mně staré secesní budovy škol. Naši předkové měli školu i učitele ve vážnosti. Ve valné většině neměli vzdělání rovné učitelům. Můj tatínek chodil sedm let do vesnické dvoutřídky. Jak by neměl učitele v úctě? Natož – aby mu radil! Celý článek...

28.04.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Stále žádná rodina…

Stále žádná rodina…

Kolik jsem já zažil setkání! Kolik debat, hádek, otázek a odpovědí! A  neustávají. Třeba nedávno: je církev monarchie nebo hierarchie? A proč není demokracie? Celý článek...

24.03.2014, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
„Nepravosti vezme na sebe“ (Isai 53, 11 b)

„Nepravosti vezme na sebe“ (Isai 53, 11 b)

Počátkem sedmdesátých let se v jedné mé farnosti udála dvojnásobná loupežná vražda. „Zbytečná“ – vrah v domku svých obětí očekávané peníze nenašel. Byl oběšen a rodině po něm zůstala jen hanba. Jeho syn se oženil, přijal jméno své nevěsty a po čase se odstěhoval do Německa. Neunesl hřích svého otce. V téže obci se staly ještě dvě další vraždy, pachatelkou byla nenápadná starší žena. To už starosta nevydržel a odstoupil. Nechtěl na sebe vzít špatnou pověst své obce. Celý článek...

18.03.2014, autor: Věra Lomová, kategorie: Zamyšlení
Pusťme do svého srdce Ježíše

Pusťme do svého srdce Ježíše

Žijeme v době, kdy celý svět postihla krize ekologická: špatné ovzduší, záplavy, sněhové kalamity, sopky. Máme také krizi ekonomickou: lidé žijí bez domova a bez práce, téměř polovina lidí planety hladoví. K tomu neustále vznikají válečné konflikty způsobené nestabilními a zkorumpovanými vládami. Co z toho plyne? Celý článek...

15.03.2014, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Zamyšlení
Ano míru, ne válce!

Ano míru, ne válce!

Právě dnes jsou to přesně tři roky, co jsme se vydali na životní pouť do Svaté země v jejím širším kontextu. Libanon, Sýrie, Jordánsko, Izrael a Palestina. Byly to nepopsatelně krásné a hluboké chvíle… Jenže právě na 15. březen 2011 je také datován počátek války v Sýrii, resp. první protivládní demonstrace. Celý článek...

06.03.2014, autor: P. Jan Rybář SJ, kategorie: Zamyšlení
Je hloupost hříšná?

Je hloupost hříšná?

V jednom městě se denně modlí farníci „za obrácení papeže“. Je mi to opravdu líto. Vždyť skrze tohoto papeže Františka začal svět vnímat vůni křesťanství! – Papež ví, že dnes je tento svět imunní vůči zbožným frázím, zlatým ornátům, božítělovým dechovkám i svěcené vodě. Svůj první pozdrav tedy adresoval všem: „Dobrý večer!“ Celý článek...

16.02.2014, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Zamyšlení
Jak jsme lepší

Jak jsme lepší

Na jedné ze sociálních sítí se objevilo varování před bezdomovcem, který prý v jednom nemalém městě žebrá do kasičky peníze, aby si za ně mohl koupit levné víno. Lidé pozor, je to lidská troska, slyší na jméno XY, nic mu nedávejte a žeňte ho! Tak končí bystré upozornění. Celý článek...

03.01.2014, autor: P. Jan Rybář SJ, kategorie: Zamyšlení
Je to na nás

Je to na nás

Během duchovních cvičení prosil v přímluvách jeden věrný katolík: „Obrať všechny zednáře, komunisty, odpadlíky a liberály k víře v Pána Ježíše – prosíme Tě, vyslyš nás!“ Dojala mne ta naléhavost hlasu tohoto muže. Bylo to podobné fatimské prosbě: uveď do nebe všechny duše… Můžeme k tomu přispět víc než jen modlitbou? Navrhnu jak… Celý článek...

27.12.2013, autor: P. Jan Rybář SJ, kategorie: Zamyšlení
Vánoce nebo Velký pátek?

Vánoce nebo Velký pátek?

Zamyšlení jezuity P. Jana Rybáře pro Katolický týdeník

Na věžích našich kostelů se zvoní třikrát denně s připomínkou: „Slovo se stalo tělem…“ My máme malé Vánoce třikrát denně! Včetně dárků: naděje a důvěry. Celý článek...

02.12.2013, autor: Mons. ThLic. Bohumil Kolář, kategorie: Zamyšlení
Být světlem

Být světlem

"Advent" znamená "příchod". Příchod Spasitele světa. Jeho příchod do našich duší, neboť advent je dobou mnoha milostí. Také příchod do duší mnoha jiných lidí, neboť on zve: "Pojďme ke mně všichni" (Mt 11,28). K tomu máme i my pomáhat Celý článek...

22.11.2013, autor: P. Jan Rybář SJ, kategorie: Zamyšlení
Vánoční hledání

Vánoční hledání

Vánoční hledání začíná v obchodech. Už během roku je možno objevit vhodné dárky pro rodinu či pro přátele... Celý článek...

16.04.2013, autor: P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem., kategorie: Zamyšlení
Povolání křesťanů dnes

Povolání křesťanů dnes

Spisovatel Max Picard uvažuje o názorovém vývoji společnosti pokud jde o náboženství a dochází k závěru, že člověk utíkal před Bohem po všechny časy. Dříve šlo o jednotlivce, kteří popírali existenci nadpřirozena, a dnes jde o masový jev. Celý článek...

 
Nahoru