16.11.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení

Nejsme sami, s námi je Bůh!

Nejsme sami, s námi je Bůh!

Snad budete souhlasit, že my senioři to ve svém životě nemáme vždy lehké: tu a tam něco zabolí, ne vždy nás okolí, blízké či vzdálené, ohleduplně chápe - ostatně má své názory odlišné od našich, a tak se můžeme cítit osamělí a hrozí nám pocit naprosté zbytečnosti atd. V takové chvíli je nanejvýš nutné přivolat na pomoc svou víru v Pána, který apoštoly i každého z nás ujišťuje: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20) Opakujme si, v duchu nebo nahlas, tato záchranná Spasitelova slova, která už pomohla tolika lidem před námi. Jejich účinnost vyzkoušela i sv. Terezie od Dítěte Ježíše: „Pro mě je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti. Není to nic jiného než důvěrný vztah přátelství, v němž člověk hovoří mezi čtyřma očima s Bohem, o němž ví, že nás miluje.“ Nejsme tedy sami, nejsme bezmocní: je s námi nekonečná láska, stále nás provází a dokonale nás zná i s našimi bolestmi a úzkostmi. Ale Pán nám posílá své posly i prostřednictvím slova, které nám nabízí bible. Přečtěme si každý den stránku z evangelia, modleme se žalmy, čtěme proroky! Písmo nám pomůže pochopit, co Pán dnes žádá od našeho života, neboť nám k tomu dává sílu, uklidňuje nás a vrací nám do srdce svůj božský pokoj. Žijme svou víru naplno, každý den a každou hodinu. Bůh, který nás nekonečně miluje, je stále s námi!

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru