Simeon.cz - webové stránky pro aktivní třetí věk

Slova pro potěchu duše

28.10.2020 [středa] - 29.10.2020 [čtvrtek], zveřejněno: 28.10.2020 18:50, kategorie: Akce
Online beseda s P. Dmytrem Romanovským: Můj rok v Římě

Online beseda s P. Dmytrem Romanovským: Můj rok v Římě

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá ve čtvrtek 29. října 2020 online besedu s P. Dmytrem Romanovským o jeho životě a studiu v Římě. Beseda se uskuteční od 14:00. Celý článek...

28.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
I my jsme jeho nástroji

I my jsme jeho nástroji

My všichni jsme tento chrám Ducha, živé tělo Kristovo, na němž stojí náš život. Je to ten samý Ježíš, který si ve svém čase vyvolil apoštoly a který si vyvolil i nás. Jsme tedy i my jeho učedníky, jeho nástroji – a kéž bychom také byli pro něho a pro církev použitelní a stejně zapálení jako apoštolové a všichni ti mučedníci za celá staletí a tisíciletí církve. Celý článek...

27.10.2020 20:30, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
I když jsme každý jiný, buďme jeden pro druhého posilou

I když jsme každý jiný, buďme jeden pro druhého posilou

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pro nás je povzbuzením, když vidíme, že mladší generace mají snahu ochránit starší generace tím, že nosí roušky. Takto se projevuje vzájemná mezigenerační solidarita. Celý článek...

27.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Milovat druhé tak, jak miluje Bůh nás

Milovat druhé tak, jak miluje Bůh nás

Pouze tehdy, dokážeme-li se vzájemně jeden druhému podřizovat, prostě proto, že chceme; že nám ten druhý za to stojí, to je mnohem lepší. Ale: - dokážeme-li druhé milovat a podřizovat se také proto, že se tak vzájemně skláníme před autoritou Boží a jeho láskou, pak je to ono. To, k čemu nás dnes vyzýval svatý Pavel ve svém listu. Prožívat své, a nejen partnerské, ale i mezilidské vztahy podle příkladu vztahu Krista k nám. Milovat druhé tak, jak miluje Bůh nás. Celý článek...

26.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ke svému životu potřebujeme "rovnou páteř"

Ke svému životu potřebujeme "rovnou páteř"

Ke svému životu potřebujeme „rovnou páteř“- čest, pravdu, poctivost, přímost. Potřebujeme se „zpříma“ dívat druhým do očí. To je postoj člověka duchovně, psychicky i morálně zdravého. Celý článek...

25.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vzájemně se potřebujeme

Vzájemně se potřebujeme

V každém z nás je mnoho hluchých, prázdných, zraněných a bolavých míst, způsobených neláskou, které může zahojit zase jen láska. A také nás obklopuje množství lidí - trpících, tápajících, zraněných, nepřijatých, nemilovaných, všech těch na okraji společnosti. Oni nás potřebují. Potřebují náš úsměv, naši účast, naše přijetí, naše odpuštění, náš čas, náš zájem. A nejen to. I my potřebujeme je. A možná víc, než oni nás... Celý článek...

24.10.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení
Bez Kříže

Bez Kříže

Těžiště života mých předků bylo u Krista. Přesněji  -  u Krista ukřižovaného. V našem domě, hned v předsíni, visel kříž s Kristovým tělem, dobrých jeden a půl metru vysoký. Každý hned věděl, kdo tu bydlí a co je zač... Celý článek...

23.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Můžeme být šťastni

Můžeme být šťastni

Nikdo zvenčí nám nemůže naší osobní cestu ukázat, protože každý z nás je natolik individualitou, že má svoji vlastní, jedinečnou cestu. Tu je však třeba vytrvale hledat, leckdy i o ni zápasit. Stojí to však za to. Protože jedině tehdy, kdy najdeme ve svém životě svou vlastní cestu, své vlastní místo, můžeme být šťastni. A najdeme je jedině s pomocí Boží. Celý článek...

22.10.2020 18:30, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova povzbuzení P. Dmytra Romanovského

Video: Slova povzbuzení P. Dmytra Romanovského

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme video se slovy povzbuzení P. Mgr. Dmytra Romanovského, která v této nelehké době natočil pro seniory a další zájemce.
Celý článek...

22.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
I na nás záleží

I na nás záleží

Posláním nás křesťanů je přičinit se, aby dobra a lásky bylo na světě čím dál víc a zlo a nenávist, aby byly nuceny, také naším úsilím, ustupovat. Vítězný boj na konci časů svede Kristus, ale my nesmíme zapomínat, že jsme jeho bojovníky. A že i na nás záleží. Celý článek...

21.10.2020 [středa] - 22.10.2020 [čtvrtek], zveřejněno: 21.10.2020 15:00, kategorie: Akce
Online beseda: Jak jsem se setkala s papežem Františkem

Online beseda: Jak jsem se setkala s papežem Františkem

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá ve čtvrtek 22. října 2020 online besedu s Veronikou Čepelkovou o jejím mimořádném setkání s papežem Františkem v Římě. Beseda se uskuteční od 14:00. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
21.10.2020 14:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Žijme s Bohem a pro Boha!

Žijme s Bohem a pro Boha!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Je užitečné, abychom si častěji připomněli moudrost starou tisíce let, jak ji zapsal žalmista: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat!“ Znamená to hluboce věřit v Boží lásku, jak nám ji připomněl velký a moudrý biskup Ambrož, a spoléhat na ni i v zákrutech života. Celé Písmo dokazuje, jak se Bůh stará o každého, kdo se bezvýhradně svěří jeho vedení. Zkoušejme to každý den znovu - snadno uděláme zkušenost, jak to funguje! Celý článek...

21.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Výzva k permanentní lásce

Výzva k permanentní lásce

My všichni budeme jednou, ať si to připouštíme, či nikoli, skládat účty ze své věrnosti křesťanské víře, z poctivosti, a pravdivosti svého křesťanského života. Není však třeba žít ve strachu, Kristův příchod má být radostným setkáním se svým Pánem, na kterého se těšíme; ne hrozbou z nevyhnutelného trestu. Toto evangelium je výzvou k permanentní lásce a věrnosti, ne hrozbou k permanentnímu strachu. Jde jen o to, abychom zodpovědně spravovali vše, co nám bylo v životě svěřeno, ať je to naše zdraví, naše děti, naše nadání a hřivny, a pak nás nemůže příchod Pána zaskočit, ať přijde jakkoli nečekaně. Celý článek...

20.10.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Aktuality
Jsme s vámi

Jsme s vámi

Drazí přátelé, ráda bych Vás prostřednictvím těchto řádek pozdravila a ujistila Vás, že jsme stále s Vámi, a to i v těchto dnech, kdy nám není dopřáno vídat se osobně. Jaké aktivity pro Vás nyní připravujeme? Jsme s Vámi spojeni v modlitbách, posíláme Vám slova pro potěchu duše, točíme pro Vás povzbuzující videa a pořádáme besedy online. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
20.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Budeme šťastní

Budeme šťastní

Jestliže je podle evangelia blahoslaven služebník, kterého Pán při svém příchodu najde bdícího a připraveného, pak to také obrazně platí pro nás - budeme blahoslavení (= šťastní, blažení), budeme-li připraveni na setkání se svým Pánem na věčnosti. Připravení, tzn. v milosti posvěcující. Bez hříchů, které by nám bránily setkat se s Pánem, se srdcem otevřeným a s čistým svědomím. Celý článek...

19.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kde máte svůj nábytek?

Kde máte svůj nábytek?

...Jsme zde na světě jenom poutníky. A tak, i když je už po turistické sezóně, na závěr řeknu jednu, řekněme turistickou, minipovídku: Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven strohou výbavou cely, zeptal se mnicha, který jej provázel: „Kde máte váš nábytek?“ „A kde máte vy, vážený pane svůj nábytek?“, odpověděl mnich úmyslně na otázku otázkou? „Já? No já tudy přece jen projíždím.“ „No právě“, odpověděl řeholník, „my jsme tu také pouze na cestě“. Celý článek...

18.10.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je jenom na nás, ke komu a k čemu se ve svém životě postavíme čelem

Je jenom na nás, ke komu a k čemu se ve svém životě postavíme čelem

Bůh nepoužívá donucovací prostředky, ani lidské zákony. Volá nás jménem a čeká, až se od svých světských a leckdy přízemních starostí konečně obrátíme k němu. Aby i On mohl „k nám obrátit a nad námi rozjasnit svou tvář“. Je jenom na nás, ke komu a k čemu se ve svém životě postavíme čelem - protože chceme a toužíme a jsme lidé svobodní; a čemu nastavíme záda, protože světská moc je v našem životě nezbytná. „Dávejte tedy co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ Celý článek...

17.10.2020, autor: Josef Beránek, kategorie: Aktuality
Recenze knihy Rybář na poušti: Jádrem jeho teologie je radost a vděčnost, že Bůh „bez nás nemůže být“

Recenze knihy Rybář na poušti: Jádrem jeho teologie je radost a vděčnost, že Bůh „bez nás nemůže být“

Jako by se narodil pro dobu Twitteru a instagramu. Jeho fejetony jsou kratičké, svěží a výmluvné. Jako by téměř devadesátiletý Jan Rybář nestárl, jen zúročoval dlouhý život, do něhož pozval lidi ze sídlišť, z fabrik, lidi od kumštu i ze zadních lavic v kostele s jejich bolestmi a starostmi. Jeho glosy, fejetony a jiné kratší texty povětšinou vznikaly pro měsíčník Okénko a jiné regionální noviny. Reagují na aktuální události, období liturgického roku, nenápadná důležitá výročí. A reagují s nadhledem, mnohdy s vtipem a vždycky s vnitřní upřímností. Celý článek...

Kalendář akcí

Dnes
29.10.2020 [čtvrtek]
14.10.2020 - 01.11.2020
28.10.2020 - 29.10.2020
30.10.2020 [pátek]
14.10.2020 - 01.11.2020
31.10.2020 [sobota]
14.10.2020 - 01.11.2020
01.11.2020 [neděle]
14.10.2020 - 01.11.2020

facebook Přidejte se k nám

Internetový knižní obchod PoutníKnihy.CZ

Informační e-maily Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona.

Svátek Svátek

Dnes má svátek Silvie / Sylva.

Hledání Biblický citát

Biblický citát na dnešní den
Hledejte svou sílu v Pánu. ( Ef 6,10)

Video Video

AMBIT - Adresář českého katolického internetu
 
Téma týdne
Na prvním místě miluj Boha. Proč?

„Které přikázání je největší?“ Ježíš odpověděl:  “Miluj Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe“ (srov. Mt 22, 37-39).

24. 10. 2020, mak

Mám často dojem, že my křesťané jako bychom první část Ježíšovy odpovědi brali jako jakousi samozřejmou rutinu, a říkali si, že to podstatné a důležité je až v té druhé části – kde se mluví o milování bližního. Jako bychom největší přikázání zredukovali na pomoc a péči o bližního a ten  se nám stal ,,bohem‘‘.

Ale Ježíš to řekl jasně: „Na prvním místě miluj Boha. Nejvíc...“ Můžeme si říci: „Proboha proč? Vždyť Bůh to nepotřebuje! Nepotřebuje naši lásku.“ A je to pravda, on to opravdu nepotřebuje. Ale my ano. Potřebujeme být ve vztahu s Bohem – Láskou,  uvnitř svého srdce po tom touží každý člověk. Je to pro nás totiž ten nejzákladnější životo-dárný vztah, ze kterého můžeme čerpat pro vše ostatní. Zaměření na něj nám umožní vidět všechny krásné i těžké věci v pravém světle a v nad-hledu. Kdo má opravdu Boha na prvním místě, je svobodný vůči všemu, co život dává i bere. Takový člověk je kýmkoliv a čímkoliv nezkorumpovatelný a v dobrém slova smyslu nezávislý… Jen takový člověk pak může svobodně a účinně milovat, odpouštět, být věrný, trpělivý a milosrdný.

A co znamená milovat Boha v mém konkrétním životě? Například to, že vztahu s ním dám dostatek času. Že se s ním budu setkávat osobně – v modlitbě, v Božím slově, v eucharistii, v klanění a uctívání, v pobývání v jeho přítomnosti, že s ním budu ,,konzultovat‘‘ svůj život, že se nechám vést jeho Duchem. A že s ním také budu řešit způsob a míru pomoci druhým! Zvlášť, když nevím, kde mi hlava stojí a co dřív.

A pak je tu ještě ta druhá věc, kterou v životě snadno opomíjíme. Ježíš říká ,,miluj … jako sám sebe‘‘. Sebepřijetí, láska k sobě, zdravé pečování o sebe, odpočinek je důležitou součástí života. My se ale bohužel mnohdy snažíme být bližním všem ostatním kolem sebe, jen ne sobě! Ano, láskyplné zacházení sám se sebou je také součástí největšího Božího přikázání. Není naším úkolem vždy a za všech okolností dát druhému přednost, potlačit projev nespokojenosti, únavy, bolesti, bagatelizovat své emoce, zakazovat si projevy nespokojenosti, popírat vlastní hodnotu a znehodnocovat sebe sama, ponižovat a zesměšňovat se, žít v neustálém strachu z konfliktu a ve snaze vyhovět za každou cenu. Nemusíme si připadat jako sobci, pokud si přejeme dobré, postavíme se za sebe nebo se sami sebe zeptáme: Je mi v tom dobře? Je tohle řešení dobré taky pro mě?

To samozřejmě neznamená, že nemáme myslet na druhé, nevycházet jim vstříc, nedělit se, nepůjčovat... Samozřejmě to dělat máme! Ale nesmíme v tom chybět my sami! Jinak žijeme vztahy, které jsou nějak pokřivené a časem začnou drhnout. A pokud neděláme dobře i sobě, není to dobré ani pro toho druhého, kterému jsme se ,,obětovali‘‘.

A k tomuto všemu můžeme čerpat z  našeho největšího Vztahu: s Bohem – Láskou.

 

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

 
Nahoru