30.09.2016, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení

Slova Ing. Karla Voplakala, CSc. k nadcházejícím volbám

Slova Ing. Karla Voplakala, CSc. k nadcházejícím volbám

Nikdy bych nevolil jiný politický subjekt než KDU-ČSL. Ptáte se proč? V lidové straně kandidují lidé, kterým se dá věřit, kteří nemluví do větru: neklamou líbivými hesly a neslibují věci nesplnitelné, ale stojí pevně za tradičními  principy křesťanské morálky. Jsou to lidé zásadoví, mravně bezúhonní, opírající se o víru v Boha a řídící se přikázáními Desatera. Nejde jim o politickou kariéru a o hmotné výhody, ale jsou odhodláni pomáhat všude tam, kde chybí spravedlnost, kde se někomu křivdí, kde se nedodržují zásady občanského soužití, kde se zapomíná na staré, bezmocné a sociálně slabé občany, kde se podceňuje nenahraditelná role rodiny pro výchovu dětí - naděje národa.

Mezi těmi, kteří již osvědčili svou vůli pomáhat především seniorům a snaží se přispívat k jejich smysluplnému a radostnému životu je mladá a talentovaná PhDr. Veronika Čepelková, která kandiduje za Koalici pro Královéhradecký kraj v Hradeckém regionu. Přejeme jí hodně úspěchu ve volbách! 

Karel Voplakal

Ing. Karel Voplakal, CSc. je aktivním redaktorem a členem redakční rady webu Simeon.cz

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru