04.11.2019, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Jan Baptista nebo Kristitel?

Jan Baptista nebo Kristitel?

Od jména "Kristus" pochází název "křesťan" - christianus… Od jména  "křesťan" pochází název obřadu - křest, t. j. stát se  křesťanem. Ten obřad se děje  ponořením nebo politím vodou. Ve vodě totiž vznikl první život; ve vodě, v lůně matky, se stále odehrává stvoření člověka. Proto je voda nejen symbolem života, ale i symbolem daru života absolutního, Božského: člověk je navždy ponořen do Krista. Proto je voda nejen symbolem života, ale i symbolem daru života absolutního, Božského: člověk je navždy ponořen do Krista. Tento obřad se v evropských jazycích nazývá  dle řeckého slova "baptizein", ponořovat. Jenom Slované  jako jediní mají vlastní název, ne podle symbolu (vody), ale přímo dle přivtělení ke Kristu: "pokristění", pokřtění. Člověk se nejprve musel polidštit, teprve potom se mohl  "pokristit", pokřtít, být Kristův. 

Jan Rybář

 

Pro ty, kteří se z toho radují, máme "Korunku" v modlitbě srdce: "Děkuji Ti, něžná Moci, která jsi nás povýšila k Absolutnu ode dne Zvěstování až k dnešnímu dni Eucharistie. Děkuji Ti za to, že bez nás nemůžeš být" - poslední větu opakujeme třeba po celý den…

Abbé SJ

 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru