07.10.2016, kategorie: Zamyšlení

Zamyšlení P. Jana Rybáře SJ ke krajským volbám 2016

Zamyšlení P. Jana Rybáře SJ ke krajským volbám 2016

Reference P. Jana Rybáře pro Koalici (KDU-ČSL, HDK, VPM)

Ptal jsem se kamaráda, proč volil jistého zastupitele. Je to přece náš člověk, odpověděl mi. A odkud to víš, že je to náš člověk? No, on to říká! Ach, kolik kandidátů toto říká! Ale my hledíme na to, jak žijí, co dokázali, jakou mají rodinu, jaké mají manželství. Všichni chtějí být „náš člověk“, ale my umíme rozlišovat. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Přeji Královéhradeckému kraji ty opravdové „naše“.

Reference P. Jana Rybáře pro Veroniku Čepelkovou

Volte Veroniku! Zná smysl života, není povrchní, ví, kam jdeme, zná cíl. Přemýšlí a radí se s vlastním svědomím. Má schopnost rozlišovat. Je doma i ve sféře většině lidí neznámé - v životě duchovním. Není pyšná ani ambiciozní, její "kariérou" je služba seniorům. Své mládí věnovala a věnuje dodnes nám, starým. Co chcete víc?

P. Jan Rybář SJ se narodil dne 16. července 1931 v Brně, kde prožil i své dětství. V roce 1945 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl internován, po propuštění v roce 1951 složil tajně po noviciátu v Brně sliby. V roce 1952 nastoupil na základní vojenskou službu k PTP. Po roce 1954 (po vojně) pracoval jako dělník ve strojírenství a stavebnictví. Přitom tajně studoval. V roce 1960 byl znovu zatčen. Ve vězení dokončil svá studia. V roce 1962 ho na kněze tajně vysvětil také uvězněný biskup Karel Otčenášek. Při uvolnění v roce 1968 studoval na univerzitě v Innsbrucku. Po návratu a nastolení normalizačního procesu odešel v prosinci 1969 do farnosti Trutnov – Poříčí. Tam zůstal 17 let. V roce 1986 odešel do Janských Lázní. V roce 1990, po sametové revoluci ho přestala po 21 letech sledovat StB a získal farnost v Rychnově nad Kněžnou, kde působil až do roku 2004, kdy odešel do důchodu. V současnosti žije v Trutnově, je výpomocným duchovním, píše články i knihy, přednáší široké veřejnosti a je aktivním exercitátorem. Za svůj příkladný život byl 16. listopadu 2011 oceněn pamětní medailí Václava Bendy za význačný rozvoj za obnovu demokracie.

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru