22.03.2024 09:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Zamyšlení

Půst, pokání

Půst, pokání

Ježíš plní naše potřeby, je služebníkem všech. Náš život není bez odříkání a pokání. Naše utrpení je prostředek k vykoupení. Nyní je doba půstu, doba pokání.

Pokání je, když sladíme své povinnosti k Bohu, k sobě, k našim drahým a k lidem kolem nás. Pokání je, když se s láskou modlíme každý den za potřebné. Pokání je, když vždy s láskou jednáme s našimi nejbližšími i ostatními lidmi. Pokání je, když se věnujeme osamělým, nemocným, potřebným, strádajícím. Když je trpělivě vyslechneme. Pokání je, když dobře konáme své úkoly v práci i doma, i přes svou únavu. Pokání je, když se v manželství milujeme i přesto, že jsme se již změnili. Pokání je, když ..., i když nedostáváme odměnu. Svým životem dáváme příklad.

Věra Šimková

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru