28.09.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Naléhavá prosba

Naléhavá prosba

Je potěšitelné, že se katolíci začali sdružovat, že jim nestačí jen plnit nedělní povinnost. Pod různými názvy nebo i bez názvu se společně setkávají, modlí se, povzbuzují a informují. Vhodnou náplní těchto setkání mohou být konstituce II. Vatikánského sněmu. Je mimo diskuzi, že se od dob seslání Ducha svatého nesešli na takové úrovni a v takovém počtu biskupové z celého světa (2500). Závěry jejich práce jsou právě tyto konstituce. Číst je a rozjímat je radost duše, modlitba srdce i ducha. Zvláště dnes, kdy se mnozí od II. Vatikána  (= od Církve) odvracejí.

Doporučuji na prvním místě konstituci Lumen gentium - světlo národů, dále Gaudium et spes o církvi v dnešním světě a  Dei Verbum o Božím zjevení. Zbývá ještě dalších šest konstitucí dle výběru a zájmu. Texty má mít povinně každá farnost ve své knihovně. Děkuji všem, kteří pochopili, proč je má prosba tak naléhavá.

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru