03.05.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Svatodušní

Svatodušní

Bůh stvořil člověka a má z něho radost (Gen 1;31). Pak Bůh trpělivě čekal, až přijde čas a člověk ho pozná - a pak bude mít i člověk radost! To je chvíle Letnic. 

Napsal jsem vám nejkratší možnou definici naší nauky o Duchu, ale také definici nejhlubší. (Ta naše katechismová je prý lidem nesrozumitelná).

Přeji vám mariánský květen se svatodušním vyvrcholením.

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru