15.11.2021, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení

Máme v srdci skrytý poklad

Máme v srdci skrytý poklad

V seniorském věku je vhodné častěji si připomenout posilující slova o tom, že člověk byl stvořen, aby se stal Božím obrazem. Jenže první lidé, Adam s Evou, podlehli našeptávání ďábla a před Hospodinem se ukryli, zatímco On je stále volá. A jeho hlas prochází dějinami a hledá ty, kdo si uvědomují, že jeho láska se vlévá do jejich srdce skrze Ducha svatého, který jim byl dán. Tento Duch je stále přítomen, pokud mu člověk dovolí, by ho posiloval a obnovoval, a aby jeho prostřednictvím měnil a obnovoval i druhé. Ale i zde platí, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených, tedy těch, kteří hluboce věří ve stálou přítomnost božské Lásky, která prostupuje jejich myšlení, slova i skutky. Hluboký myslitel Mistr Eckhart varoval lidi slabé víry těmito slovy: „Bůh je uvnitř jejich nitra, ale oni jsou venku.“ Míjejí se tedy ke své škodě se Stvořitelem a jeho láskou, jsou plni neklidu a příliš často se přizpůsobují okolnímu nevěřícímu světu. Ale my už máme vzhledem k svému věku dostatek životních zkušeností, abychom věděli, že naším důležitým úkolem je stálé vědomí skryté Boží přítomnosti v našem srdci. A toto vědomí nás pak provází každou hodinu bez ohledu na narůstající počet dnů i let, je s námi ve dnech radostných a klidných, ale i bolestných a zraňujících. Může se nám někdy zdát, že Boží láska od nás odešla a tak se skryla, že ji nemůžeme najít. Ale buďme v takové chvíli trpěliví: vydržíme-li, Duch nám dá ze svého úkrytu znamení, že je stále s námi a že na nás nezapomněl, takže ho brzy najdeme a naše srdce se zklidní. Jeho navenek neviditelná přítomnost, kterou si jako věřící uvědomujeme a žijeme z ní bez ohledu na náš věk, je pro nás jako skrytý poklad požehnáním, které všechno v nás i kolem nás tajemně proměňuje. Prožívejme své dny s přesvědčením, že nejsme sami, ale že v sobě skrýváme tajemnou vnitřní sílu, božího Ducha, věrného, i když skrytého průvodce našich dnů. Potvrzují to i slova papeže Františka z těchto dnů: „Duch svatý nám přináší svobodu, která nás přivádí ke zralosti, a pomáhá nám, abychom kráčeli životem ve svobodě a pravé radosti.“

Miloslav Fiala

Foto: www.krestanstiseniori.cz

 
 
Nahoru