23.05.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Trojmocný máj

Trojmocný máj
Pascha, Letnice, Maria. (A co koronavir?)

Naše vláda uvolňuje činnosti, uvolní i kostely. Stále je dost otázek, stanovisek, nejistot a starostí. Špičková americká psychiatra paní Alegriová nabízí několik strategií, jak docílit klidné mysli, jak zachovat lidskou důstojnost, víru v lepší dny, jak se nenechat ovládnout úzkostí a hněvem. Náš psycholog pan Pařízek radí, jak se nezhroutit, jak přežít. Jak se zbavit strachu. Jak nahradit ztrátu životních jistot, narušenou důvěru ve smysl života: popovídat si, vyjít do přírody, pořídit si domácího mazlíčka. Milá paní Alegriová, milý pane Pařízku, my vám děkujeme, ale máme lepší rady. Už váš kolega, špičkový světový neurolog Boris Cyrulnik nám nahrává: ten nejlepší terapeut je Bůh! Tento pan profesor přitom nepatří žádnému náboženství, a snad proto vyzývá věřící celého světa: sjednoťte se! To je první vědec, který Boha zasadil do svých vědeckých analýz. Ale my jsme daleko dál...Celý letošní máj je doznívání Paschy, Velikonoc. Náš Bůh se projevil v Ježíši a on si dal jméno "Život" (Jan 11,25). Prokázal to svým zmrtvýchvstáním, prokazuje to i na nás, když až "empiricky" mění naše obavy v radostnou sílu k životu, který dostáváme v Jeho blízkosti, zvláště Eucharistické. Cítíme jistotu, když věříme větě, že kdo v něho věří, "nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života" (Jan 5,24). Koronavirus je pro nás generálka před premiérou (Jan 11,1-44). Království Boží nečekáme, až přijde jednou, někdy, možná...Vzkříšení neočekáváme, my už ho máme! "Já jsem Vzkříšení!"(Jan 11,25) ujistil nás Ježíš. Už teď! (Jan 5,24). Už nyní sdílíme radost, ne teprve až jednou,(Mat 25,21a23). Vždyť království Boží je v nás (Luk 17,21).

Letošní máj je také celý přípravou na jeho den poslední, na Slavnost Letnic. Slavnost Boží Trojice: Otec se raduje ze Syna, Syn se raduje z Otce, a ta jejich radost je totiž třetí Božská Osoba, zvaná námi Duch svatý, důvěrněji Radost, na níž máme význačný podíl už od křtu a biřmování. Tuhle radost, jak říká pan profesor Cyrulnik, máme my věřící poskytovat těm, "kteří ji naléhavě potřebují, především zoufalci!" Umíme jim ji dát? Letnice jsou totiž svátky radosti z Boha! Proč se hned teď nestat tím, čím chceme zůstat na věky? Copak není lepší žít v radosti než ve strachu?

Jenže - někdo nám do toho mluví. Někdo nám kalí vodu, někdo nás straší tresty pekla za hříchy, anebo nám ukazuje "lepší cestu". Ježíš ho nazývá "kníže tohoto světa". (Jan 14,20). Ta lepší cesta navržená zloduchem, to je užívání, blahobyt, život bez odříkání. I na to máme v květnu návrh na pomoc. Tohoto knížete světa je možno přemoci ale ne zástupy andělů, ani sebebičováním, když jsme smyslní. Ale něžnou Ženou! Zloduchu, říká Hospodin už na počátku Bible, "rozpoutám nepřátelství mezi tebou a Ženou!" (Gen 3,15). My tu Ženu dobře známe. Ten, kdo z nás je  přes všechno úsilí pořád lhostejný, vlažný a vyhořelý, může se její pomocí stát hořícím, něžným. Ženo Boží, Ženo něžná, Ženo vítězná, kdo se k Tobě obrátí s vytrvalostí, ten to zvládne! Pomoz! A to nejen v máji!

Vážení, jak je dobře být křesťanem!

Jan Rybář

(Příspěvek pro diecézní časopis Adalbert 5/2020)

 

 Zájezd do Slovinska

 
Nahoru