31.05.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Vteřinové "Boží Tělo"

Vteřinové "Boží Tělo"

Malou slavnost Těla a Krve Páně si můžete připravit při každém přijímání: nastavíte knězi levou dlaň, on na ni položí Chléb Boží - někde je možnost namočit si Hostii do kalicha - a vy se během tohoto krátkého obřadu klaníte, vítáte a radujete. Ujišťuji vás, že Ježíšovi je vždy milejší takovýto projev srdce víc než ta nejponíženější kajícnost na kolenou. A navíc - vychutnáte si pravdu o vašem Královském Kněžství (1 Petr 2,9).

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru