14.09.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení

Slovo na den

Slovo na den

Při pohledu na zamračené tváře lidí, na odpadky v ulicích, na počárané zdi a korupční skandály nás napadá, že s lidmi není něco v pořádku: chybí jim vnitřní řád, ale kde ho vzít? Stará pravidla někteří odhodili jako zbytečné přežitky, a uvedené jevy jsou výsledkem vnitřního neklidu a povrchnosti. Moudrý Augustin sice napsal, že „lidské srdce je nepokojné, dokud nespočine v Bohu“. Ale většina lidí to odmítá, muž z 5. století jednak neznal internet, nechodil do nočních klubů a vůbec přece nevěděl, jak chutná třeba marihuana. Ale na rozdíl od většiny my přece věříme ve všudypřítomného Boha, Stvořitele nebe i země: víra v jeho dokonalou lásku a starost o každého z nás dává duši vnitřní klid a pravou naději. Ale tuto křesťanskou víru je třeba stále posilovat, když se nás chtějí zmocnit vnější temnoty. Proto: ráno pozdravme Boha třeba krátkou modlitbou, a poslechněme radu žalmisty: „Svěř svou cestu Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat!“ A to si denně často opakujme. A večer poděkujme za Boží pomoc a ochranu. Jednoduché, ale účinné!  

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru