14.01.2022 16:15, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení

Vzpomínka na P. Jana Rybáře v den výročí jeho úmrtí

Vzpomínka na P. Jana Rybáře v den výročí jeho úmrtí

Loňský "covidový rok nás opět připravil o mnohé vzácné a populární osobnosti z různých žánrů: z řad herců (L. Šafránková, H. Maciuchová, N. Divíšková, L. Potměšil, B. Bohdanová), či zpěváků (F. Nedvěd, M. Žbirka, H. Hegerová, J. Vodňanský); odešel i uznávaný pedagog, filosof a statečný člověk J. Sokol, disidentka a socioložka J. Šiklová, režisér Fr. Filip, moderátoři Ed. Hrubeš, O. Černý, E. Jurinová; slavný cestovatel M. Zikmund, neohrožený poutník a organizátor poutí i v době totality F. Reichel - ale také řada známých a oblíbených kněží: na věčnost byli loni povoláni na příklad oblíbený pouchovský farář P. Miloslav Šiffel a také známí kněží - jezuité P. F. Lízna SJ a dnešní jubilant P. Jan Rybář  SJ.

Nezapomenutelného P. Jana Rybáře si  Pán povolal do věčného života právě před rokem - dne 14. ledna 2021. Ne každému byly jeho statečné, otevřené, progresivní a pevné zásady vždy milé; pro svou upřímnou a neoblomnou věrnost víře byl za totality opakovaně vězněn. Nikdy (ani tehdy v žaláři) se totiž nebál říci nahlas, co považoval za správné a důležité. Vždycky měl co říci a uměl duchovně poradit a pomoci - v každé situaci, ke každému problému, duchovnímu i lidskému. Na každou starost a bolest se snažil nalézt účinný lék. Dokázal se vžít, pochopit, poradit i varovat, pojmenovat problém a navrhnout účinné řešení. Jak už to v kněžském životě bývá - jeho slova občas padala na "úrodnou půdu", často však jen do trní, na tvrdou uježděnou cestu, na skálu… jeho to však neodradilo; nerezignoval a pokračoval  ve své pastorační aktivitě až do konce.

Po celý svůj požehnaný kněžský život prokazoval neochvějnou víru a nelíčenou zbožnost i neobyčejnou pracovitost, neúnavnost a myšlenkovou bohatost: kázal, psal, vedl duchovní obnovy mladým i starým na své milém Trutnovsku i jinde. Neodmítal nikoho, kdo si s ním potřeboval pohovořit, poradit, potěšit.  Lidé ho měli rádi za jeho upřímný, laskavý a přátelský postoj, vážili si jeho životních zkušeností i moudrosti.

Jeho jméno jako by ho přímo zavazovalo: buď rybářem lidí!   

Na seniorském webovém časopise Simeon uveřejnil desítky a desítky cenných článků. Z jeho nevyčerpatelných myšlenek a podnětů vznikly zásluhou jeho blízkých přátel obsažné knihy, které mohou mnoho říci každému, kdo má dobrou vůli a otevřené srdce (například Musíš výš, Rybář v poušti a další).  

Otec Jan Rybář nám velice chybí; hodně vděku mu dlužíme a stále rádi vzpomínáme - a v modlitbě se přimlouváme za věčné blaho jeho duše i za naplnění jeho odkazu v Církvi, v srdcích našich věřících.   

Karel Voplakal

 
 
Nahoru