19.04.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Eucharistie a Maria

Eucharistie a Maria

Ptala se mne zbožná duše, zda je Panna Maria více radostná než bolestná. Pravda je, že je uctívána ponejvíce jako bolestná, ba sedmibolestná. Je to tím, že západní křesťanství častěji znázorňuje jejího Syna jako umírajícího než jako zmrtvýchvstalého. Ona viděla to hrozné umírání: tělo, zmítané poryvy svalů, pokryté krví, špínou a hmyzem. Slyšela posměch lůzy i vzdělanců. Jistě by se jí nelíbilo, že dnes odkaz jejího Syna, Eucharistii, někdo nazývá zpřítomněním Kalvarské oběti. Tyto vzpomínky by nechtěla! Vždyť  brzy nato zažila ničím nezkalenou radost Zmrtvýchvstání, seslání Ducha svatého a zvlášť to pravé zpřítomnění Synovy oběti: Eucharistii, jeho Večeři. Tu slavila radostně spolu s mladou církví: TOTO konejte, abyste si mne připomenuli! je přání Ježíše.

Matko Kristova, Maria radostná, pomoz nám správně smýšlet!

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru