21.01.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Teologie pro život!

Teologie pro život!

Čtu někdy velmi zajímavé věty: "My františkáni říkáme, že vtělení je již vykoupením". Nebo: "Božské věci jsou přístupné jen přes symboly", nebo "Bůh dovoluje stvoření, aby vytvářelo samo sebe". Takových vět mám vypsáno několik desítek. Každá z nich by mohla vydat na knihu, nebo aspoň na hluboký článek. Dříve vycházely Teologické texty, které se tomu věnovaly, jenže pro nezájem kléru, studentů teologie i katolické inteligence zanikly. Doufal jsem, že je nahradí Perspektivy.

Duchovní život prohlubují pravdy víry a jejich objasňování, nikoliv pobožné řeči, soukromá zjevení a různá "poselství". Duch svatý neuspává, ale provokuje a znepokojuje. Nechceme plevy, ale zrna, ba zlatá zrna. Podle nich hodnotíme duchovní učitele: buď jsou prázdní, nebo opatrní, nebo v nás umí rozhořet naše doutnání.

Jan Rybář

 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru