12.12.2023 16:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení

Čas k zamyšlení

Čas k zamyšlení

Advent je nejen dobou příprav na oslavu dějinné události Narození Páně, ale i dobou k zamyšlení nad sebou, nad svým životem, nad vztahy v rodině, k bližním a k Bohu. K tomu potřebujeme trochu odvahy být sami, ztišit se a podívat se, jak nás vede víra a zda je oním světlem, které prozařuje občasné temnoty našeho srdce a připravuje nás na to, abychom svým jednáním pomáhali bližním a byli vůči nim pravdiví, ochotně jim pomáhali řešit malé i větší denní problémy a nenahrazovali tyto někdy náročné povinnosti nákupem sebevětších hmotných věcí. A můžeme se ptát dál, zda máme pravý a důvěryplný vztah ke svému rodinnému, přátelskému a křesťanskému společenství, kam můžeme přijít takoví, jací vpravdě jsme, bez přetvářky a bez předstírání, a kde můžeme naslouchat, co Bůh i nám říká prostřednictvím našich bližních. A nakonec si můžeme položit otázku, zda jsme sami pro druhé, třeba jen pro jednoho člověka, někým podobným, jako byla podle evangelia Alžběta pro Marii, když ji přijala a hovořila s ní o věcech, které přesahují obzor jen všedních dnů? K tomu potřebujeme opravdovou, hlubokou víru, soustředěnou modlitbu, smíření s Bohem i lidmi a opravdové předsevzetí. Nastal totiž čas k osobní inventuře našeho křesťanství. Jedině tak se staneme pravým dárkem pro ty, které máme rádi.

Miloslav Fiala

Foto: www.krestanstiseniori.cz

 
 
Nahoru