23.03.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Poučení z Indie

Poučení z Indie

Paní z Charity se vrátila z Indie a promítala seniorům obrázky z tamních katolických farností. Co je zvláště zaujalo? V žádném kostele nebylo vidět Ukřižovaného. Vždycky jen Krista s vlídným pohledem, s rozpjatýma rukama, oblečeného do zdobeného hávu - a kříž - opuštěný za ním. Indická kultura totiž odmítá zpodobňovat mrtvé. Oč je takový kostel  přívětivější! Kristus zmrtvýchvstalý, Kristus živý, Kristus zvoucí... Západní křesťanství  ovšem dodnes hlásá, že Ježíš přišel na svět hlavně proto, aby zemřel (sic!).  Zvláště my katolíci musíme mít realitu jeho smrti výtvarně zpracovanou, stále před očima. Ježíš prý musel zaplatit Otci za naše hříchy. Svým křížem nám měl otevřít nebe. Vážení čtenáři, zkuste trápit své kazatele otázkou, kdo to nebe zavřel.

Neposkytli jsme příliš pozornosti předpotopnímu podobenství  o vyhnání z ráje, a velmi málo Ježíšovu příběhu o  milosrdném otci a jeho marnotratnému synu?

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru