08.01.2018, autor: ​Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Minulost a současnost

Minulost a současnost

Pražský arcibiskup Josef kardinál Beran, exulant z vůle bolševiků, zemřel v Římě a byl poctěn papežem Pavlem VI., který nařídil pohřbít jeho tělo do hrobky papežů. To se nikdy nikomu nestalo. Nyní bude jeho tělo převezeno do Prahy. Nedávno se totiž zjistilo, že si ve své poslední vůli před desítkami let přál být pohřben ve svatovítské katedrále nebo do hrobu rodičů v Plzni.

On ovšem tehdy  netušil, co se všechno stane a jakého vyznamenání  se mu dostane po jeho smrti. Že bude mít tak významné místo odpočinku mezi papeži. Že se denně množství návštěvníků papežské krypty bude ptát, kdo to byl, že tu odpočívá nejsa papežem. A tu se doví něco o české zemi, o její církvi za totality tak pronásledované. Doví se o  statečném člověku Josefu Beranovi, trápeného nacisty i  bolševiky. Nyní po nákladném  slavnostním znovupohřbení v Praze zmizí v kryptě svatovítské jeho památka navždy...

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru