25.01.2023, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Zamyšlení

Stáří, čas radosti a naděje

Stáří, čas radosti a naděje

Léta ubíhají, přátelé, a nám přibývají na kůži vrásky, ale to není tak zlé. Horší by byly přibývající vrásky na duši. Psychologové nám radí, abychom tomu zabránili určitou konstruktivní strategií: pěstovat aktivity, které odpovídají našim možnostem, neuzavírat se, ale předávat zkušenosti a radit lidem kolem nás, neztrácet radost ze života, ale vidět nové cíle a možnosti. Bránit se pasivitě a svůj život nepovažovat za promarněný. Máme přece ve společnosti své místo a významně nás podporuje diecézní centrum pro seniory. Bible nám v žalmu 92. připomíná: „Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti.“ Podívejme se na společnost, jak se chová ke starším lidem. Sama přece často neví, které hodnoty jsou nejdůležitější a které jsou naopak podružné. V domovech důchodců často slyšíme opuštěné prarodiče, kteří tam byli odloženi jako zbyteční, protože se o ně děti odmítly starat. „Pane, kdybyste věděl, jak jsem nešťastná,“ povzdechla si starší lékařka na chodbě domova, která vychovala dva syny a už je rok neviděla.

Většina lidí kolem nás pozoruje blížící se stáří s větším odporem než samu smrt. Proto se je snaží oddálit pomocí kosmetických a jiných prostředků a vyvolat tak zdání svěžesti. Ale naše stárnutí může a má být především cestou za světlem! Evangelista Lukáš připomíná jeruzalémského Simeona, spravedlivého a bohabojného, kterému jeho hluboká víra umožnila setkání s malým Ježíšem. Proto je naplněn božským světlem, které ho provází a posiluje. Vyšší věk tedy neznamená složit ruce v klín, ale naopak může stavět na zkušenostech prožitých let a plnohodnotně prožívat dny životního podzimu. Buďme tedy otevřeni pro všechno pravdivé, co nám dává ve svém zjevení dobrotivý Bůh, a přijímat to kladné, čím nás může obohatit dnešek. Velkou pomocí je samozřejmě četba Písma a rozhovor s Pánem v modlitbě. Arský farář Jan Maria Vianney řekl: „Modlitba působí, že čas plyne velmi rychle a tak příjemně, že ani nepozorujeme jeho trvání. Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat.“ Tato slova nám chtějí pomoci, zvláště když se nám může zdát, že jsme zbyteční a nemáme žádný cíl. Ale Bůh je přece s námi, a my patříme k církvi, která je boží skálou.

Miloslav Fiala

Foto: www.krestanstiseniori.cz

 
 
Nahoru