20.01.2017, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Početí láskyplná

Početí láskyplná

Nedávno jsem napsal, že se musíme znovu učit dát víře hluboký tělesný výraz. K tomu dnes doporučuji četbu Písně písní z Bible, tak jak je tam napsána, bez komentářů a výkladů pobožných autorů. Lidem pak, kterým nestačí Bible, ať postačí Zjevení lurdské: Maria počatá bez poskvrny. Co je to jiného, než oslava rodičů Matky Kristovy? Oslava jejich manželského tělesného spojení. Kolik asi bylo dodnes čisté a radostné lásky manželské podle vůle Stvořitele! Muž  -  otcovská tvář Boha  -  žena, jeho mateřská tvář. Proč nebyla v minulosti ani jedna dvojice rodičů kvůli tomu svatořečena?!

To, co je dnes vláčeno lidským hnojem, máme my křesťané pozvednout, očistit a ukázat v kráse Božího plánu. K tomu by nám mohla přispět Píseň písní z Bible, památka lurdského Zjevení 11. února i třeba Žalm 149: "veselte se ve svých ložích!" Žid měl povinnost aspoň dvakrát týdně oblažit svou ženu. A kolikrát křesťan?

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru