21.02.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Mimozemšťané

Mimozemšťané

Tato stvoření žijí bez závislosti na hmotě, tedy i na prostoru a čase. Nezachytí je žádný zvědavý přístroj, nasměrovaný do vesmíru v očekávání, zda se někdo odtud ozve. My křesťané ale o nich dobře víme z Knihy knih, z Bible. Jsou jich miliony a stamiliony (Zjev. 5,11). Celá Bible je jich plná. Je to Dvořanstvo Nejvyššího; Bůh není samotář! Řecky slují  "angeloi". Jejich Pánem je Slovo, které se mělo obléci do živočišnosti. Tento Boží plán někteří "angeloi" tvrdě odmítli. Bible je nazývá "diaboloi" (rozvratníci). Takže my tedy víme, odkud pochází mravní zlo člověka; všechno zlo tedy není pouze z jeho hlavy. Tato doba, zvaná postní, nám pomáhá vymezit jasné hranice mezi říší Dobra a Zla.

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru