25.03.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Velikonoční přání P. Jana Rybáře SJ

Velikonoční přání P. Jana Rybáře SJ

Posílám velikonoční přání křesťanské naděje ve Zmrtvýchvstání nás všech, kteří sice ještě nemáme božskou plnost života, ale máme nesmrtelnou duši, která nechápe, že by měl člověk naprosto zaniknout aniž by dostal odpověď na tajemství, proč a jak se tu objevil.

Mne už dávno lechtá zvědavost při tajemství víry: "Věřím v těla vzkříšení". Jací to asi pak budeme?

 

Váš Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru