06.09.2016, autor: Jan Rybář (2016), kategorie: Zamyšlení

Není lehčí být adventistou?

Není lehčí být adventistou?

Sedíme na terase v Krkonoších s rekreanty katolíky. Je letní teplý večer.  Když pozvedneme zrak,  vidíme scenerii  lesů a hor, kdesi v pozadí Sněžka.  Měli bychom chválit Pána  za  to, že tvoříme  společenství, nejsme navzájem "cizinci", žijeme v zemi bez tajfunů, zemětřesení a tsunami... Ale my máme jinačí témata! Má se vrátit do liturgie latina? Má  se kněz zase obrátit ke zdi?  Má se opět klečet při přijímání?  A pak se debata prodlouží skoro na dvě hodiny.  Jak je to důstojné,  když kněz nosí kleriku! Nestydí se za svou víru, dává příklad ostatním.  Před několika lety to kněží dostali z  římské Kurie:  Oblekem kněze je talár, sutana.  Pokud biskup dovolí, může kněz nosit občanský oblek s kolárkem.  Jenže  -  jiná je situace v Lounech než v Lidečku,  v Africe  či v  Paříži.  Papež František řekl při audienci mladým kněžím:  vyjděte ze zákristií, svlečte kleriku, natáhněte rifle a běžte mezi lidi!  Nebojte se,  že se zašpiníte!  Je papež neomylný, a jeho Kurie  nejneomylnější? 

Vedle z okna kuchyně se ozve kuchař pan Bureš: Bože, Bože, mají to ti katolíci starosti! Není lehčí být adventistou? Ti mluví pořád jen o tom Ježíšovi...

                                                                                                                            Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru