30.11.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Advent vesmíru

Advent vesmíru

Dne 17. prosince se čte v evangeliu "rodokmen" Pána Ježíše. Není to bádání po předcích, jak to děláme my. Zde se hlásá Kristus jako hlavní hrdina dějin, jako ten, v němž nejen dějiny Izraele, ale dějiny celého Stvoření dosáhnou svého cíle. Dnes už víme, že lidstvo existovalo již před naším známým "Adamem". Stvoření člověka je úžasný proces, příběh, začínající "velkým třeskem" před 14 miliardami let. Církevní učitel Irenej  (130?-200 po Kr.) prorocky napsal, že když Bůh tvořil svět, už tehdy myslel na tělo svého Syna... Velkým třeskem vlastně začal ADVENT Boží! Ke genealogii Krista tedy patří i ony miliony nejmenovaných, aniž bychom mohli tušit, kdy vlastně přišel na scénu ten náš známý "Adam", jemuž předcházely bytosti ještě ne-lidské i lidské. Snad ve chvíli, kdy nakreslil na stěnu své jeskyně siluetu zvířat a ptáků. Radostí ze života začal "pochod k duchu" - abychom my dnes mohli pokračovat pochodem k Duchu radostí ze ŽIVOTA, který vyvrcholí pro jednotlivce v dohlednu, pro lidský vesmír v nedohlednu...

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru