07.03.2023, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení

Píseň Otče můj: Dialog mezi Tvůrcem Hospodinem a jeho tvorem

Píseň Otče můj: Dialog mezi Tvůrcem Hospodinem a jeho tvorem
Obsahuje video/audio

Milí čtenáři Simeona, 

již vícekrát mi e-mail přinesl krásnou zpívanou meditaci, či spíš jakýsi dialog mezi Tvůrcem Hospodinem a jeho tvorem; možná jste ji již také kdysi od někoho dostali a vyslechli: ano, mám na mysli to úžasné vyznání křesťanských písničkářů Marcela a Jiřího Zmožkových - tu píseň, která mne vždycky jaksi "dostane do kolen"... 

Je tak pravdivá a upřímná - a z ní jakoby přímo vyplýval návod, jak smysluplněji a v důsledku i šťastněji žít, pokud si dokážeme uspořádat svůj vztah vděčnosti a lásky k Tomu, komu za všechno dobré vděčíme, k Tomu, kdo nás  všestranně převyšuje a nekonečně miluje! 

Měli bychom si slova této meditační písně opakovat a promýšlet co nejčastěji - abychom se díky tomuto prožitku mohli přerodit do pokornějšího a laskavějšího lidství i do vřelejších vzájemných vztahů, k radostnějšímu a přátelštějšímu životu nás všech.  

Jenomže: i když je nám jasné, že bychom takto měli "fungovat", jakoby nám v tom cosi bránilo, překáželo, brzdilo až přímo nám to znemožňovalo, "NĚCO", co se staví mezi nás a vůli Otce - Stvořitele, který nám ústy svého Syna připomínal přikázání lásky k Bohu i bližnímu! 

Jak toto "něco", co je pro každého z nás - dříve narozených - specifické, jak to potlačit a překonat ? 

Snad jedině upřímnou a pokornou modlitbou plnou důvěry...

Karel Voplakal

Píseň poslouchejte zde:

 

 

 

Banner zájezdu na ostrov Mljet + do Medjugorje

 
Nahoru