13.02.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Věda a víra nejsou v rozporu

Věda a víra nejsou v rozporu

Dostal jsem několik dotazů na můj článeček "Teilhard stále v zákazu." Tento vědec, mystik, geolog a paleontolog (1881-1955), člen jezuitského řádu, je znám pro svůj koncept  Vesmíru jako zacílené evoluce, směřující k bodu Omega (Apok. 22,13), který rozmanitost světa aktivně spojuje a přitahuje. Jedná se o originální syntézu biblické představy Stvoření i konce světa s tím, co víme  díky moderní vědě o evoluci. Skloubil vědecký pohled na Vesmír jako celek s křesťanskou spiritualitou: vesmír, příroda, lidstvo, Bůh  -  jedna obrovitá událost. Prochází i našim nitrem a za její pokračování a úspěch neseme každý "atomicky" jistou míru odpovědnosti. Odpovídající vrstvy této komplexity jsou: kosmogeneze, biogeneze, zoogeneze, antropogeneze, noogeneze (nous=rozum) a --  Kristogeneze. Tradiční představa Boha Stvořitele je v očích současného člověka primitivní a neodpovídá Boží velikosti. Mýtus na počátku Bible není historie, ale nadčasový symbol  situace, ve které stále žijeme. Boží věci jsou přístupné jen přes symboly. Prastará představa Boha  nedosahuje ani naši  lidskou představu o jeho skutečné velikosti.  (Wikipedie)

Termín Teilharda "posvátná hmota" poděsil ideology SSSR tak, že tam již ve 2. polovině 20. stol. vyšlo jeho dílo kompletně, dostupné ovšem jen právě pro ně. Od vlastních ovšem Teilhard  dodnes nedostal uznání, naopak, odsouzení: poslední úder řím. Officia  je z roku 1981...

Jan Rybář

 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru