08.06.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Osoba má tvář

Osoba má tvář

Církev vyznává jednoho Boha ve třech osobách. To je ústřední tajemství víry. (KKKC 44-48). Už od dětství se mi slovo "osoba" jaksi nelíbí, je anonymní. Ale osoba, ta má přece tvář! A to něco znamená. Příroda, hvězdné nebe, mikro- a makrosvět  se svými zákonitostmi - to je tvář Otce! Albert Einstein ji nazýval Moudrost... A co vyzařovala tvář Syna? Skvěla se (Mt 17,2 a Lk 9,29). Dotýkali se jí (1 Jan 1,1). Malíři se snažili ji vyjádřit, ať to byl Rublev nebo Georges Rouault..

A co tvář Ducha Božího, třetí osoby v Trojici? Ta je čitelná ve všech "lidech dobré vůle". Podívejte se  do tváře vaší matky, otce, do tváře lékaře nebo učitele, do tváře římského biskupa Františka! Podívejte se do tváří lidí v kostele! Jsou snad lhostejné, přezíravé nebo až nenávistné? Ale kdež! To jsou tváře Ducha Božího, které mají proměnit svět! Když jsem jel na prázdniny, dostal jsem od rodičů  křížek na čelo. Posílám jej také vám: ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého! Hledejte jejich Tváře! Tváře Trojice! 

Váš Jan Rybář

Pozn: KKKC zn. Kompendium katechismu katolické církve.

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru