26.08.2015, autor: František Klika, kategorie: Zamyšlení

Dobrá vůle

Dobrá vůle

Jen oči dobré vůle

osvícené

Duchem Svatým

v tom chudičkém

betlémském Děťátku

spatří

svého Spasitele

jen čisté srdce

dotčeně polibkem

milosti

věčného Otce

v těch prostých jesličkách

pozná vtělenou Lásku.

 

František Klika

 

 

Zájezd do Řecka

 
Nahoru