25.01.2018, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení

Několik slov k prezidentské volbě

Několik slov k prezidentské volbě

Už zítra opět přistoupíme k volebním urnám; máme opět možnost rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat naše vnitřní národní i mezistátní politika. A nemylme se, že nezáleží na jednom každém hlasu, že výsledek je už předem určen, že stejně už nic neovlivníme. Je samozřejmě pravda, že věřící občané se cítí poněkud zklamáni výsledky prvního kola: všichni jsme asi drželi palce Pavlu Fišerovi, jemuž jsme právem důvěřovali, protože byl zárukou spravedlnosti a čestnosti i vyznavačem křesťanských hodnot života; získal sice poměrně vysoké procento hlasů a obdivuhodně se umístil na třetím místě, ale bohužel do druhého rozhodujícího kola nepostoupil. Nyní tedy v nejužším výběru je třeba se rozhodnout mezi dvěma vítězi prvního kola, i když bohužel žádný z obou nesplňuje beze zbytku všechny naděje věřících; ani Miloš Zeman, ani Jiří Drahoš se nehlásí k víře a tudíž zřejmě není velká naděje, že v jejich rozhodování se bude odrážet vztah k Božím přikázáním. Jsou však i jiné aspekty, podle nichž by se voliči - věřící i nevěřící - měli při volbě rozhodovat. Není totiž jedno, jaký poměr našich občanů si přeje orientaci na tradiční západní evropské hodnoty či naopak posun na východ s jeho specifickými hodnotami a zaměřením; není jedno, jaká stanoviska bude příští prezident zaujímat v této neklidné době k mnoha důležitým oblastem života: bude-li jeho úsilím pokračování dosavadního pro-východního trendu posledních pěti let, či změna k politice návratu mezi evropské národy; je-li předpoklad, že bude usilovat o sjednocování či naopak o rozdělení národa, bude-li zastáncem klasické rodiny a ochráncem nenarozeného života, bude-li prosazovat spravedlivou sociální a mírovou politiku a v neposlední řadě i respektování práv církve a věřících.

V Katolickém týdeníku je otázce prezidentských voleb věnován značný prostor. Respektované osobnosti se vyjadřovaly jasně a upřímně: nepředepisujeme adresně, koho z obou volit; věřící mají svůj rozum a jistě i Boží pomoc při rozhodování se; ale určitě je třeba k volbám jít a volit pak rozumem i srdcem!

Karel Voplakal

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru