21.11.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

"Anno Domini"

"Anno Domini"

"Léta Páně" - tak je v Hekrově Slovníku cizích slov vysvětlen latinský termín ze starých nápisů a zápisů. Dnes je to "rok našeho letopočtu". Kristus se vytratil z evropského povědomí; jen křesťané vědí, že naše roky se počítají od jeho narození. Ale jeho stopy jsou všude tam, kde je co hodnotného: Charta OSN, charta lidských práv, péče o děti, o nemocné, opuštěné, právo na vzdělání, na spravedlnost, mírové aktivity, pomoc rozvojovým zemím atd. Když slyšíte houkání záchranky, vzpomeňte si prosím hned na příběh Milosrdného Samaritána (Lukáš 10,30-37). V působení každé ušlechtilé duše  je "anonymně" Kristus, i když ona sama o tom neví: "Co jste komukoliv udělali dobrého, udělali jste mně samému", čteme u Matouše 25,40. Tak je Kristus stále nejen v našem letopočtu, ale i jistým způsobem v naší civilizaci. Proto právem slaví Vánoce všichni. 

Jan Rybář

 
 
Nahoru