21.03.2024, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení

Co může přinášet lidský život?

Co může přinášet lidský život?

Co může přinášet lidský život? 

Was das Leben eigentlich is?                               

What can bring the human life?

Das Leben ist ein Geschenk - nimm es an !         

Život je darem - přijmi jej!                       

Life is a gift - accept it!

Das Leben ist schön - bewundere es !                 

Život je krásný - obdivuj jej!                   

Life is a beauty- admire it!

Das Leben ist ein Kummer - sieh es ein !             

Život je starost - postav se mu čelem!   

Life is a sorrow - face it!

Leben ist Kampf - bekämpfe es !                             

Život je boj - vybojuj si jej!                     

Life is a strrugle - fight it!                

Leben ist eine Freude - sing es !                               ˇ

Život je radost - zpívej o něm!                 

Life is a joy - sing it!

Das Leben ist ein Versprechen - erfülle es !               

Život je příslib - naplň jej!                     

Life is a promise, fulfil it!

Das Leben ist eine Tragödie - überwinde sie !           

Život je tragedie - překonej ji!               

Life is a tragedy - overcome it!

Das Leben ist manchmal ein Elend - ertrage es !     

Život je někdy bída - snášej ji!             

Life is sometimes a misery - bear it!

Das Leben ist ein Abenteuer -  entdecke es !           

Život je dobrodružství - objev a využij je! 

Life is an adventure- explore it!

Das Leben ist ein Vergnügen - genieße es !                 

Život potěšení - vychutnej si je!     

Life is a pleasure -enjoy it!

Das Leben  ist eine Hoffnung - träume sie !                

Život naděje - sni o ní!                     

Life is a hope - dream it!

Das Leben ist  wie eine Reise, verwirkliche sie!         

Život putování - uskutečni je!           

Life is a journey - complete it!

Das Leben  kann Probleme machen - löse sie !           

Život může činit problémy - vyřeš je! 

Life brings problems -solve them

Das Leben  ist ein Ziel - erreiche es !                             

Život je (vlastně) cílem - dosáhni jej!  

Life is a goal - achieve it!

Das Leben ist ein Spiel – spiele es!                               

Život je hrou - hrej jej!                           

Life is a game - play it!

Das Leben ist eine Herausforderung - nimm sie an !     

Život výzvou - přijmi ji!                     

Life is a challenge - dare it!

Karel Voplakal

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru