17.01.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Právě teď máme historickou příležitost. Využijme ji!

Právě teď máme historickou příležitost. Využijme ji!
Slova P. Jana Rybáře SJ k druhému kolu prezidentských voleb

Už před sto lety vyzdvihoval Sir Bruce Lockhart náš národ jako nejpřednější v Evropě a považoval jej za národ kulturní, moudrý, pokojný, na vysoké úrovni ducha, pracovitý a otevřený dobru. Abychom tomu dostáli, vraťme se k dědictví našich otců a zvolme si do čela naší země toho, kdo ji opět vytáhne nahoru. Právě teď máme historickou příležitost. Využijme ji!

Váš Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru