15.05.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Zamyšlení

Křesťanská média citlivě a trpělivě přinášejí slova povzbuzení

Křesťanská média citlivě a trpělivě přinášejí slova povzbuzení

Milí čtenáři  seniorského webu www.Simeon.cz! 

Věřím, že naprostá většina z vás jsou zároveň také posluchači křesťanských médií: mám na mysli především Radio Proglas a Televizi Noe, které pro vás soustavně - zvlášť v současné době pandemie - citlivě a trpělivě přinášejí slova povzbuzení, útěchu v opuštěnosti, ve starostech a v utrpení všeho druhu, poukazují na krásné příklady hodné následování a v neposlední řadě neúnavně dodávají útěchu z přítomnosti Boží každodenním přenosem bohoslužeb, homilií a modliteb a redakčních rozhovorů s lidmi, kteří mají co říci.

Zkusme si představit, kolik milostí od Pána proudí z možnosti sledování a zprostředkované účasti na službách Božích a společných modlitbách růžence a Korunky k Božímu milosrdenství! Važme si náročné práce otců P. Holíka z „Proglasu“ a  P. Ryšky z TV Noe a jejich spolupracovníků z redakcí obou médií - a svou vděčnost projevujme také finanční podporou oběma redakčním kolektivům, protože bez ní by jejich práce pokračovat nemohla. Uvědomme si, že nikdy předtím jsme neměli příležitost vidět a slyšet Svatého otce Františka tak často jako nyní - při každodenním přenosu ranní mše svaté v 7 hodin z kaple sv. Marty v Římě. Přitom bychom měli být vděčni také sestře Ludmile Němcové FMA, která každé ráno v tuto dobu s obdivuhodnou vytrvalostí laskavým slovem doprovází italsky sloužené papežské bohoslužby a simultánně překládá Františkovy homilie do naší mateřštiny.

Dnes bylo oznámeno, že pravidelný dvouměsíční přenos papežských mší bude už za několik dní ukončen; dne 18. května bude tato bohoslužba zaměřena na připomínku sto let od narození svatého papeže Jana Pavla II. - a pak - v souvislosti s uvolněním bohoslužeb pro italskou veřejnost nebude už možno tyto televizní přenosy papežské mše svaté sledovat. Bohu díky za všechnu posilu duše, kterou nám dosud každodenně přinášely! 

Karel Voplakal

 

 Zájezd do Slovinska

 
Nahoru