21.12.2016, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Ozvěna Vánoc

Ozvěna Vánoc

Vánoce máme už jen ve vzpomínkách. My se na ně ale můžeme podívat "shora", z výše dvou tisíc let. Víme, jak to s Ježíšem dopadlo, víme, jak to s Ježíšem dopadá dnes. Je tam hodně shodného. Tehdy ho většina lidí zavrhla; chtěli  IHNED vytoužené království. A co dnes? Nic nového, opět lidé chtějí  ráj na zemi IHNED. Mezi námi křest'any  pak jsou zase lidé, kteří pochybují. At' je jim útěchou Jan Křtitel. Před smrtí se nechává  ptát u Ježíše, zda on je očekávaný Král, nebo mají očekávat někoho jiného? U Křtitele otázka takřka neodpustitelná! Jenže Ježíš na to odpovídá: Veliký muž je ten Jan! Nemějte proto strach, vy pochybovači!

Jan trpí; sedí ukován v řetězech o hladu a žízni ve vlastních výkalech… On, kterého poslouchaly zástupy. Ani jako učedníka si ho  Ježíš nevyvolil! Teď ho čeká poprava. Proč mocný Ježíš nezakročí, proč nepomůže?  Kolik je i mezi námi trpících tělesně i duševně?! Kolik lidí proto  ztratí víru?  Z Vánoc pak zůstávají ještě Josef a Maria. On říká PROČ, ona JAK...? Oba ale vytuší, že koná sám Bůh, že oni nemusí všechno pochopit, že je to všechno náročné, leč úžasné, nic IHNED. Kéž to vytušíme i my!

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru