11.01.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Slova P. Jana Rybáře k nadcházejícím prezidentským volbám

Slova P. Jana Rybáře k nadcházejícím prezidentským volbám

Prosté duše všemu uvěří, lehce skočí na špek. Moudří lidé přemýšlí, hodnotí a volí zodpovědně.

Přeji vám, moudrým lidem, abyste se rozhodovali podle nejlepšího svědomí a dali hlas tomu, kdo má z těch nejlepších největší šanci.

Váš Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru