20.01.2018, autor: Jan Rybář, kategorie: Zamyšlení

Patronka konvertitů

Patronka konvertitů

Moje prateta (nar. 1864) si ráda představovala Pannu Marii, ana se klaní Ježíškovi spícímu v postýlce a uctívá ho i kadidlem. Slavný malíř Quido Reni (1575-1642) si zase Marii představoval, jak vyplácí svého neposlušného synka na holou; namaloval to a mnozí se nad tím dodnes pohoršují. Kdo z těchto dvou se nejvíce přiblížil pravdě? Asi Quido Reni. Na Hromnice jsme slyšeli, že se Josef a Marie  divili, co se o jejich  dítěti ve chrámě doslechli. Židé čekali Mesiáše - člověka Bohem poslaného a zatím přišel Bůh sám... Dlouho to trvalo, než to Josef i Maria začali chápat. Mnohým lidem to nedošlo dodnes, i když by to třeba  rádi chtěli pochopit a přijmout. Masaryk i Čapek např. vyznávali Ježíše coby učitele, ale ne jako Krista = Pomazaného = Krále. I zde, u nás na Hrádečku, se o tom vedly debaty za časů Václava Havla. To je onen pověstný Rubikon, jehož je třeba odvážně přejít i přijmout člověka Ježíše jako Absolutního. Tam teprve začíná křesťanská víra. Kristus  - to není příjmení Ježíšovo. To je jeho titul, funkce, služba. Bůh sloužící lidem! 

Nevíme, jak dlouho trvala konverze Matky Kristovy. Ona je patronkou konvertitů! Je jich více, nežli se zdá...

Jan Rybář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru