27.12.2013, autor: P. Jan Rybář SJ, kategorie: Zamyšlení

Vánoce nebo Velký pátek?

Vánoce nebo Velký pátek?
Zamyšlení jezuity P. Jana Rybáře pro Katolický týdeník

Student se vrátil z Anglie, kde v nějakém evangelikálním sboru dostal darem českou (!) brožuru. Ukázal mně stránku 24 s dotazem, co na to říkám: „Středem biblického poselství není Ježíšův dokonalý život, ani jeho udivující učení, ba dokonce ani Jeho mocné zázraky. Všechno toto je sice důležité, ale Ježíš přišel na zem hlavně proto, aby zemřel.“ V tomto smutném duchu pokračuje i náš katolický „totalitní teolog“: „Bylo třeba, aby se učinilo zadost spravedlnosti. Hřích může být zahlazen jedině činem nekonečným. Na kříži byla Boží spravedlnost naprosto uspokojena.“ V jedné komunitě se modlí, aby krev Kristova utišila Boží hněv… Slyšeli vůbec tito lidé podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu? Slyšeli někdy tito lidé, že Bůh je Láska? Láska a spravedlnost jsou protiklady. Smutné, až neuvěřitelné učení, smutné Vánoce, když Ježíšův příchod má tento kontext…

Naštěstí je tu pozitivní františkánská teologie Dunse Skota: Kristus by přišel, i kdyby lidstvo nezhřešilo. Bůh nás chce do své rodiny, nabídnul nám svoji intimitu. V rodině se odpouští bez vyrovnání. Tam panují jiné vztahy než mezi finančníky. Už Starý Zákon ujišťuje: Jeho milosrdenství trvá navěky. I kdyby naše hříchy byly jako šarlat, budou bílé… Bůh po nás žádá, abychom odpouštěli 77krát za den, a On sám by chtěl satisfakci? Vždyť on zná naši ubohost! A přesto „si nás vyvolil ještě před stvořením světa…abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista“ (Ef 1,4-5). Tohle nám přinesl Ježíš, za tuto pravdu dal život, když jím pyšní pohrdli. Ale pro nás je to pozitivní, radostné poselství, a proto jsou i naše Vánoce radostné. Bůh se v Ježíši učinil závislým na lidstvu! Přináší lidem oslavení! Má lidské srdce, které se bez lidí neobejde: Kdo ve mne věří, nepodléhá soudu… Ano, v Bibli je řečeno mnoho tvrdého, ale pro koho? Spravedlnost ustupuje na celé čáře před láskou. Ovšem tam, kde není láska, teprve tam nastupuje spravedlnost. A to až na hraniční čáře lidského života. Františkánský závěr: Ježíš přišel, aby nás přivedl k Otci, a stálo ho to život. Tajemství: Bohu to stálo zato….

Z toho se neradujeme pouze o Vánocích. Na věžích našich kostelů se zvoní třikrát denně s připomínkou: „Slovo se stalo tělem…“ My máme malé Vánoce třikrát denně! Včetně dárků: naděje a důvěry.

                                                     Pro Katolický týdeník P. Jan Rybář SJ

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru