Slova pro potěchu duše

Slova pro potěchu duše

Slova pro potěchu duše

(83 článků)

 
01.04.2022, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše
You raise me up - Ty mne pozvedáš (v podání dětí)

You raise me up - Ty mne pozvedáš (v podání dětí)

Slova povzbuzení nejen pro seniory (včetně videa)

Dvojzpěv světoznámé písně "You raise me up…" ("Ty mne pozvedáš…") v roztomilém a zároveň působivém podání dětských zpěváků. Ti malí asijští interpreti (Japonci, Korejci, či Číňané?) jsou bezesporu úžasní. Domnívám se, že tato píseň je v podstatě náboženského charakteru - jako by v ní malý a slabý človíček děkoval dobrému a Všemohoucímu Bohu za to, že jej v jeho všedních starostech a obtížích svou mocí podporuje, pozvedá a vkládá mu důvěru a naději. Celý článek...

07.03.2022 19:00, autor: Monika Klimentová, www.cirkev.cz, kategorie: Slova pro potěchu duše
Papež František: Uprostřed tolika špatných zpráv však existují dobré věci

Papež František: Uprostřed tolika špatných zpráv však existují dobré věci

Dva lidské příběhy se staly příležitostí, aby papež František poukázal na naši běžnou zkušenost. Bohužel jsme si přespříliš zvykli na proud špatných zpráv. Máme kolem sebe barikády neochoty zabývat se těmi věcmi kolem sebe, které se nás nedotýkají přímo. Obrnili jsme se proti nim. Uprostřed tolika špatných zpráv však existují dobré věci. Celý článek...

04.03.2022 21:00, autor: www.vaticannews.va, kategorie: Slova pro potěchu duše
Papež František: Duchovní zbraně mění dějiny

Papež František: Duchovní zbraně mění dějiny

Papež František v dnešním poselství na sociální síti Twitter opětovně vybízí k modlitbě, dobrým skutkům dobra a půstu jako léčebným prostředkům na dnešní válečnou situaci. Celý článek...

28.02.2022, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pro povzbuzení

Pro povzbuzení

Nedbejme na krátkodechá očekávání nedočkavců. Za lidstvem jsou desetitisíce let, přede mnou kolik? A před lidstvem - miliony? A pak jednou závěrečná scéna - a odhalení úžasného netušeného Absolutna života… Celý článek...

02.11.2021 11:20, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
I jako senioři můžeme žít v pokoji, s vnitřní jistotou!

I jako senioři můžeme žít v pokoji, s vnitřní jistotou!

Bůh stále na každého z nás myslí a provází nás svou láskou, ať žijeme kdekoli. Častěji si proto opakujme, že nejsme sami a nejsme uprostřed spěchajícího světa majícího zájem jen o svůj vlastní prospěch opuštěni, ale že Bůh je zde, aby dával našemu životu smysl a jistotu! Je nám tedy nablízku. Jestliže jsme pokřtěni, tento silný, milující Bůh v nás věrně přebývá. I tuto skutečnost si jako základní jistotu naší víry častěji připomeňme. Celý článek...

08.09.2021, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Krátké zamyšlení nad člověkem

Krátké zamyšlení nad člověkem

Otázka co je člověk  je stará jako lidstvo. Existuje nějaká odpověď? Pokusme se o ni. Vezměme si třeba večerní zprávy v televizi: názorně vidíme, jak se lidé k sobě chovají: jedni prokazují druhým dobro, jiní se na ně mračí a kde mohou, tak jim škodí. Nabízí se otázka, co je člověk, že dokáže být nejen dobrý, ale i zlý. Celý článek...

11.08.2021, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše
ARO - či ORA?

ARO - či ORA?

Na skleněných dveřích nemocničního oddělení je zvenku nekompromisní nápis: "ARO", striktně zamezující vstup neoprávněným osobám. Z vnitřku se však tento nápis jeví zrcadlově souměrný - tedy "ORA" - modli se! Celý článek...

11.05.2021 16:50, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nic netrvá věčně...

Nic netrvá věčně...

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Zdravím všechny přátele (nenazývám vás služebníky, ale přáteli - a pak, jsme na stejné lodi), dnes bylo úplné léto, stromy kvetou, prostě nádhera. Zato chudáci apoštolové dostali výprask a ještě skončili v arestu s nohama v kládě. Ale Nejvyšší pošle klidně i zemětřesení, když jde o jeho věc. (Což nám budiž povzbuzením, že nás také nenechá v maléru, pokud se do něho dostaneme kvůli němu.) A tak - nezoufejte a věřte. Nic netrvá věčně. Ani svrab pandemie. Celý článek...

26.04.2021 13:05, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nebojme se, a připravme se na poutě

Nebojme se, a připravme se na poutě

Nebojme se, a připravme se na poutě. Nejspíš nebudou v takovém rozsahu, jak jsme plánovali. Nejspíš budou trochu komplikované, ale VĚŘME, že budou! Jako senioři jsme očkovaní. Budeme tedy mít, budou-li zavedeny "covid pasy". A jakmile se pootevře možnost vyjet, buďme připraveni chopit se nabídky a pokračovat v té krásné tradici společných poutí. Já v to doufám, věřím, a už teď se těším na setkání s vámi na některé z poutí. Celý článek...

26.04.2021 12:55, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Povzbuzení Ludmily Šumové poutníkům a cestovatelům

Video: Povzbuzení Ludmily Šumové poutníkům a cestovatelům

Povzbuzení pí. Ludmily Šumové, vedoucí kulturně-charitativního spolku BS-Aktiv a animátorky seniorů, všem, kdo plánují v tomto roce vyrazit na cesty. Celý článek...

12.04.2021 10:05, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pár slov o naději

Pár slov o naději

My víme, komu jsme uvěřili, a to nám dává jistotu a orientaci, takže nebloudíme ve zmatcích doby a duchovně nejsme nemocni. Naše naděje nespočívá v rozvlněném a často bouřlivém moři nálad a hřmotu, ale na Pánových slovech, že je s námi po všechny dny našeho života. Neboť naše víra je postavena na skále, která přemáhá svět. Celý článek...

29.03.2021 14:45, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše
You raise me up - Ty mne pozvedáš

You raise me up - Ty mne pozvedáš

Slova povzbuzení nejen pro seniory (včetně videa)

Viděl jsem video nazvané "Human voice" ("Lidský hlas") - jak postarší muž postává kdesi na městské křižovatce - údajně v nizozemském Maastrichtu. Před sebou má položený klobouk. Lidé jej většinou nevšímavě míjejí až do té doby, kdy muž začne anglicky zpívat krásným, jímavým hlasem známou duchovní píseň "You raised me up" ("Ty mne pozvedáš"). Chodci se překvapeně zastavují, děti mu házejí drobné příspěvky do klobouku. Někteří jsou viditelně dojati. Málokdo ví, že tento zpěvák - amatér, se uplatnil v amatérské pěvecké soutěži "Holandsko má talent".
Celý článek...

25.03.2021 10:00, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Slunce ať svítí, kde jsi ty

Slunce ať svítí, kde jsi ty

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Drazí přátelé, zřejmě většina z nás čeká na příchod jara, co se počasí týče. V tomto roce má zpoždění, avšak o to víc se můžeme těšit, že každým dnem to už "propukne". V této souvislosti a taky v souvislosti s nelehkou dobou, kterou všichni prožíváme, mi přišla na mysl píseň s názvem "Slunce ať svítí, kde jsi ty". Celý článek...

24.03.2021 12:30, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova povzbuzení Martina Weisbauera

Video: Slova povzbuzení Martina Weisbauera

Přinášíme slova povzbuzení nejen pro seniory od Ing. Martina Weisbauera, redaktora a vedoucího královéhradeckého studia Radia Proglas. Celý článek...

17.03.2021 18:55, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Dobrá zpráva

Dobrá zpráva

„Zdravím vás všechny a přeji vše dobré, najmě zdraví a duchovní pohodu. Mám rád větu z dnešního prvého čtení: "Copak může matka zapomenout na své dítě? A i kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu." To říká Pán každému z nás - nosí nás v srdci jako své děti. To je dobrá zpráva, nemyslíte…“ Celý článek...

16.03.2021 13:40, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Naše modlitba za ukončení pandemie

Naše modlitba za ukončení pandemie

Denně se scházíme online na Skypu k modlitbě Růžence kolem "naší Veroniky". Sjednocuje nás také na přednáškách podobných Akademii pro třetí věk a na duchovních obnovách. Ve všední dny po modlitbě růžence následuje mše svatá. P. Jiří Vojtěch Černý z nás postupně vytvořil svou online-farnost, dokonce s mezinárodní účastí (Švýcarsko). Své prosby vždy končíme nádhernou modlitbou k Panně Marii... Celý článek...

12.03.2021 12:15, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Sloužíme Bohu podle jeho vůle?

Sloužíme Bohu podle jeho vůle?

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Život nás často staví před nové situace a problémy, a k tomu potřebujeme pomoc shůry, zvláště když pociťujeme svou slabost a nedostatečnost. Ostatně nejsme sami: připomeňme si trojí zapření prvního z apoštolů Petra, i když se předtím zapřísahal, že svého Pána nikdy nezradí. Všichni jsme jen slabí lidé, ale Bůh je nám stále nablízku připraven pomoci. Cvičme se proto ve vědomí jeho přítomnosti, abychom byli silnými, rozumnými a šťastnými křesťany! Celý článek...

06.03.2021 11:15, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše
Přátelé i známé osobnosti odcházejí...

Přátelé i známé osobnosti odcházejí...

V poslední době snad nemine dne, abychom se nedozvěděli o úmrtí někoho z našich přátel - blízkých i vzdálených, často i obecně známých a uznávaných osobností - lidí, které jsme znali, vážili si jich a měli je rádi. Krátce po smrti vynikajícího filosofa a statečného disidenta Jana Sokola dne 4. března zemřel další velký člověk - otec František Lízna, SJ - po úmrtí otce Jana Rybáře SJ, kněze s velkým srdcem otevřeným pro všechny - další z významných kněží jezuitského řádu... Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
05.03.2021, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě

Video: P. František Lízna na Hoře křížů v Litvě

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme krátké zamyšlení P. Františka Lízny SJ z Hory křížů v Litvě. Video bylo natočeno v roce 2016 během zájezdu Diecézního centra pro seniory Hradec Králové a CK Awertravel do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ruska. Celý článek...

18.02.2021 12:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše
Neztrácej mysli, nezoufej si!

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Náš redaktor Ing. Karel Voplakal, CSc. posílá našim čtenářům slova povzbuzení: "Do rubriky ´Slova pro potěchu duše´ bych chtěl poslat text jedné mariánské písně, dodávající důvěru v její pomoc v každé životní situaci, v každé tísni: v nemoci, v depresi a ve výčitkách svědomí, v opuštěnosti, v obavách z budoucnosti i ze smrti. Já jsem ji slyšel zpívat ve svém mládí a moc mne zaujala, takže jsem si ji až do pozdního stáří dobře zapamatoval, i když jsem ji od té doby už nikdy neslyšel." Součástí příspěvku je také audio s autorovým zpěvem. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
02.02.2021 11:10, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pozdravy z Pastoračních center

Pozdravy z Pastoračních center

V pastoračních centrech Biskupství královéhradeckého jsme připravili video s pozdravy a slovy povzbuzení pro seniory, nemocné, rodiny, mladé, katechety a všechny ty, s nimiž a pro něž pracujeme. Celý článek...

29.01.2021 13:30, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
O prožívání Boží přítomnosti

O prožívání Boží přítomnosti

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Bůh je v každé chvíli připraven nám pomoci přemáhat naši slabost a vědomí nedostatečnosti, a mnohdy mu stačí naše krátká (střelná) modlitba a posílení vůle, abychom byli schopni plnit to, co si náš Pán přeje a k čemu nás potřebuje. Neochabujme v tomto úsilí, buďme bdělými spolupracovníky na Božím poli. I nás posílá nebeský Hospodář pracovat na jeho vinici - slovem i příkladem. Ničím a nikým se nenechme odradit, odměnou bude Boží pokoj v našem srdci! Celý článek...

24.01.2021 18:05, kategorie: Slova pro potěchu duše
Jan Rybář: Tři stupně svatosti (video)

Jan Rybář: Tři stupně svatosti (video)

Přinášíme krátké, avšak hluboké zamyšlení P. Jana Rybáře SJ o třech stupních svatosti, které bylo natočeno během duchovní obnovy v Marianu v Janských Lázních v roce 2018. Celý článek...

13.01.2021 12:35, autor: Blanka Rambousková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Musíme mít stále naději

Musíme mít stále naději

Současná doba je sice těžká, ale musíme mít stále naději. Když upadneme, musíme se okamžitě zvednout a myslet na Ježíšova slova, že je s námi po všechny dny našeho života. Celý článek...

02.01.2021 18:15, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Přeji Vám, aby i Váš nový rok byl plný naděje

Přeji Vám, aby i Váš nový rok byl plný naděje

Nový rok má mnoho témat. Je to jednak začátek občanského roku, je to oktáv Vánoc, den Matky Ježíšovy, den míru. V tento den je také potřeba, abychom dostali hodně podpory a síly. Celý článek...

01.01.2021 12:00, autor: Ján Majerník, kategorie: Slova pro potěchu duše
V životě je i čas putovat do vlastního nitra

V životě je i čas putovat do vlastního nitra

Co jsem získal během výzvy pandemie? Snad postřeh, že v životě je i čas putovat do vlastního nitra, bilancovat sebe samého a ocenit velké Boží dary, kterých si pravděpodobně lépe všímáme během období zkoušky a kříže, než během zdánlivé materiální nebo jiné osobní prosperity. Zajisté, chci vyjádřit naději, že budeme opět brzy putovat. Prosme Nejvyššího za vyřešení této krize pokáním skrze modlitbu a půst a ujistěme se v naději, že očištěný poutník zevnitř je ten, který neztratí cíl své víry putovat k setkání s Kristem v nebeském Jeruzalémě. Celý článek...

17.12.2020 15:50, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Svěrákovo přání

Svěrákovo přání

"Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo…" to nám do nového roku vždy přeje pan Svěrák. Já se k němu přidávám. Jenže - jak říkával abbé Zykan v Solnici - stejně je to na brek… A to tehdy nevěděl nic o jakési koroně. Ta nám připomenula, že někdy to bez smutku nejde, bez pláče... Celý článek...

10.12.2020 16:00, autor: Ludmila Dittertová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Otevřme svá srdce i náruče a spěchejme mu vstříc

Otevřme svá srdce i náruče a spěchejme mu vstříc

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V současné nemocné, nejisté a ustrašené době, ať vnímáme všemi smysly něžně přicházející vtělené Slovo. V podobě dítěte se narodilo pro každého z nás - hřejivé, nadějné, uzdravující, zahánějící temnotu, zimu a odstraňující veškeré nahromaděné haraburdí v našich srdcích. Celý článek...

04.12.2020 17:10, kategorie: Slova pro potěchu duše
Jsme s vámi: Slova povzbuzení P. Jana Linharta

Jsme s vámi: Slova povzbuzení P. Jana Linharta

Zveřejňujeme šesté video se slovy povzbuzení P. Mgr. Jana Linharta, děkana ve Skutči a spirituála kněží Královéhradecké diecéze. Celý článek...

03.12.2020 17:40, autor: Jan Paseka, kategorie: Slova pro potěchu duše
Bůh nás nikdy neopouští

Bůh nás nikdy neopouští

Advent je dobou ztišení, zklidnění, rozjímání, abychom „otevřeli okenice“ a nechali do svého života proniknout Boží lásku. Ty „okenice“ mohou představovat ledasco, různé oprávněné starosti, které v této době řešíme a mnoho jiných záležitostí. Bůh nás nikdy neopouští. Celý článek...

27.11.2020 15:40, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova povzbuzení sestry Gabriely Gorčákové

Video: Slova povzbuzení sestry Gabriely Gorčákové

Přinášíme páté video se slovy povzbuzení řeholní sestry Gabriely Gorčákové ze Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul na téma "Zázračná medaile".
Celý článek...

27.11.2020 13:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Spolupracujme s Bohem!

Spolupracujme s Bohem!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Svou užitečnost neměříme světským metrem výkonu, ale vlastní pokornou snahou být na svém místě hlasem, v němž je cítit spoluodpovědnost za naše bližní. Bůh nás stále volá, abychom mu pomáhali budovat lepší svět a dávat příklad druhým. Za odměnu nám dává vnitřní světlo, povahovou vyrovnanost a pokoj v duši... Celý článek...

19.11.2020 12:50, autor: Mária Tvrdá, kategorie: Slova pro potěchu duše
Děkuji, že nikdy nejsme sami

Děkuji, že nikdy nejsme sami

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Děkuji i za to, že nám dáváš i potřebnou sílu k zvládnutí této, pro nás všechny náročné době. Děkuji, že nikdy nejsme sami, protože Ty, Pane, jsi stále s námi. Celý článek...

16.11.2020 16:00, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova pozvbuzení P. Pavla Rouska

Video: Slova pozvbuzení P. Pavla Rouska

Přinášíme čtvrté video se slovy povzbuzení biskupského vikáře pro pastoraci a diakonii Mons. Mgr. Pavla Rouska, která v této nelehké době natočil pro seniory a další zájemce. Celý článek...

16.11.2020 15:20, autor: Sr. Miriam Baumruková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Poslání seniorů v současné době

Poslání seniorů v současné době

Prožíváme mimořádné období zkoušky, kdy se nemůžeme setkávat na společných akcích, ale z hlediska Božího je to doba milosti. Učíme se jí rozumět, ale zcela ji nepochopíme. Chtěla bych se s Vámi v těchto chvílích podělit o dva pohledy emeritního papeže Benedikta XVI., které mohou vnést i do Vašeho srdce pokoj, naději a radost. Celý článek...

13.11.2020 13:50, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Víra v Boha?

Víra v Boha?

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Před deseti lety mě nečekaně vzal Ježíš zezadu za ramena, když jsem, dojata, políbila v Jeruzalémě Kámen pomazání. Potom se děly věci!
Celý článek...

06.11.2020 15:00, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova pozvbuzení Ludmily Šumové

Video: Slova pozvbuzení Ludmily Šumové

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme další, třetí video se slovy povzbuzení paní Ludmily Šumové, která v této nelehké době natočila pro naše čtenáře.
Celý článek...

05.11.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Znamení naděje

Znamení naděje

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Milionům lidí už nemá církev dnes co říct, neboť oni se zajímají pouze o věci pomíjející. Přežije jenom, když bude znamením naděje. Celý článek...

31.10.2020, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova povzbuzení P. Jiřího Vojtěcha Černého

Video: Slova povzbuzení P. Jiřího Vojtěcha Černého

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme další video se slovy povzbuzení P. Dr. Jiřího Vojtěcha Černého, která v této nelehké době natočil pro seniory a další zájemce. Celý článek...

27.10.2020 20:30, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
I když jsme každý jiný, buďme jeden pro druhého posilou

I když jsme každý jiný, buďme jeden pro druhého posilou

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pro nás je povzbuzením, když vidíme, že mladší generace mají snahu ochránit starší generace tím, že nosí roušky. Takto se projevuje vzájemná mezigenerační solidarita. Celý článek...

22.10.2020 18:30, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova povzbuzení P. Dmytra Romanovského

Video: Slova povzbuzení P. Dmytra Romanovského

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme video se slovy povzbuzení P. Mgr. Dmytra Romanovského, která v této nelehké době natočil pro seniory a další zájemce.
Celý článek...

21.10.2020 14:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Žijme s Bohem a pro Boha!

Žijme s Bohem a pro Boha!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Je užitečné, abychom si častěji připomněli moudrost starou tisíce let, jak ji zapsal žalmista: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat!“ Znamená to hluboce věřit v Boží lásku, jak nám ji připomněl velký a moudrý biskup Ambrož, a spoléhat na ni i v zákrutech života. Celé Písmo dokazuje, jak se Bůh stará o každého, kdo se bezvýhradně svěří jeho vedení. Zkoušejme to každý den znovu - snadno uděláme zkušenost, jak to funguje! Celý článek...

10.10.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Kristus zůstává pojistkou budoucnosti

Kristus zůstává pojistkou budoucnosti

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Těžiště života minulých generací bylo u Krista. Těžiště nynějšího života je blahobyt... Celý článek...

14.07.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
O naší životní pouti

O naší životní pouti

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Projděme proto Rudým mořem do země vnitřní svobody, kde nás čeká společenství církve a vede nás k životu podle Božích pravd. Proto velmi záleží na každém z nás, jak skoncujeme se starými nedokonalostmi a svůj život naplníme skutky pravdy, dobra a lásky. Celý článek...

03.07.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Síla Božího slova

Síla Božího slova

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Spisovatel Nikolaj Leskov píše o mladém muži - sirotkovi, který nastoupil svou životní dráhu jako listonoš. Při svých pochůzkách po okolních vesnicích a samotách se obvykle zastavil v lese, z poštovní brašny vytáhl Bibli a četl si v ní. Pak o přečteném přemýšlel, snažil se podle Božího slova důsledně žít a byl jím ovlivněn natolik, že platil za čestného, spravedlivého a neúplatného člověka. A pro tyto jeho vlastnosti ho gubernátor jmenoval dokonce starostou města... Celý článek...

26.06.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
O vnitřním pokoji

O vnitřním pokoji

Ať jsme sebestarší, i nás chtějí posílit slova starozákonního žalmisty: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“ Zajeďme tedy na hlubinu a nenechme se ukolébat jen průměrnou formální vírou! I stáří bude pak mít svou krásu, naději a dokonce i jistotu. Celý článek...

19.06.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Křesťané a okolní svět

Křesťané a okolní svět

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V jedné islámské vesnici přijala skupinka občanů křesťanskou víru a dala se pokřtít. Většina vesničanů je ovšem vyloučila ze svého společenství, takže křesťanští muži už nesměli sedávat v kruhu ostatních a kouřit s nimi vodní dýmku, a jejich ženy nesměly chodit pro vodu do obecní studny. Noví křesťané si byli proto nuceni vykopat vlastní studni. Po nějakém čase se ale stalo, že obecní studna, kam chodila pro vodu většina vesnice, náhle vyschla... Celý článek...

20.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Máme jistotu

Máme jistotu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nejsme na tom podobně jako emauzští zklamaní poutníci? Ti na Ježíše naléhali, aby je neopouštěl, neboť jeho přítomnost přinášela klid a naději. „Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi,“ říká text. I my máme podobnou možnost jako oni dva, neboť věříme-li celou silou víry, máme jistotu, že stejný Pán provází i nás. Celý článek...

11.05.2020, autor: Alena Záveská, kategorie: Slova pro potěchu duše
Není to pro mne doba strachu

Není to pro mne doba strachu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Ráda si přečtu slova pro potěchu. Já sama jsem v rodině obklopená starostlivostí, takže mi nic nechybí. Využívám nabídek duchovního vedení na Noe i na Proglasu, není to pro mne doba strachu... Celý článek...

05.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Víme o tom?

Víme o tom?

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Papež František nám často připomíná slova arského faráře Jana Marii Vianneye: „Člověče, jsi tak chudý, že musíš o všechno prosit Boha.“ Co tím chtěl světec říci? Celý článek...

05.05.2020, kategorie: Slova pro potěchu duše
Audio: Rozhovor pro Radio Proglas o iniciativě s názvem Slova pro potěchu duše

Audio: Rozhovor pro Radio Proglas o iniciativě s názvem Slova pro potěchu duše

Hradecké diecézní centrum pro seniory již několik týdnů zveřejňuje na svých webových stránkách tzv. „Slova pro potěchu duše“ určená především seniorům. Zároveň však nabízí i speciální službu, a to možnost jejich zasílání zájemcům na e-mail nebo prostřednictvím SMS. O této iniciativě promluvila na Radiu Proglas Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
28.04.2020 15:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se!

I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

NEBOJTE SE! Biblisté říkají, že v Písmu sv. je toto povzbuzení NEBOJ SE – NEBOJTE SE! 366krát – nevím, nepřepočítával jsem to, ale nemám důvod jim nevěřit. Ale co to vlastně znamená? Že nám Boží slovo každý den v roce říká: NEBOJ SE! Celý článek...

23.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Prožívejme svou víru v její plnosti a kráse, ne jen svátečně, ale naplno

Prožívejme svou víru v její plnosti a kráse, ne jen svátečně, ale naplno

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V osobním vlaku sedí muž. Při každé zastávce se vykloní z okna, přečte si její jméno a hlasitě vzdychne. Po asi čtvrté zastávce se ho jeden cestující zeptá: „Bolí vás něco, když tak hrozně vzdycháte?“ Muž mu odpověděl: „Měl bych vlastně vystoupit, protože už delší dobu jedu nesprávným směrem. Ale když tady ve vlaku je tak krásně teplo.“ Anekdota nám chce jemně připomenout, zda také náhodou nesedíme v nesprávném vlaku, zda bychom neměli změnit náplň svého života... Celý článek...

20.04.2020 15:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie

Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pán Ježíš tři roky učil a sloužil jednu mši. My máme mnoho mší, ale málo studia, oč vlastně ve mši jde. Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie. Celý článek...

18.04.2020, autor: Věra Lomová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pokusme se slyšet jeho hlas

Pokusme se slyšet jeho hlas

Slova povzbuzení nejen pro seniory

O Velikonocích, kdy byl opět vzkříšen náš Pán Ježíš Kristus, jsme se ním setkali trochu jinak, ale nezoufejme, on nás povzbuzuje. Pokusme se slyšet jeho hlas, máme přece tolik možností. Máme ho následovat svou láskou, tak se při nošení roušky na sebe usmívejme a když se nesmíme dotýkat, pokývejme hlavou na znamení „jsem s tebou“, to se smí. Celý článek...

17.04.2020 13:00, autor: Helena Ryklová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Balíček modliteb

Balíček modliteb

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Včera navečer mi jedna z mých milovaných spolusester poslala SMS: Stavila jsem se v kostele (byl otevřený) a nechala jsem Ti u svatostánku balíček modliteb. Až tam budeš, můžeš si je vyzvednout, Pán Ježíš Ti je předá… Celý článek...

14.04.2020 18:00, autor: Ludmila Šumová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Být Ježíši a papeži nablízku

Být Ježíši a papeži nablízku

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Tolik jsem se těšila, že letošní Velikonoce prožiji s naším papežem Františkem v Římě. Těšila jsem se moc na křížovou cestu v Koloseu. Vím, že bych nedošla do Compostely a tak jsem chtěla projevit svou blízkost Pánu Ježíši aspoň touto křížovou cestou v Koloseu. Být mu nablízku... Jemu i papeži. Prostě být tam s nimi. Celý článek...

14.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Překonejme i svůj strach

Překonejme i svůj strach

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Velehrad, slavná mše, po níž biskupové udělili básníku Ivanu Slavíkovi pamětní medaili. Během rozhovoru jsem se ho zeptal, co pro něho křesťanská víra znamená. Řekl: „Často přemýšlím o Kristových slovech ustrašeným ženám:´Nebojte se!´ Celý článek...

11.04.2020, autor: Helena Ryklová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Zázraky se dějí i dnes

Zázraky se dějí i dnes

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Ráno vstanu, postavím se na nohy a dokonce mohu chodit. No, není to zázrak v 77 letech? Kolik mladších tento dar nemají. Jdu do koupelny - otočím kohoutkem nad umyvadlem a teče voda, dokonce i teplá a čistá... Celý článek...

09.04.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Společenství nás nese, ale také je důležité vejít komůrky

Společenství nás nese, ale také je důležité vejít komůrky

Slova povzbuzení nejen pro seniory

My, lidé tohoto moderního života, neumíme žít jako poustevníci, abychom otevřeli tu pravou hloubku, která je v nás. Naši největší hodnotu, tu si musíme promyslet sami a na to teď máme čas. Celý článek...

07.04.2020, autor: Bohuslava Nunvářová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Prožívejme každý den pokud možno naplno

Prožívejme každý den pokud možno naplno

Slova povzbuzení nejen pro seniory

I když stále prožíváme poměrně náročné dny, přesto každý den prožívejme pokud možno naplno, neboť žádný den se již nevrátí. Celý článek...

06.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
"Všechno, co nás trápí, je pomíjející"

"Všechno, co nás trápí, je pomíjející"

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Když jsem byl v Miláně, do zápisníku jsem si poznamenal nápisy nad vchody do překrásného dómu. Nad prvním je vytesán věnec z růží a pod ním nápis: „Všechno, co se nám líbí, je pomíjející.“ Nad druhým je kříž a text: „Všechno, co nás trápí, je pomíjející.“ Nad třetím je napsáno: „Jen to je důležité, co je věčné.“ Celý článek...

05.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Strach

Strach

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Strach je přirozená lidská emoce a má - ano má ve skutečnosti ochranný charakter. Chrání nás, abychom nečinili nic z toho, co by nás mohlo ohrozit. Je naší přirozenou výbavou a nemá smysl jej potlačovat, popírat - natož se za něho stydět. Celý článek...

03.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě jako křesťané. Řehoř Veliký nám v jednom kázání připomíná: „Zkoumej svůj způsob života a ptej se, zda už jsi dělníkem na vinici Páně.“ Celý článek...

02.04.2020, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
Jak trávím tyto dny? Cvičím.

Jak trávím tyto dny? Cvičím.

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Jak trávím tyto dny? Cvičím. Cvičím své tělo, dle cvičení Život 90. Cvičím psychiku - čtu si knihy, například Toulky českou minulostí, ráda a často hovořím s rodinou a přáteli přes telefon. Cvičím duchovní život... Celý článek...

01.04.2020, autor: Marie Kateřina Műllerová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nebojte se!

Nebojte se!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nebojte se. Bůh nám skrze Bibli stále říká "NEBOJTE SE!". V Písmu je tato výzva 365x. Na každý den jednou. Celý článek...

31.03.2020, autor: Mária Tvrdá, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost...

Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost...

Slova povzbuzení nejen pro seniory

...Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost a on vám ji dá štědře a rád. Celý článek...

30.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše
Milost je tu stále

Milost je tu stále

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Četla jsem: Stále běží čas milosti. Je krásné si to uvědomovat, ale milost je tu stále, i bez našeho vědomí. Celý článek...

29.03.2020, autor: Bohuslava Nunvářová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nyní se ještě zastavme

Nyní se ještě zastavme

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Chvíle, které nyní prožíváme, jsou pro nás chvílemi zastavení a přemýšlení. Máme příležitost věnovat se více modlitbě a rozjímaní, sledovat mše v televizi nebo prostřednictvím internetových přenosů z farností, volat si s rodinou, přáteli a známými... Celý článek...

28.03.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Teď máme čas a velkou příležitost být si blíž a být blíž Tomu, který nás přesahuje

Teď máme čas a velkou příležitost být si blíž a být blíž Tomu, který nás přesahuje

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Než vše vypuklo, stihli jsme ještě navštívit poutní místo Studánka u Dobrušky. Možná není tak známým poutním místem, ale sama historie svědčí o jeho původním významu... Celý článek...

27.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Komu svěřím svůj život, svou budoucnost?

Komu svěřím svůj život, svou budoucnost?

Slova povzbuzení nejen pro seniory

"I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla … Tvůj kyj a tvá hůl jsou moji ochranou…": - jsme Božími dětmi, milovanými božími dětmi. Pomyslně uchopme ruku našeho Otce a nechme se vést. Celý článek...

26.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pomocnice v dobách války a nakažlivých nemocí

Pomocnice v dobách války a nakažlivých nemocí

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V litanii k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci, je prosba - v dobách války a nakažlivých nemocí Maria, pomoz nám. Celý článek...

25.03.2020, autor: Oldřich Vít, kategorie: Slova pro potěchu duše
Duchovní blízkost je požehnaný stav

Duchovní blízkost je požehnaný stav

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pozemková vzdálenost mezi námi je jen číslo, avšak duchovní blízkost je požehnaný stav, který ukazuje naše spojení ve víře a lásce v této těžké době. Celý článek...

24.03.2020, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
Je to pro nás pro všechny škola života

Je to pro nás pro všechny škola života

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Dnešní situace nás přivádí k otázce, co máme dělat, jak na ni reagovat? My jako křesťané víme, co máme dělat. My jsme to mockrát během svého života slyšeli. Celý článek...

23.03.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Slova pro potěchu duše na váš e-mail nebo mobil

Slova pro potěchu duše na váš e-mail nebo mobil

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové nabízí seniorům a dalším zájemcům zasílání Slov pro potěchu duše na e-mail nebo prostřednictvím SMS. Celý článek...

23.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Všechnu svou starost svěř Pánu

Všechnu svou starost svěř Pánu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

"Všechnu svou starost svěř Pánu…" - biblista říká: "všechnu"... Celý článek...

21.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše
Je dobré, že nám Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit

Je dobré, že nám Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V žalmu 107 z dnešní hodiny čtení jsme se modlili verš: ...Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil...
Celý článek...

20.03.2020, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé

Chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé

Slova povzbuzení nejen pro seniory

S našimi dětmi a vnoučaty si snažíme vzájemně pomáhat, jak to jen jde. Pomáháme našim dětem ušitými rouškami a oni nám svými nákupy pro nás. Uvědomuji si, že nošením roušek vlastně chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé. Je to úžasná myšlenka a počin solidarity. Celý článek...

20.03.2020, kategorie: Slova pro potěchu duše
Audio: Slova jezuity P. Jana Rybáře k současné situaci

Audio: Slova jezuity P. Jana Rybáře k současné situaci

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme slova jezuity P. Jana Rybáře k současné situaci, která pronesl 20. března 2020 v pořadu Všimli jsme si na Radiu Proglas. Audio, které s Janem Rybářem natočil redaktor Martin Weisbauer, si můžete pustit přímo v tomto příspěvku (viz ke stažení). Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
19.03.2020 11:15, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Současná situace je nabídkou k posílení vůle

Současná situace je nabídkou k posílení vůle

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Církev nás vybízí, abychom se během postní doby něčeho vzdali, třeba toho, co je nám nejmilejší. Současná situace je nabídkou k posílení vůle. Celý článek...

19.03.2020 10:00, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Slova pro potěchu duše

Slova pro potěchu duše

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Milí čtenáři, drazí přátelé, počínaje dnešním dnem budeme na webu Simeon.cz zveřejňovat slova pro potěchu duše, jejichž cílem je, jak napovídá sám název, nabídnout v této nelehké době slova povzbuzení, naděje, radosti a pokoje. Tato slova jsou určena především seniorům, animátorům seniorů, ale také všem dalším čtenářům. Celý článek...

 
Nahoru