Slova pro potěchu duše

Slova pro potěchu duše

Slova pro potěchu duše

(43 článků)

 
27.10.2020 20:30, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
I když jsme každý jiný, buďme jeden pro druhého posilou

I když jsme každý jiný, buďme jeden pro druhého posilou

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pro nás je povzbuzením, když vidíme, že mladší generace mají snahu ochránit starší generace tím, že nosí roušky. Takto se projevuje vzájemná mezigenerační solidarita. Celý článek...

22.10.2020 18:30, kategorie: Slova pro potěchu duše
Video: Slova povzbuzení P. Dmytra Romanovského

Video: Slova povzbuzení P. Dmytra Romanovského

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme video se slovy povzbuzení P. Mgr. Dmytra Romanovského, která v této nelehké době natočil pro seniory a další zájemce.
Celý článek...

21.10.2020 14:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Žijme s Bohem a pro Boha!

Žijme s Bohem a pro Boha!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Je užitečné, abychom si častěji připomněli moudrost starou tisíce let, jak ji zapsal žalmista: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat!“ Znamená to hluboce věřit v Boží lásku, jak nám ji připomněl velký a moudrý biskup Ambrož, a spoléhat na ni i v zákrutech života. Celé Písmo dokazuje, jak se Bůh stará o každého, kdo se bezvýhradně svěří jeho vedení. Zkoušejme to každý den znovu - snadno uděláme zkušenost, jak to funguje! Celý článek...

10.10.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Kristus zůstává pojistkou budoucnosti

Kristus zůstává pojistkou budoucnosti

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Těžiště života minulých generací bylo u Krista. Těžiště nynějšího života je blahobyt... Celý článek...

14.07.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
O naší životní pouti

O naší životní pouti

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Projděme proto Rudým mořem do země vnitřní svobody, kde nás čeká společenství církve a vede nás k životu podle Božích pravd. Proto velmi záleží na každém z nás, jak skoncujeme se starými nedokonalostmi a svůj život naplníme skutky pravdy, dobra a lásky. Celý článek...

03.07.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Síla Božího slova

Síla Božího slova

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Spisovatel Nikolaj Leskov píše o mladém muži - sirotkovi, který nastoupil svou životní dráhu jako listonoš. Při svých pochůzkách po okolních vesnicích a samotách se obvykle zastavil v lese, z poštovní brašny vytáhl Bibli a četl si v ní. Pak o přečteném přemýšlel, snažil se podle Božího slova důsledně žít a byl jím ovlivněn natolik, že platil za čestného, spravedlivého a neúplatného člověka. A pro tyto jeho vlastnosti ho gubernátor jmenoval dokonce starostou města... Celý článek...

26.06.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
O vnitřním pokoji

O vnitřním pokoji

Ať jsme sebestarší, i nás chtějí posílit slova starozákonního žalmisty: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“ Zajeďme tedy na hlubinu a nenechme se ukolébat jen průměrnou formální vírou! I stáří bude pak mít svou krásu, naději a dokonce i jistotu. Celý článek...

19.06.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Křesťané a okolní svět

Křesťané a okolní svět

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V jedné islámské vesnici přijala skupinka občanů křesťanskou víru a dala se pokřtít. Většina vesničanů je ovšem vyloučila ze svého společenství, takže křesťanští muži už nesměli sedávat v kruhu ostatních a kouřit s nimi vodní dýmku, a jejich ženy nesměly chodit pro vodu do obecní studny. Noví křesťané si byli proto nuceni vykopat vlastní studni. Po nějakém čase se ale stalo, že obecní studna, kam chodila pro vodu většina vesnice, náhle vyschla... Celý článek...

20.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Máme jistotu

Máme jistotu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nejsme na tom podobně jako emauzští zklamaní poutníci? Ti na Ježíše naléhali, aby je neopouštěl, neboť jeho přítomnost přinášela klid a naději. „Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi,“ říká text. I my máme podobnou možnost jako oni dva, neboť věříme-li celou silou víry, máme jistotu, že stejný Pán provází i nás. Celý článek...

11.05.2020, autor: Alena Záveská, kategorie: Slova pro potěchu duše
Není to pro mne doba strachu

Není to pro mne doba strachu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Ráda si přečtu slova pro potěchu. Já sama jsem v rodině obklopená starostlivostí, takže mi nic nechybí. Využívám nabídek duchovního vedení na Noe i na Proglasu, není to pro mne doba strachu... Celý článek...

05.05.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Víme o tom?

Víme o tom?

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Papež František nám často připomíná slova arského faráře Jana Marii Vianneye: „Člověče, jsi tak chudý, že musíš o všechno prosit Boha.“ Co tím chtěl světec říci? Celý článek...

05.05.2020, kategorie: Slova pro potěchu duše
Audio: Rozhovor pro Radio Proglas o iniciativě s názvem Slova pro potěchu duše

Audio: Rozhovor pro Radio Proglas o iniciativě s názvem Slova pro potěchu duše

Hradecké diecézní centrum pro seniory již několik týdnů zveřejňuje na svých webových stránkách tzv. „Slova pro potěchu duše“ určená především seniorům. Zároveň však nabízí i speciální službu, a to možnost jejich zasílání zájemcům na e-mail nebo prostřednictvím SMS. O této iniciativě promluvila na Radiu Proglas Veronika Čepelková, vedoucí Diecézního centra pro seniory. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
28.04.2020 15:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se!

I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

NEBOJTE SE! Biblisté říkají, že v Písmu sv. je toto povzbuzení NEBOJ SE – NEBOJTE SE! 366krát – nevím, nepřepočítával jsem to, ale nemám důvod jim nevěřit. Ale co to vlastně znamená? Že nám Boží slovo každý den v roce říká: NEBOJ SE! Celý článek...

23.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Prožívejme svou víru v její plnosti a kráse, ne jen svátečně, ale naplno

Prožívejme svou víru v její plnosti a kráse, ne jen svátečně, ale naplno

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V osobním vlaku sedí muž. Při každé zastávce se vykloní z okna, přečte si její jméno a hlasitě vzdychne. Po asi čtvrté zastávce se ho jeden cestující zeptá: „Bolí vás něco, když tak hrozně vzdycháte?“ Muž mu odpověděl: „Měl bych vlastně vystoupit, protože už delší dobu jedu nesprávným směrem. Ale když tady ve vlaku je tak krásně teplo.“ Anekdota nám chce jemně připomenout, zda také náhodou nesedíme v nesprávném vlaku, zda bychom neměli změnit náplň svého života... Celý článek...

20.04.2020 15:00, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie

Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pán Ježíš tři roky učil a sloužil jednu mši. My máme mnoho mší, ale málo studia, oč vlastně ve mši jde. Je dobře, když nyní máme možnost promýšlet, co znamená eucharistie. Celý článek...

18.04.2020, autor: Věra Lomová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pokusme se slyšet jeho hlas

Pokusme se slyšet jeho hlas

Slova povzbuzení nejen pro seniory

O Velikonocích, kdy byl opět vzkříšen náš Pán Ježíš Kristus, jsme se ním setkali trochu jinak, ale nezoufejme, on nás povzbuzuje. Pokusme se slyšet jeho hlas, máme přece tolik možností. Máme ho následovat svou láskou, tak se při nošení roušky na sebe usmívejme a když se nesmíme dotýkat, pokývejme hlavou na znamení „jsem s tebou“, to se smí. Celý článek...

17.04.2020 13:00, autor: Helena Ryklová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Balíček modliteb

Balíček modliteb

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Včera navečer mi jedna z mých milovaných spolusester poslala SMS: Stavila jsem se v kostele (byl otevřený) a nechala jsem Ti u svatostánku balíček modliteb. Až tam budeš, můžeš si je vyzvednout, Pán Ježíš Ti je předá… Celý článek...

14.04.2020 18:00, autor: Ludmila Šumová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Být Ježíši a papeži nablízku

Být Ježíši a papeži nablízku

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Tolik jsem se těšila, že letošní Velikonoce prožiji s naším papežem Františkem v Římě. Těšila jsem se moc na křížovou cestu v Koloseu. Vím, že bych nedošla do Compostely a tak jsem chtěla projevit svou blízkost Pánu Ježíši aspoň touto křížovou cestou v Koloseu. Být mu nablízku... Jemu i papeži. Prostě být tam s nimi. Celý článek...

14.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
Překonejme i svůj strach

Překonejme i svůj strach

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Velehrad, slavná mše, po níž biskupové udělili básníku Ivanu Slavíkovi pamětní medaili. Během rozhovoru jsem se ho zeptal, co pro něho křesťanská víra znamená. Řekl: „Často přemýšlím o Kristových slovech ustrašeným ženám:´Nebojte se!´ Celý článek...

11.04.2020, autor: Helena Ryklová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Zázraky se dějí i dnes

Zázraky se dějí i dnes

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Ráno vstanu, postavím se na nohy a dokonce mohu chodit. No, není to zázrak v 77 letech? Kolik mladších tento dar nemají. Jdu do koupelny - otočím kohoutkem nad umyvadlem a teče voda, dokonce i teplá a čistá... Celý článek...

09.04.2020, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Společenství nás nese, ale také je důležité vejít komůrky

Společenství nás nese, ale také je důležité vejít komůrky

Slova povzbuzení nejen pro seniory

My, lidé tohoto moderního života, neumíme žít jako poustevníci, abychom otevřeli tu pravou hloubku, která je v nás. Naši největší hodnotu, tu si musíme promyslet sami a na to teď máme čas. Celý článek...

07.04.2020, autor: Bohuslava Nunvářová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Prožívejme každý den pokud možno naplno

Prožívejme každý den pokud možno naplno

Slova povzbuzení nejen pro seniory

I když stále prožíváme poměrně náročné dny, přesto každý den prožívejme pokud možno naplno, neboť žádný den se již nevrátí. Celý článek...

06.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
"Všechno, co nás trápí, je pomíjející"

"Všechno, co nás trápí, je pomíjející"

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Když jsem byl v Miláně, do zápisníku jsem si poznamenal nápisy nad vchody do překrásného dómu. Nad prvním je vytesán věnec z růží a pod ním nápis: „Všechno, co se nám líbí, je pomíjející.“ Nad druhým je kříž a text: „Všechno, co nás trápí, je pomíjející.“ Nad třetím je napsáno: „Jen to je důležité, co je věčné.“ Celý článek...

05.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Strach

Strach

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Strach je přirozená lidská emoce a má - ano má ve skutečnosti ochranný charakter. Chrání nás, abychom nečinili nic z toho, co by nás mohlo ohrozit. Je naší přirozenou výbavou a nemá smysl jej potlačovat, popírat - natož se za něho stydět. Celý článek...

03.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše
V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě jako křesťané. Řehoř Veliký nám v jednom kázání připomíná: „Zkoumej svůj způsob života a ptej se, zda už jsi dělníkem na vinici Páně.“ Celý článek...

02.04.2020, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
Jak trávím tyto dny? Cvičím.

Jak trávím tyto dny? Cvičím.

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Jak trávím tyto dny? Cvičím. Cvičím své tělo, dle cvičení Život 90. Cvičím psychiku - čtu si knihy, například Toulky českou minulostí, ráda a často hovořím s rodinou a přáteli přes telefon. Cvičím duchovní život... Celý článek...

01.04.2020, autor: Marie Kateřina Műllerová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nebojte se!

Nebojte se!

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Nebojte se. Bůh nám skrze Bibli stále říká "NEBOJTE SE!". V Písmu je tato výzva 365x. Na každý den jednou. Celý článek...

31.03.2020, autor: Mária Tvrdá, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost...

Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost...

Slova povzbuzení nejen pro seniory

...Nevíte-li, jak si počínat, žádejte Boha o moudrost a on vám ji dá štědře a rád. Celý článek...

30.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše
Milost je tu stále

Milost je tu stále

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Četla jsem: Stále běží čas milosti. Je krásné si to uvědomovat, ale milost je tu stále, i bez našeho vědomí. Celý článek...

29.03.2020, autor: Bohuslava Nunvářová, kategorie: Slova pro potěchu duše
Nyní se ještě zastavme

Nyní se ještě zastavme

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Chvíle, které nyní prožíváme, jsou pro nás chvílemi zastavení a přemýšlení. Máme příležitost věnovat se více modlitbě a rozjímaní, sledovat mše v televizi nebo prostřednictvím internetových přenosů z farností, volat si s rodinou, přáteli a známými... Celý článek...

28.03.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Teď máme čas a velkou příležitost být si blíž a být blíž Tomu, který nás přesahuje

Teď máme čas a velkou příležitost být si blíž a být blíž Tomu, který nás přesahuje

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Než vše vypuklo, stihli jsme ještě navštívit poutní místo Studánka u Dobrušky. Možná není tak známým poutním místem, ale sama historie svědčí o jeho původním významu... Celý článek...

27.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Komu svěřím svůj život, svou budoucnost?

Komu svěřím svůj život, svou budoucnost?

Slova povzbuzení nejen pro seniory

"I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla … Tvůj kyj a tvá hůl jsou moji ochranou…": - jsme Božími dětmi, milovanými božími dětmi. Pomyslně uchopme ruku našeho Otce a nechme se vést. Celý článek...

26.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše
Pomocnice v dobách války a nakažlivých nemocí

Pomocnice v dobách války a nakažlivých nemocí

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V litanii k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci, je prosba - v dobách války a nakažlivých nemocí Maria, pomoz nám. Celý článek...

25.03.2020, autor: Oldřich Vít, kategorie: Slova pro potěchu duše
Duchovní blízkost je požehnaný stav

Duchovní blízkost je požehnaný stav

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Pozemková vzdálenost mezi námi je jen číslo, avšak duchovní blízkost je požehnaný stav, který ukazuje naše spojení ve víře a lásce v této těžké době. Celý článek...

24.03.2020, autor: Eliška Kopecká, kategorie: Slova pro potěchu duše
Je to pro nás pro všechny škola života

Je to pro nás pro všechny škola života

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Dnešní situace nás přivádí k otázce, co máme dělat, jak na ni reagovat? My jako křesťané víme, co máme dělat. My jsme to mockrát během svého života slyšeli. Celý článek...

23.03.2020, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Slova pro potěchu duše na váš e-mail nebo mobil

Slova pro potěchu duše na váš e-mail nebo mobil

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové nabízí seniorům a dalším zájemcům zasílání Slov pro potěchu duše na e-mail nebo prostřednictvím SMS. Celý článek...

23.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše
Všechnu svou starost svěř Pánu

Všechnu svou starost svěř Pánu

Slova povzbuzení nejen pro seniory

"Všechnu svou starost svěř Pánu…" - biblista říká: "všechnu"... Celý článek...

21.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše
Je dobré, že nám Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit

Je dobré, že nám Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit

Slova povzbuzení nejen pro seniory

V žalmu 107 z dnešní hodiny čtení jsme se modlili verš: ...Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil...
Celý článek...

20.03.2020, autor: Věra Šimková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé

Chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé

Slova povzbuzení nejen pro seniory

S našimi dětmi a vnoučaty si snažíme vzájemně pomáhat, jak to jen jde. Pomáháme našim dětem ušitými rouškami a oni nám svými nákupy pro nás. Uvědomuji si, že nošením roušek vlastně chráníme ne sebe, ale v první řadě ty druhé. Je to úžasná myšlenka a počin solidarity. Celý článek...

20.03.2020, kategorie: Slova pro potěchu duše
Audio: Slova jezuity P. Jana Rybáře k současné situaci

Audio: Slova jezuity P. Jana Rybáře k současné situaci

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Přinášíme slova jezuity P. Jana Rybáře k současné situaci, která pronesl 20. března 2020 v pořadu Všimli jsme si na Radiu Proglas. Audio, které s Janem Rybářem natočil redaktor Martin Weisbauer, si můžete pustit přímo v tomto příspěvku (viz ke stažení). Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
19.03.2020 11:15, autor: Jan Rybář, kategorie: Slova pro potěchu duše
Současná situace je nabídkou k posílení vůle

Současná situace je nabídkou k posílení vůle

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Církev nás vybízí, abychom se během postní doby něčeho vzdali, třeba toho, co je nám nejmilejší. Současná situace je nabídkou k posílení vůle. Celý článek...

19.03.2020 10:00, autor: Veronika Čepelková, kategorie: Slova pro potěchu duše
Slova pro potěchu duše

Slova pro potěchu duše

Slova povzbuzení nejen pro seniory

Milí čtenáři, drazí přátelé, počínaje dnešním dnem budeme na webu Simeon.cz zveřejňovat slova pro potěchu duše, jejichž cílem je, jak napovídá sám název, nabídnout v této nelehké době slova povzbuzení, naděje, radosti a pokoje. Tato slova jsou určena především seniorům, animátorům seniorů, ale také všem dalším čtenářům. Celý článek...

 
Nahoru