03.04.2020, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě
Slova povzbuzení nejen pro seniory

V karanténě máme dost času na přemýšlení i o svém životě jako křesťané. Řehoř Veliký nám v jednom kázání připomíná: „Zkoumej svůj způsob života a ptej se, zda už jsi dělníkem na vinici Páně.“ Ať děláme cokoliv, máme svou víru organicky spojit se životem. Bylo by chybou, kdybychom evangelium v jeho plnosti a kráse oddělovali od konkrétní činnosti, od myšlení, mluvení nebo práce.

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru