01.01.2021 12:00, autor: Ján Majerník, kategorie: Slova pro potěchu duše

V životě je i čas putovat do vlastního nitra

V životě je i čas putovat do vlastního nitra

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám popřál do Nového roku Boží požehnání, osobní pohodu a dobré zdraví.

Po mimořádném roce pandemie, každé pozvání putovat do světa na známá křesťanská místa zní jako ironie. Mnozí ztratili během uplynulého roku zdraví, jiní práci a někteří moji spolupoutníci byli kvůli viru povoláni na věcnost.

Navzdory rezervovanému pohledu na uplynulých 366 dní, hodnotím rok 2020 jako znamení času. V Písmu pojem "znamení" motivuje reakce vnitřních mechanismů naší víry, která je nejen poznáním duchovních záležitostí, ale zejména konkrétním vyjádřením vztahu k Bohu. Pozvání k ztišení, meditaci a sebereflexi pohání dopředu otázku, jakou kvalitou dokážeme milovat Boha, sebe a bližní. Často porovnávám rok 2020 k Jubilejního roku z Lev 25. Věřící žid ho slavil jednou za 50 let, realisticky jednou za život. Návrat k vlastní rodině, odpočinek a duchovní usebrání, vedlo národ k pokání, které v Bibli je návratem k Bohu. Víra rozhoduje o našem bytí nebo nebytí.

V posledním životopise papeže Františka Sv. otec vzpomíná na tři zastávky či ztišení ve svém životě. Nejprve jako mladý seminarista, po operaci plic, ocenil hrdinský výkon zdravotnic, které mu zachránily život. Potom jako kněz jezuita během studií v Německu, s nostalgií pozoroval na frankfurtském letišti letadla, která odlétala do Argentiny a pochopil, že jeho apoštolát je v rodné vlasti a nakonec, když pod stresem povinnosti odešel na 18 měsíců do zátiší do Cordovy, kde přečetl téměř celé dějiny papežů od Ludwiga Pastora. Oceňme, že přestávka a zastavení se, ve spěchu a kompulzi, je životní zkušeností pastýře církve.

Co jsem získal během výzvy pandemie? Snad postřeh, že v životě je i čas putovat do vlastního nitra, bilancovat sebe samého a ocenit velké Boží dary, kterých si pravděpodobně lépe všímáme během období zkoušky a kříže, než během zdánlivé materiální nebo jiné osobní prosperity.

Zajisté, chci vyjádřit naději, že budeme opět brzy putovat. Prosme Nejvyššího za vyřešení této krize pokáním skrze modlitbu a půst a ujistěme se v naději, že očištěný poutník zevnitř je ten, který neztratí cíl své víry putovat k setkání s Kristem v nebeském Jeruzalémě.

Ján Majerník

Foto: Erika Litváková, Katolícke noviny

 
 
Nahoru