27.11.2020 15:40, kategorie: Slova pro potěchu duše

Video: Slova povzbuzení sestry Gabriely Gorčákové

Přinášíme páté video se slovy povzbuzení řeholní sestry Gabriely Gorčákové ze Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul na téma "Zázračná medaile".

V případě zájmu o medailku nás neváhejte kontaktovat. K dispozici bude od sestry Gabriely v Diecézním centru pro seniory v Hradci Králové. Kontakt viz: https://www.simeon.cz/O-webu

MODLITBA K PANNĚ MARII ZÁZRAČNÉ MEDAILE

Panno Maria Zázračné medaile, ty ses zjevila svaté Kateřině Labouré jako prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu.

Do tvých mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné zájmy. Dovolujeme si svěřit tvé mateřské dobrotě i tuto zvláštní žádost (zde vyjádři svoji prosbu).

Dobrá Matko, pokorně tě prosíme, přednes ji svému Božskému Synu. Jestliže se nepříčí jeho vůli a souží nám k posvěcení, vypros nám ji.

Pozvedni tedy, Panno mocná, své prosící ruce nejprve k Pánu, potom je skloň k nám a sešli na nás paprsky svých milostí, aby se v jejich světle a teple naše duše očistila, aby nelpěla na pozemských věcech a kráčela za tebou až do dne, kdy se setkáme v nebeské slávě. Amen.

 
 
Nahoru