21.03.2020, autor: AM, kategorie: Slova pro potěchu duše

Je dobré, že nám Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit

Je dobré, že nám Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit
Slova povzbuzení nejen pro seniory

V žalmu 107 z dnešní hodiny čtení jsme se modlili verš: ...Tu volali ve své tísni k Hospodinu, a on je z jejich úzkostí vysvobodil... 3x se tento verš v žalmu opakoval. Je dobré, že nám Pán Bůh sám ukazuje, jak se máme modlit.

AM

 
 
Nahoru