28.04.2020 15:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše

I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se!

I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se!
Slova povzbuzení nejen pro seniory

NEBOJTE SE! Biblisté říkají, že v Písmu sv. je toto povzbuzení NEBOJ SE – NEBOJTE SE! 366krát – nevím, nepřepočítával jsem to, ale nemám důvod jim nevěřit. Ale co to vlastně znamená? Že nám Boží slovo každý den v roce říká: NEBOJ SE!

Neboj se, červíčku Jákobův; neboj se, mé dítě, neboj se …

Sv. Jan přidává sdělení, že „strach nemá v lásce místo“. Nemusíme se bát – „i kdyby se hory kácely, moře vzdouvalo a my tonuli …“ – nebojme se. I kdyby nákaza kosila kolem nás, nebojme se! (Víc než koronaviru, je třeba se bát hříchu.)

Jiří Vojtěch Černý

 
 
Nahoru