05.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše

Strach

Strach
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Strach je přirozená lidská emoce a má - ano má ve skutečnosti ochranný charakter. Chrání nás, abychom nečinili nic z toho, co by nás mohlo ohrozit. Je naší přirozenou výbavou a nemá smysl jej potlačovat, popírat - natož se za něho stydět.

Strach v duchovní rovině má také ochranný charakter. Chrání nás, abychom neučinili nic, co by ohrozilo, narušilo náš vztah k Bohu.

Otrocký strach - je strach z trestajícího Boha.

Synovský strach - je strach z toho neučinit nic, čím bychom Boha zarmoutili, čím bychom svému milovanému Otci učinili bolest.

Bázeň z Boha - není strach z Boha, naopak, je projevem lásky k Bohu; je pokornou úctou prokazovanou Bohu.

Bázeň Boží - je touha neubližovat Bohu a jeho obrazu v druhých - hříchem.

Jiří Vojtěch Černý

 

 

 

Zájezd Maďarsko

 
Nahoru