27.11.2020 13:00, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

Spolupracujme s Bohem!

Spolupracujme s Bohem!
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Bůh volá každého z nás ke vzájemné spolupráci, a přitom respektuje naši jedinečnost a svobodu. Do života nás vybavil tak, abychom na jeho pozvání mohli odpovědět kladně, přes své chyby a nedostatky. Vždyť poznaná a uskutečňovaná Boží vůle nám daruje život v plnosti, a my se stáváme spolupracovníky na Božím díle už tím, že respektujeme jeho zákon a snažíme se podle něho žít, i když už toho mnoho vzhledem k věku nedokážeme a trpíme různými tělesnými potížemi. Ale přijetím Boží vůle se stáváme sami sebou, nacházíme svou pravou totožnost a získáváme vnitřní pokoj. Svou užitečnost neměříme světským metrem výkonu, ale vlastní pokornou snahou být na svém místě hlasem, v němž je cítit spoluodpovědnost za naše bližní. Bůh nás stále volá, abychom mu pomáhali budovat lepší svět a dávat příklad druhým. Za odměnu nám dává vnitřní světlo, povahovou vyrovnanost a pokoj v duši, který tolika lidem kolem nás chybí, a je to na nich vidět. Zároveň v nás probouzí schopnost nově myslet, nepočítat, kolik je nám už let, a poznávat pravdu o sobě i o světě. Neboť Pán přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti!

Miloslav Fiala

 
 
Nahoru