10.12.2020 16:00, autor: Ludmila Dittertová, kategorie: Slova pro potěchu duše

Otevřme svá srdce i náruče a spěchejme mu vstříc

Otevřme svá srdce i náruče a spěchejme mu vstříc
Slova povzbuzení nejen pro seniory

V současné nemocné, nejisté a ustrašené době, ať vnímáme všemi smysly něžně přicházející vtělené Slovo. V podobě dítěte se narodilo pro každého z nás - hřejivé, nadějné, uzdravující, zahánějící temnotu, zimu a odstraňující veškeré nahromaděné haraburdí v našich srdcích. Překonejme lenost, ospalost, lhostejnost! Neotálejme a s opravdovou láskou, kajícností, pokorou, vděčností i nadšením otevřme svá srdce i náruče a spěchejme mu vstříc. Dokud nám ještě zbývá rychle pomíjející čas, síla i možnost.

Upřímně zdravím do všech adventních a hlavně následných svátečních dnů!

Ludmila Dittertová

 
 
Nahoru