18.02.2021 12:00, autor: Karel Voplakal, kategorie: Slova pro potěchu duše

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Neztrácej mysli, nezoufej si!
Slova povzbuzení nejen pro seniory

Náš redaktor Ing. Karel Voplakal, CSc. posílá našim čtenářům slova povzbuzení: "Do rubriky "Slova pro potěchu duše" bych chtěl poslat text jedné mariánské písně, dodávající důvěru v její pomoc v každé životní situaci, v každé tísni: v nemoci, v depresi a ve výčitkách svědomí, v opuštěnosti, v obavách z budoucnosti i ze smrti. Já jsem ji slyšel zpívat ve svém mládí a moc mne zaujala, takže jsem si ji až do pozdního stáří dobře zapamatoval, i když jsem ji od té doby už nikdy neslyšel." Součástí příspěvku je také audio s autorovým zpěvem.

Když těžkou rukou svojí

tě život vede vpřed

a kříž za křížem stojí

v tvé cestě - beze hvězd...

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Žije Maria! Žije Maria!

Žije Maria - důvěřuj v Ni!

 

Když ruce k nebi spínáš

a v srdci se ti zdá,

že darmo Boha vzýváš,

že marná prosba tvá...

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Žije Maria! Žije Maria!

Žije Maria - důvěřuj v Ni!

 

Když nemocí jsi sklíčen,

snad k lůžku připoután,

neb pomluvou zlou zničen

a od všech pohrdán...

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Žije Maria! Žije Maria!

Žije Maria - důvěřuj v Ni!

 

Když na pozemské pouti

tě krutý stíhá žal,

tvé naděje se hroutí

a štěstí prchá v dál…

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Žije Maria! Žije Maria!

Žije Maria - důvěřuj v Ni!

 

Když duši tvoji tíží

tak mnohý hříchů dluh,

že v duši strach se plíží,

zda odpustí ti Bůh...

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Žije Maria! Žije Maria!

Žije Maria - důvěřuj v Ni!

 

I pak - v smrtelném boji

k Marii pohlédni,

pros, ať tě s Kristem spojí

ve chvíli poslední!

Neztrácej mysli, nezoufej si!

Žije Maria! Žije Maria!

Žije Maria - důvěřuj v Ni!

zapsal Karel Voplakal

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru