27.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Slova pro potěchu duše

Komu svěřím svůj život, svou budoucnost?

Komu svěřím svůj život, svou budoucnost?
Slova povzbuzení nejen pro seniory

"I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla … Tvůj kyj a tvá hůl jsou moji ochranou …": - jsme Božími dětmi, milovanými božími dětmi. Pomyslně uchopme ruku našeho Otce a nechme se vést.

Bůh nás vodí za ruku, politici nás vodí za nos – tak komu svěřím svůj život, svou budoucnost?

Jiří Vojtěch Černý

 
 
Nahoru