16.11.2020 16:00, kategorie: Slova pro potěchu duše

Video: Slova pozvbuzení P. Pavla Rouska

Přinášíme čtvrté video se slovy povzbuzení biskupského vikáře pro pastoraci a diakonii Mons. Mgr. Pavla Rouska, která v této nelehké době natočil pro seniory a další zájemce.

 
 
Nahoru